Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Nr. 4 2016

En test der kan forandre dit liv

En test der kan forandre dit liv

BETRAGTER du dig selv som kristen? Hvis det er tilfældet, er du blandt de mere end to milliarder verden over der bekender sig som disciple af Jesus Kristus. Der er tusinder af trossamfund der alle kalder sig kristne. De har dog meget forskellige læresætninger og synspunkter. Derfor kan det du tror på, adskille sig meget fra det andre der bekender sig som kristne, tror på. Gør det overhovedet nogen forskel? Det gør det hvis man vil praktisere den kristendom Bibelen fortæller er sand.

Kristi første disciple blev kendt som “kristne”. (Apostelgerninger 11:26) Der var ikke behov for at kalde dem noget andet for at identificere dem, eftersom der kun var én kristen tro på det tidspunkt. Kristne fulgte enigt den lære og de bud som kristendommens grundlægger, Jesus, havde givet. Hvad med det trossamfund du tilhører? Mener du at der bliver undervist i Jesu lære og i det som de første kristne troede på? Hvordan kan du finde ud af det? Der findes kun én metode – at bruge Bibelen som målestok.

 Tænk over dette: Jesus havde dyb respekt for Skrifterne, for han betragtede dem som Guds ord. Han accepterede ikke at man udvandede Bibelens lære til fordel for menneskeskabte overleveringer. (Markus 7:9-13) Derfor bør sande disciple af Jesus basere deres tro på Bibelen. Så man må spørge sig selv: ‘Svarer mit trossamfunds læresætninger til det der står i Bibelen?’ Find svaret ved at sammenholde det dit trossamfund lærer, med det Bibelen egentlig siger.

Jesus sagde at vi skulle tilbede Gud i sandhed – den sandhed der findes i Bibelen. (Johannes 4:24; 17:17) Og apostlen Paulus sagde at vores frelse afhænger af at vi får “nøjagtig kundskab om sandheden”. (1 Timoteus 2:4) Det er altså helt afgørende at vores tro er funderet på sandheden fra Bibelen. Det handler om vores frelse!

HVORDAN MAN KAN TESTE SIN TRO UD FRA BIBELEN

Vi vil gerne opfordre dig til at læse de følgende seks spørgsmål og lægge mærke til Bibelens svar på dem. Slå de bibelvers der er henvist til, op, og tænk over det der står. Spørg derefter dig selv: ‘Er der forskel på det mit trossamfund lærer, og det Bibelen siger?’

Den følgende lille test kan forandre dit liv. Du kan også sammenholde andre af dit trossamfunds læresætninger med det der står i Bibelen. Jehovas Vidner vil meget gerne hjælpe dig med at undersøge Bibelen nærmere. Du er velkommen til at bede et af dem om at få et gratis bibelkursus, eller du kan gå ind på vores hjemmeside, jw.org.