Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HVAD SIGER BIBELEN?

Taknemmelighed

Taknemmelighed

At vise taknemmelighed er så gavnligt – både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt – at man bør gøre det til en del af sin hverdag.

Hvorfor er det godt for dig at være taknemmelig?

HVAD LÆGEVIDENSKABEN SIGER

Ifølge en artikel i Harvard Mental Health Letter “er taknemmelighed meget nært forbundet med større lykke. Taknemmelighed hjælper folk til at være mere positive, værdsætte gode oplevelser, forbedre deres helbred, klare problemer og skabe stærke venskaber.”

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen tilskynder os til at arbejde på at få en taknemmelig indstilling. “Vis jer taknemmelige,” skrev apostlen Paulus, der selv var et godt eksempel i den henseende. Han ‘takkede Gud uophørligt’ da nogle reagerede positivt på det budskab han forkyndte. (Kolossenserne 3:15; 1 Thessaloniker 2:13) Man opnår ikke ægte lykke ved at man indimellem siger tak, men ved at man er taknemmelig. Det vil beskytte en mod tendensen til at være misundelig og vred og tro at man skal have alt hvad man peger på. Med en sådan indstilling skubber man folk fra sig og frarøver sig selv glæder i livet.

Vores Skaber er et godt eksempel i at vise taknemmelighed – selv over for os små mennesker! I Hebræerne 6:10 står der: “Gud er ikke uretfærdig så han glemmer jeres arbejde og den kærlighed I har vist mod hans navn.” For vores Skaber er det altså uretfærdigt ikke at vise taknemmelighed.

“Glæd jer altid. ... Sig tak i forbindelse med alt.” 1 Thessaloniker 5:16, 18.

 Hvordan kan taknemmelighed forbedre dit forhold til andre?

HVAD ERFARINGEN VISER

Når vi giver udtryk for oprigtig taknemmelighed – det kan være for en gave, et opmuntrende ord eller praktisk hjælp – får det giveren til at føle sig værdsat. Selv folk man ikke kender, bliver glade når man oprigtigt siger tak for en venlig gestus, for eksempel hvis de holder døren for en.

HVAD BIBELEN SIGER

Jesus sagde: “Gør jer det til en regel at give, så vil man give til jer. Et godt mål, der er presset, rystet og som løber over, vil man give i jeres skød.” (Lukas 6:38) Tænk over hvad Rose, en døv pige i østaten Vanuatu i Stillehavet, oplevede.

Rose overværede Jehovas Vidners møder men fik ikke så meget ud af dem fordi hverken hun eller andre i menigheden kunne tegnsprog. Da et ægtepar der var dygtige tegnsprogstolke, var på besøg i menigheden, kunne de se problemet og arrangerede derfor et tegnsprogskursus. Rose var dybt taknemmelig. “Jeg er lykkelig over at have så mange venner der elsker mig,” sagde hun. Det har givet ægteparret der hjalp hende, stor glæde og tilfredshed at mærke hendes taknemmelighed og se at hun nu deltager i møderne. Rose værdsætter også virkelig den indsats andre har gjort for at lære tegnsprog så de kan tale med hende. – Apostelgerninger 20:35.

“Den der bringer taksigelse som offer, han herliggør [Gud].” – Salme 50:23.

Hvordan kan man blive mere taknemmelig?

HVAD BIBELEN SIGER

Vores følelser hænger nøje sammen med det vi tænker på. Bibelskribenten David sagde i en bøn til Gud: “Jeg grunder over alt hvad du har gjort; jeg grubler over dine hænders værk.” (Salme 143:5) David var ikke overfladisk og lod sig ikke let distrahere. Hans taknemmelige indstilling kom af at han livet igennem regelmæssigt mediterede over Guds egenskaber og gerninger. – Salme 71:5, 17.

Bibelen giver os dette fremragende råd: ‘Alt hvad der er sandt, alt hvad der er værd at holde af, alt hvad der tales godt om, hvad der er dydigt og hvad der er rosværdigt – dette skal I fortsat have i tanke.’ (Filipperne 4:8) Ordene “fortsat have i tanke” viser hvor vigtigt det er at meditere, som er en forudsætning for at have en taknemmelig indstilling.

“Mit hjerte vil grunde over forstandige tanker.” Salme 49:3.