Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Nr. 1 2016

 HOVEDEMNE | HVORFOR VÆRE ÆRLIG?

Hvorfor det betaler sig at være ærlig

Hvorfor det betaler sig at være ærlig

“Vi har tillid til at vi har en god samvittighed, idet vi ønsker at bære os ærligt ad i alle ting.” – Hebræerne 13:18.

I Bibelen betyder det græske ord som nogle gange er oversat med “ærlighed”, bogstaveligt “noget som i sig selv er godt”. Det kan også betyde at se noget smukt i moralsk forstand.

Kristne tager apostlen Paulus’ inspirerede ord alvorligt: “Vi ønsker at bære os ærligt ad i alle ting.” Hvad indebærer det?

DEN INDRE KAMP

De fleste ser sig i spejlet hver morgen før de går hjemmefra. Hvorfor? Fordi de gerne vil se pæne ud. Men der er noget der er langt vigtigere end at have en smart frisure og moderigtigt tøj. Vores personlighed, eller vores indre, kan i høj grad forbedre eller forringe vores ydre.

Guds ord siger ligeud at vi har en tilbøjelighed til at handle ondt. “Menneskehjertets tilbøjelighed er ond fra ungdommen af,” står der i 1 Mosebog 8:21. Vi er altså nødt til at bekæmpe vores medfødte syndige tilbøjeligheder. Apostlen Paulus gav os en realistisk beskrivelse af den kamp han selv måtte kæmpe imod synden: “Jeg glæder mig jo over Guds lov, ifølge det menneske jeg er i det indre, men i mine lemmer ser jeg en anden lov, der fører krig imod mit sinds lov og tager mig til fange under syndens lov som er i mine lemmer.” – Romerne 7:22, 23.

Hvis vi for eksempel i vores hjerte føler trang til at handle forkert og har et stærkt incitament til at være uærlige, er vi ikke tvunget til at følge hjertets dårlige tilskyndelse. Vi har et valg. Hvis vi vælger at afvise forkerte tanker, kan vi bevare vores ærlighed trods den uærlighed der omgiver os.

KAMPEN KAN VINDES

Hvis vi skal forblive ærlige, må vi have en stærk moralkodeks. Men desværre er der mange der bruger mere tid på at finde deres personlige ‘tøjkodeks’ end på at vælge en personlig moralkodeks. Resultatet er at de retfærdiggør uærlighed i den grad de har behov for det. Bogen The (Honest) Truth About Dishonesty (Sandheden (den ærlige) om uærlighed) siger det på denne måde: “Sagen er at vi snyder i en grad som tillader os at bevare selvrespekten som rimeligt ærlige mennesker.” Findes der en pålidelig norm som kan hjælpe os til selv at afgøre i hvor høj grad uærlighed er acceptabelt – hvis uærlighed overhovedet kan accepteres? Ja, det gør der faktisk.

Millioner af mennesker verden over har opdaget at Bibelen til fulde opfylder dette behov. Bibelen har en uovertruffen moralkodeks. (Salme 19:7) Den indeholder pålidelig vejledning angående familieliv, arbejde, moral og åndelige  spørgsmål. En vejledning der har stået sin prøve. De love og principper der findes i Bibelen, kan bruges af alle nationaliteter, racer, stammer og folkeslag. Hvis vi undersøger Bibelen, mediterer over det den siger, og gør brug af dens råd, kan vi opøve vores hjerte til at være ærligt og oprigtigt.

Men at vinde kampen mod uærlighed kræver mere end blot at tilegne sig nøjagtig kundskab om Bibelen. Vi lever i en moralsk fordærvet og korrupt verden som presser os til at acceptere sine normer. Derfor må vi bede Gud om at hjælpe og støtte os. (Filipperne 4:6, 7, 13) Hvis vi gør det, kan vi få mod til at holde fast ved det der er rigtigt, og være ærlige i alle ting.

FORDELE VED AT VÆRE ÆRLIG

Det var til gavn for Hitoshi, som blev citeret i den indledende artikel, at han havde ry for at være en ærlig medarbejder. Nu har han en arbejdsgiver der værdsætter hans ærlighed. “Jeg er meget taknemmelig for at jeg var i stand til at finde et arbejde som giver mig mulighed for at bevare en ren samvittighed,” siger Hitoshi.

Andre har gjort lignende erfaringer. Lad os se på hvordan nogle har haft gavn af at anvende Bibelens princip om at ‘bære sig ærligt ad i alle ting’.

 • En ren samvittighed

  “Jeg droppede ud af skolen da jeg var 13 år, for at arbejde sammen med tyve. Resultatet var at jeg fik 95 procent af min indtægt på uærlig vis. Senere giftede jeg mig, og min mand og jeg begyndte at studere Bibelen sammen med Jehovas Vidner. Vi forstod at Jehova * hader uærlighed, så vi besluttede at ændre vores livsstil. I 1990 indviede vi os til Jehova og blev døbt som Jehovas Vidner. – Ordsprogene 6:16-19.

  Førhen var mit hjem fyldt med stjålne varer, men det er det ikke mere; og det giver mig en ren samvittighed. Når jeg tænker tilbage på de mange år hvor jeg var uærlig, er jeg dybt taknemmelig for Jehovas store barmhjertighed. Det er skønt at jeg hver aften kan lægge mig til at sove og vide at Jehova nu er tilfreds med mig.” – Cheryl, Irland.

  “Da min chef fandt ud af at jeg havde afvist at tage imod bestikkelse fra en mulig kunde, sagde han til mig: ‘Din Gud gør dig til et meget pålideligt menneske! Det er en sand velsignelse at have dig her i vores firma.’ Når jeg er ærlig i alle ting, kan jeg have en ren samvittighed over for Jehova Gud. Det har også bevirket at jeg kan hjælpe min familie og andre til at leve på samme måde.” – Sonny, Hongkong.

 • Fred i sindet

  “Jeg er direktionssekretær i en international bank. For mange i denne branche er profit vigtigere end ærlighed. Den udbredte opfattelse er: ‘Hvad er der galt ved at være lidt uærlig, hvis det fremmer indtjeningen og hjælper på økonomien?’ Men fordi jeg er ærlig, har jeg fred i sindet. Jeg er besluttet på at forblive ærlig uanset hvilke konsekvenser det måtte få. Mine overordnede ved at jeg hverken vil lyve over for dem eller lyve på deres opfordring.” – Tom, USA.

 • Selvrespekt

  “Min overordnede tilskyndede mig til at lyve angående nogle manglende materialer på vores arbejdsplads, men det nægtede jeg. Da tyvene blev afsløret, takkede min chef mig fordi jeg havde været ærlig. Det kræver mod at være ærlig i en uærlig verden. Men det kan betyde at vi vinder andres tillid og respekt.” – Kaori, Japan.

En ren samvittighed, fred i sindet og selvrespekt – sådanne fordele viser at det kan betale sig at være ærlig. Er du ikke enig i det?

^ par. 18 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.

Lær mere

VÅGN OP!

Eviggyldige værdinormer – Ærlighed

Raquel kunne have fået penge under bordet, men hun føler at hun opnåede noget mere værdifuldt ved at afslå det.

GODE NYHEDER FRA GUD!

Hvordan er Bibelens principper til gavn for os?

Jesus forklarede hvorfor vi har brug for vejledning, og han nævnte de to vigtigste principper vi bør følge.