Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Nr. 1 2016

Vidste du det?

Vidste du det?

Hvordan fremstillede man skriftruller på Bibelens tid, og hvordan blev de benyttet?

Skriftruller af Esters bog i Bibelen fremstillet i læder og pergament, fra det 18. århundrede

Lukasevangeliet fortæller at Jesus åbnede Esajas’ skriftrulle, læste op fra den og rullede den sammen igen. I slutningen af Johannesevangeliet talte Johannes også om en skriftrulle da han sagde at han ikke havde taget alle de tegn som Jesus havde gjort, med i sin skriftrulle. – Lukas 4:16-20; Johannes 20:30; 21:25.

Hvordan fremstillede man skriftruller? Stykker af skind, pergament eller papyrus blev limet sammen i en lang bane. Denne bane kunne rulles om en stok så teksten vendte indad. Skriften stod i korte lodrette spalter som fyldte hele rullens bredde. Hvis skriftrullen var lang, havde den en stok i begge ender så læseren kunne rulle den ud med den ene hånd og sammen med den anden, indtil man fandt det ønskede sted.

“En skriftrulle havde den fordel at den var lang nok [ofte omkring 10 meter] til at indeholde teksten i en lille bog, og den fyldte ikke ret meget når først den var rullet sammen,” siger The Anchor Bible Dictionary. For eksempel anslås det at Lukasevangeliet ville have fyldt en rulle på 9,5 meter. I nogle tilfælde trimmede man rullens kanter, sleb dem med pimpsten til de blev bløde og farvede dem.

Hvem var de “øverste præster” som omtales i De Kristne Græske Skrifter?

Da det israelitiske præsteskab blev oprettet, tjente kun en mand ad gangen som ypperstepræst. I begyndelsen gjaldt udnævnelsen til dette embede hele livet. (4 Mosebog 35:25) Aron var den første der blev udnævnt til ypperstepræst. Derefter blev dette privilegium givet videre fra far til søn. (2 Mosebog 29:9) Mange af Arons mandlige efterkommere tjente som præster, men kun relativt få blev ypperstepræster.

Da Israel blev underlagt fremmede nationer, udnævnte og afsatte ikkeisraelitiske herskere de jødiske ypperstepræster efter behag. Men det ser ud til at man i forbindelse med nye udnævnelser næsten altid valgte en der kom fra en eksklusiv kreds af privilegerede familier, som hovedsagelig hørte til Arons slægt. Udtrykket “øverste præster” henviser åbenbart til fremtrædende medlemmer af præsteskabet. De øverste præster har måske omfattet overhovederne for præsteskabets 24 skifter, prominente medlemmer af ypperstepræstens familie og tidligere ypperstepræster som var blevet afsat, for eksempel Annas. – 1 Krønikebog 24:1-19; Mattæus 2:4; Markus 8:31; Apostelgerninger 4:6.