Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Nr. 6 2016

 HOVEDEMNE | STORSLÅEDE SYNER AF ÅNDEVERDENEN

Syner af den usynlige himmel

Syner af den usynlige himmel

Bibelen indeholder en række fascinerende syner der giver os et indblik i den usynlige himmel. Vi vil opfordre dig til at kigge nærmere på dem. Ikke alt der bliver beskrevet i synerne, skal forstås bogstaveligt, men de kan alligevel hjælpe dig til ikke blot at danne dig et billede af dem der befinder sig i åndeverdenen, men også til at forstå hvilken betydning det kan have for dig.

JEHOVA ER DEN ALLERHØJESTE

“En trone stod i himmelen, og der sad en på tronen. Og han som sad der, var at se på ligesom en jaspissten og en kostbar rød sten, og rundt om tronen var der en regnbue, ligesom en smaragd at se på.” – Åbenbaringen 4:2, 3.

“Der var et klart lysskær om ham hele vejen rundt. Der var noget der så ud som buen der kommer i en skymasse på en dag med regnskyl. Sådan så det klare lysskær ud hele vejen rundt. Det så ud ligesom Jehovas herlighed.” – Ezekiel 1:27, 28.

Disse syner, som henholdsvis apostlen Johannes og profeten Ezekiel fik, skildrer den højeste Guds, Jehovas, storhed med ting vi let kan forholde os til – funklende ædelsten, en smuk regnbue og en majestætisk trone. Synerne fortæller os at det sted hvor Jehova befinder sig, er så smukt, tiltalende og ophøjet at det indgyder respekt.

Det stemmer med det en salmist skrev: “Jehova er stor, og han skal lovsynges i rigt mål. Han er mere frygtindgydende end alle andre guder. For alle folkeslagenes guder er afguder; men Jehova har frembragt himmelen. Der er værdighed og pragt foran ham, styrke og skønhed i hans helligdom.” – Salme 96:4-6.

Jehova er den allerhøjeste i universet, men alligevel tilskynder han os til at bede til ham, og han forsikrer os om at han vil lytte. (Salme 65:2) Gud elsker os så højt at apostlen Johannes kunne skrive: “Gud er kærlighed.” – 1 Johannes 4:8.

JESUS STÅR VED GUDS HØJRE HÅND

“Fuld af hellig ånd stirrede [disciplen Stefanus] ind i himmelen og så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre hånd, og han sagde: ‘Se! Jeg ser himlene åbnede og Menneskesønnen stående ved Guds højre hånd.’” – Apostelgerninger 7:55, 56.

Før Stefanus havde fået dette syn, var Jesus blevet henrettet på foranledning af netop dem Stefanus talte til – de jødiske ledere. Synet bekræftede at Jesus var i live, og at han var blevet oprejst og havde fået en ophøjet stilling. Om det skrev apostlen  Paulus: “[Jehova] oprejste [Jesus] fra de døde og gav ham sæde ved sin højre hånd i det himmelske, højt over enhver regering og myndighed og magt og ethvert herredømme og ethvert navn der nævnes, ikke blot i denne tingenes ordning, men også i den kommende.” – Efeserne 1:20, 21.

Ud over at beskrive hans ophøjede stilling fremgår det af Bibelen at Jesus, ligesom Jehova, har stor omsorg for os mennesker. Mens han var på jorden, helbredte han syge, styrkede svage og oprejste døde. Og da han ofrede sit liv, viste han sin dybe kærlighed til Gud og mennesker. (Efeserne 2:4, 5) Nu står han ved Guds side og vil snart bruge sin myndighed til at indføre fredelige og retfærdige forhold på jorden til gavn for alle lydige mennesker.

ENGLENE UDFØRER TJENESTE FOR GUD

“Jeg [profeten Daniel] så videre indtil troner blev sat frem og den gamle af dage satte sig. ... Tusind gange tusind tjente ham, og ti tusind gange ti tusind stod foran ham.” – Daniel 7:9, 10.

I dette syn af himlen var det ikke kun én engel Daniel så, men myriader af engle. Det må have været et helt utroligt syn! Engle, heriblandt serafer og keruber, er mægtige og intelligente åndeskabninger. I Bibelen bliver engle nævnt mere end 250 gange.

Engle er ikke skabninger der tidligere har levet som mennesker på jorden – de blev skabt længe før mennesker. Englene var til stede da jorden blev grundlagt, og jublede af glæde over det de var vidner til. – Job 38:4-7.

Englenes tjeneste for Gud indbefatter at de tager del i det vigtigste arbejde der udføres på jorden i dag – forkyndelsen af den gode nyhed om Guds rige. (Mattæus 24:14) Apostlen Johannes, der fik et syn af deres medvirken i dette arbejde, skrev: “Jeg så en anden engel flyve midt på himmelen, og han havde en evigvarende god nyhed at forkynde som godt nyt for dem der bor på jorden, og for hver nation og stamme og hvert tungemål og folk.” (Åbenbaringen 14:6) I dag taler engle ikke til mennesker, hvilket de nogle gange gjorde i fortiden, men de hjælper dem der forkynder den  gode nyhed, med at finde frem til oprigtige mennesker.

SATAN VILDLEDER MILLIONER

“Der udbrød krig i himmelen: Mikael [Jesus Kristus] og hans engle kæmpede mod dragen, og dragen og dens engle kæmpede, men den fik ikke overtaget, og der fandtes heller ikke mere noget sted for dem i himmelen. Så blev den store drage kastet ned, slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan, som vildleder hele den beboede jord; han blev kastet ned til jorden, og hans engle blev kastet ned sammen med ham.” – Åbenbaringen 12:7-9.

Der har ikke altid været fred i himlen. I begyndelsen af menneskets historie gjorde en engel der havde et stærkt ønske om at blive tilbedt, oprør mod Jehova, og gjorde derved sig selv til Satan, der betyder “modstander”. Senere sluttede andre engle sig til ham i oprøret og blev kaldt dæmoner. Gennemsyret af ondskab modarbejder de indædt Jehova, og de har fået de fleste mennesker til at leve i modstrid med hans kærlige vejledning.

Satan og dæmonerne er grusomme og ondskabsfulde. De er fjender af os mennesker og har været årsag til meget sorg og smerte på jorden. For eksempel dræbte Satan den trofaste Jobs hjorde og tjenestefolk. Derefter slog han alle Jobs ti børn ihjel ved at få “et vældigt vindstød” til at ramme det hus de befandt sig i, så det styrtede sammen. Satan sørgede også for at Job blev plaget af “ondartede bylder fra fodsål til isse”. – Job 1:7-19; 2:7.

Men Satan vil snart være fortid. Lige siden han blev kastet ud af himlen og ned til jordens nærhed, har han været klar over at “han kun har en kort tidsperiode”. (Åbenbaringen 12:12) Satan er dødsdømt, og det er i den grad en god nyhed!

DE DER KOMMER FRA JORDEN

“Med dit blod har du [Jesus] købt mennesker til Gud ud af hver stamme og hvert tungemål og hvert folk og hver nation, og du har gjort dem til et kongerige og til præster for vor Gud, og de skal herske som konger over jorden.” – Åbenbaringen 5:9, 10.

Ligesom Jesus ville andre også blive oprejst fra jorden til et liv i himlen. Jesus sagde til sine trofaste apostle: “Jeg går hen for at berede jer en plads. Og når jeg er gået hen og har beredt jer en plads, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at I også kan være hvor jeg er.” – Johannes 14:2, 3.

 Der er et formål med at nogle fra jorden skal i himlen. Sammen med Jesus vil de udgøre en regering som vil indføre gode forhold for alle der bor på jorden. Det er den regering, eller det rige, som Jesus lærte sine disciple at bede om i Fadervor: “Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget. Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.” – Mattæus 6:9, 10.

HVAD VIL DE DER ER I HIMLEN, UDRETTE?

“Så hørte jeg [apostlen Johannes] en høj røst fra tronen sige: ‘Se! Guds telt er hos menneskene ... Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.’” – Åbenbaringen 21:3, 4.

Dette profetiske syn peger frem til den tid hvor Guds regering, som består af Jesus og dem der er oprejst til liv i himlen, vil gøre ende på Satans styre og omdanne jorden til et paradis. Det der har været årsag til så stor smerte og sorg for os mennesker, vil ikke være her mere. Ja, selv døden vil være forsvundet.

Men hvad så med de milliarder der er døde og ikke skal i himlen? I fremtiden vil de få livet igen med mulighed for at leve evigt i et paradis på jorden. – Lukas 23:43.

De syner vi har behandlet her, overbeviser os om at Jehova Gud og hans søn, Jesus Kristus, såvel som de trofaste engle og de der er blevet “købt” fra jorden, alle elsker os højt og ønsker det bedste for os. Hvis du har lyst til at lære mere om hvad de vil udrette i fremtiden, vil vi opfordre dig til at kontakte Jehovas Vidner eller at gå ind på vores hjemmeside, www.jw.org, og downloade bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?

Lær mere

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Hvorfor bede til Gud? Vil Gud høre mig?

Om Gud vil lytte til dine bønner når du beder til ham, er i stor udstrækning op til dig selv.

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Var Jesus bare et godt menneske?

Hvorfor Jesus fra Nazaret er det mest indflydelsesrige menneske der nogen sinde har levet.

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Hvad vil Guds rige udrette?

Find ud af hvad du kan se frem til når Guds styre hersker over jorden.

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Er Djævelen en virkelig person?

Er DjæveIen bare et begreb eller det onde i mennesket, eller er han en virkelig person?