Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Nr. 2 2017

 HOVEDEMNE | TAG IMOD GUDS STØRSTE GAVE

Guds største gave – hvorfor er den så værdifuld?

Guds største gave – hvorfor er den så værdifuld?

Hvad synes du gør en gave værdifuld? Du lægger måske vægt på (1) hvem du fik den af, (2) hvorfor du fik den, (3) hvad det kostede at give den, og (4) om den dækkede et reelt behov. Hvis vi tænker over disse faktorer, vil vi få større værdsættelse af løskøbelsen – Guds største gave.

HVEM ER GAVEN FRA?

En gave kan for eksempel have stor værdi for os hvis vi har fået den af en person med stor myndighed eller af en vi ser op til. Det kan også være at vi sætter stor pris på en gave, selvom den måske ikke er mange penge værd, fordi vi har fået den af en i vores familie eller af en nær ven. Sådan var det med den gave Jordan havde fået af Russell, der blev nævnt i den foregående artikel. Hvordan kan vi føre det over på den gave som løskøbelsen er?

For det første står der i Bibelen at “Gud udsendte sin enestefødte søn til verden for at vi kunne vinde livet ved ham”. (1 Johannes 4:9) Den kendsgerning gør gaven til noget ganske særligt. Ingen har større myndighed end Gud. Om ham skrev en hebraisk salmist: “Du, hvis navn er Jehova, du alene er den Højeste over hele jorden.” (Salme 83:18) Vi har altså fået en gave fra den Højeste i hele universet!

For det andet er Gud “vor Fader”. (Esajas 63:16) Hvordan det? Han har givet os livet. Og som en kærlig og loyal far har han omsorg for sine børn. Gud omtalte sit folk i fortiden som Efraim og sagde: “Er Efraim en dyrebar søn for mig, eller et barn jeg holder af? ... Derfor røres jeg i mit indre over ham. Jeg vil helt sikkert forbarme mig over ham.” (Jeremias 31:20) Også i dag er Guds tjenere meget dyrebare for ham. Han er ikke alene vores almægtige Skaber, men også vores loyale Far og Ven. Er det ikke noget der gør en gave fra ham til noget helt enestående?

 HVAD ER MOTIVET TIL AT GIVE GAVEN?

En gave er mere værdifuld for os hvis den bliver givet af kærlighed og ikke af pligt. En uselvisk giver vil ikke forvente at få noget til gengæld.

Gud gav sin søn for vores skyld fordi han elsker os. I Bibelen står der: “Ved dette blev Guds kærlighed gjort kendt i vort tilfælde, at Gud udsendte sin enestefødte søn.” Hvorfor sendte han sin søn? “For at vi kunne vinde livet ved ham.” (1 Johannes 4:9) Var Gud forpligtet til at sende sin søn? På ingen måde. “Løsesummen der er betalt i Kristus Jesus”, er et udtryk for Guds “ufortjente godhed”. Romerne 3:24.

Hvorfor er denne gave fra Gud en ‘ufortjent godhed’? Bibelen forklarer: “Gud anbefaler sin egen kærlighed til os derved at Kristus døde for os mens vi endnu var syndere.” (Romerne 5:8) Uselvisk kærlighed var det der motiverede Gud til at gribe ind og redde os små, hjælpeløse, syndige mennesker. Vi har ikke gjort os fortjent til denne kærlighed, og vi kan heller aldrig betale ham tilbage. Denne gave er det største udtryk for kærlighed der nogensinde er blevet vist.

HVAD HAR DET KOSTET AT GIVE GAVEN?

En gave er meget dyrebar når det er tydeligt at den virkelig har kostet giveren noget. Når en er villig til at ofre noget der betyder meget for ham personligt, og giver det til os, værdsætter vi gaven endnu mere.

Gud “gav sin enestefødte søn”. (Johannes 3:16) Han ofrede den der betød allermest for ham. Gennem den lange periode hvor Gud skabte universet, arbejdede Jesus sammen med ham og blev “den han holdt af”. (Ordsprogene 8:30) Jesus er Guds ‘elskede søn’ og “den usynlige Guds billede”. (Kolossenserne 1:13-15) Båndet mellem Jehova Gud og Jesus er så stærkt at vi slet ikke kan forestille os det.

Ikke desto mindre ved vi at Gud “end ikke skånede sin egen søn”. (Romerne 8:32) Jehova gav os det dyrebareste han ejede. Ingen gave kunne have kostet ham mere.

EN GAVE VI HAR BRUG FOR

En gave kan være af stor betydning fordi den dækker et reelt behov, måske endda et akut behov. Tænk for eksempel på hvor taknemmelig du ville være hvis du var alvorligt syg og en var villig til at betale for en livreddende behandling du ikke selv havde råd til. Ord kan slet ikke beskrive hvor meget sådan en gave ville betyde!

“Ligesom alle dør i Adam, således vil alle også blive gjort levende i Messias.” (1 Korinther 15:22) Som Adams efterkommere “dør” vi alle sammen. Det vil sige at vi ikke kan undslippe de smerter der kommer som følge af sygdom og død. Desuden er der ingen af os der er fuldkommen, og derfor kan vi ikke selv genoprette forholdet til Gud. Som de små mennesker vi er, har vi ikke magt til at gøre os selv eller andre “levende”. Bibelen siger: “End ikke en broder kan en af dem på nogen måde løskøbe, og ingen kan give Gud en løsesum for ham ... den må opgives for stedse.” (Salme 49:7, 8) Ja, vi har virkelig brug for hjælp, for vi kan ikke selv betale løsesummen. Uden Guds hjælp ville vi være fortabt.

Jehovas store kærlighed motiverede ham til at betale for den livreddende “behandling” vi har brug for, for at vi alle gennem Jesus kan “blive  gjort levende”. Bibelen forklarer hvad løsesummen udretter: “Jesu, hans søns, blod renser os fra al synd.” Ja, hvis man tror på værdien af Jesus’ blod, kan man få sine synder tilgivet og få evigt liv. (1 Johannes 1:7; 5:13) Hvad vil løsesummen betyde for dem vi har mistet i døden? “Eftersom døden er kommet ved et menneske, er de dødes opstandelse også kommet ved et menneske [Jesus].” – 1 Korinther 15:21. *

Ingen anden gave er nogensinde blevet givet af en med større myndighed og af så stor kærlighed. Ingen anden end Jehova Gud har ofret så meget for vores skyld. Og ingen anden gave kan dække det største behov mennesker har – at blive befriet fra synd og død. Nej, ingen anden gave kommer i nærheden af at være lige så værdifuld som løskøbelsen.

 

^ par. 19 Flere oplysninger om Guds løfte om at give de døde livet igen findes i kapitel 7 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, som er udgivet af Jehovas Vidner og er tilgængelig på www.jw.org.