Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Er det bare en lille misforståelse?

Er det bare en lille misforståelse?

En lille pige så at røgen fra en fabrik kom ud af skorstenene og blev til små, vatagtige skyer. Hun tænkte at det måtte da være en skyfabrik. Sådan en lille misforståelse får en til at trække lidt på smilebåndet. Andre misforståelser kan dog få betydning for ens liv. For eksempel kan det få alvorlige konsekvenser hvis man kommer til at læse forkert på doseringsetiketten på noget medicin.

Misforståelser der drejer sig om åndelige emner, kan være endnu mere alvorlige. Der var eksempelvis nogle der misforstod Jesus’ undervisning. (Johannes 6:48-68) I stedet for at prøve at forstå hvad Jesus mente, afviste de alt hvad han havde sagt. Tænk hvad de gik glip af!

Læser du i Bibelen for at få råd og vejledning? I så fald skal du roses for det. Men er der en risiko for at du kan have misforstået noget af det du har læst? Det er noget der sker for mange. Her er tre eksempler på noget der ofte bliver misforstået.

  • Nogle misforstår påbuddet i Bibelen om at man skal ‘frygte den sande Gud’. De går ud fra at det betyder at man skal være bange for Gud. (Prædikeren 12:13) Men det er ikke sådan et forhold Gud ønsker at hans tjenere skal have til ham. Han siger: “Vær ikke bange, for jeg er med dig. Se dig ikke rådvildt om, for jeg er din Gud. Jeg vil støtte dig. Ja, jeg vil hjælpe dig.” (Esajas 41:10) At frygte Gud betyder ganske enkelt at man har ærefrygt og dyb respekt for ham.

  • Vil jorden blive brændt op?

    Nogle fejlfortolker følgende stykke fra Bibelen: “Til alt er der en fastsat tid ... en tid til at fødes og en tid til at dø.” Deres konklusion er at Gud har fastsat et tidspunkt for hvornår hvert enkelt menneske vil dø. (Prædikeren 3:1, 2) Men i virkeligheden beskriver passagen bare et menneskes livscyklus og konstaterer at døden er uundgåelig for alle mennesker. Bibelen fortæller desuden at de beslutninger vi træffer, kan få indflydelse på hvor længe vi lever. Den siger blandt andet: “Frygt for Jehova lægger dage til.” (Ordsprogene 10:27; Salme 90:10; Esajas 55:3) Hvordan kan det lade sig gøre? For eksempel vil respekt for Guds ord motivere os til at tage afstand fra usunde vaner som at drikke sig fuld eller at have et seksuelt umoralsk forhold. – 1 Korinther 6:9, 10.

  • Nogle tager Bibelens ord bogstaveligt når der står at himlene og jorden er “gemt til ild”, og udleder at Gud vil ødelægge planeten Jorden. (2 Peter 3:7) Men Gud har lovet at han aldrig vil tillade at den bogstavelige jord bliver ødelagt. Gud “har grundlagt jorden på dens fundamenter; den skal aldrig i evighed rokkes”. (Salme 104:5; Esajas 45:18) Det er menneskers korrupte verden, ikke den bogstavelige planet, der vil blive fjernet fuldstændigt, ligesom når noget er brændt op. Når ordet “himlene” ikke bliver brugt symbolsk, kan det henvise til den fysiske himmel, universet eller Guds bolig. Ingen af disse vil blive ødelagt.

HVORFOR BLIVER BIBELEN NOGLE GANGE MISFORSTÅET?

Som det fremgår af eksemplerne ovenfor, er der mange der ofte misforstår det de læser i Bibelen. Men hvorfor tillader Gud at de misforstår hans ord? Nogle tænker måske: ‘Hvis Gud er så vis og alvidende, hvorfor har han så ikke givet os en bog der er skrevet så klart og tydeligt at alle ville kunne forstå den uden problemer?’ Tænk over følgende tre grunde til at Bibelen ofte bliver misforstået.

  1. Bibelen er skrevet på en måde så kun ydmyge og lærevillige mennesker kan forstå den. Jesus sagde til sin Far: “Jeg priser dig offentligt, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du omhyggeligt har skjult disse ting for vise og intellektuelle  og åbenbaret dem for spædbørn.” (Lukas 10:21) Bibelen er skrevet på en måde så det kun er dem der har den rigtige indstilling, der vil kunne forstå dens budskab. Folk med en arrogant indstilling – noget der ofte kendetegner “vise og intellektuelle” – har det med at misforstå Bibelen. Men de der læser Bibelen med samme indstilling som små børn – der ofte er beskedne og lærevillige – belønnes med en større forståelse af Guds ord. Ja, Gud har sørget for at Bibelen blev skrevet på en virkelig genial måde!

  2. Bibelen henvender sig til dem der oprigtigt ønsker Guds hjælp til at forstå den. Jesus sagde at man ville få brug for hjælp for at kunne forstå hans lære fuldt ud. Hvor ville hjælpen komme fra? Jesus forklarede: “Hjælperen, den hellige ånd, som Faderen vil sende i mit navn, han vil lære jer alt.” (Johannes 14:26) Gud har altså sørget for at den hellige ånd – hans kraft i virksomhed – kan hjælpe folk der gerne vil forstå det de læser i Bibelen. Men han undlader at give sin ånd til folk der ikke ønsker hans hjælp, og derfor virker Bibelen ofte uforståelig og kryptisk for dem. Den hellige ånd kan desuden lede kristne der har et dybere kendskab til Guds ord, hen til dem der gerne vil have en større forståelse af Bibelen. – Apostelgerninger 8:26-35.

  3. Visse passager i Bibelen kan vi mennesker først forstå når Guds tid er inde. Profeten Daniel fik for eksempel besked på at nedskrive et budskab der først ville blive forstået langt senere. En engel sagde til ham: “Daniel, hold ordene hemmelige og sæt segl for bogen indtil endens tid.” Op gennem tiden er der mange der har læst Daniels Bog i Bibelen uden rigtigt at forstå den. Selv Daniel forstod ikke betydningen af alt hvad han nedskrev. Ydmygt indrømmede han: “Jeg hørte det, men forstod det ikke.” Med tiden ville folk få den rigtige forståelse af den profeti Daniel nedskrev, men først når Guds fastsatte tid var inde til det. Englen forklarede: “Gå bort, Daniel, for ordene holdes hemmelige og forseglede indtil endens tid.” Hvem ville forstå Guds budskab? “Slet ingen af de ugudelige skal forstå; men de som har indsigt skal forstå.” (Daniel 12:4, 8-10) Vi ser altså at der er visse passager i Bibelen som Gud først afslører betydningen af når hans tid er inde.

Har det tidsmæssige aspekt nogensinde været årsag til at Jehovas Vidner har misforstået noget i Bibelen? Ja. Men når Guds tid var inde og den korrekte betydning stod klart, har de ikke holdt sig tilbage fra at justere deres forståelse af tingene. De mener at de på den måde efterligner Kristus’ apostle, der ydmygt justerede deres opfattelse når Jesus korrigerede dem. – Apostelgerninger 1:6, 7.

En lille piges fantasifulde forestillinger om hvor skyer kommer fra, kan betragtes som en lille misforståelse. Men det Bibelen lærer, har stor betydning for dit liv. Bibelens budskab er alt for vigtigt til at nogen skulle forsøge at forstå det ved blot at læse det på egen hånd. Så søg hjælp hos andre for at forstå det du læser. Søg hjælp hos dem der studerer Bibelen med en ydmyg indstilling, der beder Gud om at få af hans hellige ånd så de kan forstå Bibelen, og som er overbevist om at vi lever på et tidspunkt i historien hvor Gud ønsker at vi forstår hans ord bedre end nogensinde. Hold dig ikke tilbage fra at tale med Jehovas Vidner eller fra at gå ind på hjemmesiden jw.org, der indeholder artikler som er bygget på grundig research. Guds ord indeholder et løfte om at hvis du “kalder på forstand”, vil du “finde kundskab om Gud”. – Ordsprogene 2:3-5.