Kunne du tænke dig at vide hvad sandheden er om engle – hvem de er, hvordan de blev til, og hvad de laver? Det bedste sted at finde svarene er i Guds inspirerede ord, Bibelen. (2 Timoteus 3:16) Hvad kan den fortælle os?

  • Ligesom Gud er en ånd, er engle usynlige ånder – de “har ikke kød og ben”. De loyale engle bor i himlen, og der har de mulighed for at træde frem for Gud. – Lukas 24:39; Mattæus 18:10; Johannes 4:24.

  • Af og til er engle kommet til jorden i en menneskekrop for at udføre en opgave fra Gud og har så dematerialiseret sig når opgaven var fuldført. – Dommerne 6:11-23; 13:15-20.

  • Selvom englene i Bibelen beskrives som hankøn og altid har materialiseret sig som mænd, har de ikke noget køn. De gifter sig ikke og får ikke børn. Desuden levede englene ikke først som mennesker på jorden – hverken som børn eller voksne. De blev skabt af Jehova, og derfor omtaler Bibelen dem som “gudssønnerne”. – Job 1:6; Salme 148:2, 5.

  • Bibelen taler om “menneskers og engles tungemål” og viser dermed at englene har et sprog og kan kommunikere. Selvom Gud har brugt engle til at kommunikere med mennesker, tillader han os ikke at tilbede dem eller bede til dem. – 1 Korinther 13:1; Åbenbaringen 22:8, 9.

  • Der findes mindst ti tusind gange ti tusind engle, måske flere milliarder. * – Daniel 7:10; Åbenbaringen 5:11.

  • Englene er “vældige i kraft” – meget stærkere end mennesker – og de er langt mere intelligente end mennesker. De kan tilsyneladende bevæge sig med en utrolig fart som langt overskrider den fysiske verdens begrænsninger. – Salme 103:20; Daniel 9:20-23.

  • På trods af englenes mentale og åndelige overlegenhed har de begrænsninger, og der er nogle ting de ikke ved. – Mattæus 24:36; 1 Peter 1:12.

  • Englene blev skabt med forskellige personligheder, samme egenskaber som Gud og en fri vilje. Derfor kan de ligesom mennesker vælge om de vil gøre det rigtige eller det forkerte. Sørgeligt nok valgte nogle engle at gøre oprør mod Gud. – Judas 6.

^ par. 8 I Åbenbaringen 5:11 står det græske udtryk for “tusind” i flertal, og det åbner mulighed for at der kan være milliarder af åndeskabninger.