I 2015 legaliserede USA’s højesteret homoseksuelle ægteskaber i hele landet. I Europa er det også blevet legaliseret i mange lande, mens det i andre stadig er til debat. Men hvad siger Bibelen egentlig om homoseksuelle ægteskaber?

Bibelen siger ikke noget specifikt om en persons juridiske rettigheder til at indgå ægteskab med en af samme køn. Men hvad siger Bibelen om homoseksualitet?

Mange tror at de kender svaret, selvom de ikke har undersøgt Bibelen, men deres svar er ofte modstridende. Nogle siger at Bibelen helt klart fordømmer homoseksuelle. Andre påstår at det bibelske bud om at ‘elske sin næste’ giver rum for enhver seksuel livsstil. – Romerne 13:9.

HVAD SIGER BIBELEN?

Hvilket af følgende udsagn mener du er rigtigt?

  1. Bibelen fordømmer homoseksuelle handlinger.

  2. Bibelen blåstempler homoseksuelle handlinger.

  3. Bibelen opfordrer til homofobi (had eller fordomme mod homoseksuelle).

SVAR:

  1. RIGTIGT. Bibelen siger at “mænd som ligger hos mænd”, det vil sige mænd der praktiserer homoseksualitet, ikke “skal arve Guds rige”. (1 Korinther 6:9, 10) Det gælder både mænd og kvinder. – Romerne 1:26.

  2. FORKERT. Ifølge Bibelen er sex kun tilladt mellem en mand og en kvinde der er gift med hinanden. 1 Mosebog 1:27, 28; Ordsprogene 5:18, 19.

  3. FORKERT. Bibelen fordømmer ganske vist homoseksuelle handlinger, men den opfordrer på ingen måde til fordomme, hadforbrydelser eller nogen som helst anden dårlig behandling af homoseksuelle. – Romerne 12:18. [1]

 Hvad mener Jehovas Vidner?

Jehovas Vidner vælger at følge Bibelens moralnormer, for de mener at det giver dem det bedste liv. (Esajas 48:17) [2] Derfor praktiserer de ikke forkerte seksuelle handlinger, homoseksuelle handlinger indbefattet. (1 Korinther 6:18) [3] Og Jehovas Vidner har ret til at vælge hvordan de vil leve deres liv.

Jehovas Vidner gør alt hvad de kan, for at følge Den Gyldne Regel ved at behandle andre på samme måde som de selv ønsker at behandles

De prøver imidlertid at ‘jage efter fred med alle’. (Hebræerne 12:14) De mener at homoseksuelle handlinger er forkerte, men de trækker ikke deres holdninger ned over hovedet på andre, og de hverken deltager i homofobiske hadforbrydelser eller fryder sig når de hører om dem. Jehovas Vidner gør alt hvad de kan, for at følge Den Gyldne Regel ved at behandle andre på samme måde som de selv ønsker at behandles. – Mattæus 7:12.

Giver Bibelen anledning til fordomme?

Nogle vil dog stadig påstå at Bibelen giver anledning til fordomme over for homoseksuelle, og at de der følger dens moralnormer, er intolerante. De siger måske: ‘Bibelen blev skrevet på en tid hvor folk var meget snæversynede. I dag accepterer vi jo folk med forskellig race, nationalitet og seksuel orientering.’ For dem er det at tage afstand fra homoseksuelle handlinger det samme som at tage afstand fra mennesker med en bestemt hudfarve. Men kan de to ting sammenlignes?

Nej, for der er forskel på at tage afstand fra homoseksuelle handlinger og fra homoseksuelle personer. Ifølge Bibelen skal kristne vise respekt for alle slags mennesker. (1 Peter 2:17) [4] Men det betyder ikke at de skal betragte alle slags handlinger som rigtige.

Tænk over følgende sammenligning: Det kan være at du synes at rygning er skadeligt og endda frastødende. Men hvad nu hvis du har en kollega der ryger? Kan man sige at du er snæversynet bare fordi du har en anden holdning til rygning end ham? Betyder det at han ryger, og at du ikke gør, automatisk at du er fordomsfuld over for ham? Hvis din kollega krævede at du ændrede dit syn på rygning, ville det så ikke være ham der var snæversynet og intolerant?

Jehovas Vidner lever efter de moralnormer der er i Bibelen. De går ikke ind for handlinger der ifølge Bibelen er forkerte. Men det får dem ikke til at behandle personer der har en anden livsstil, dårligt, og de gør heller ikke nar af dem.

Er Bibelens normer strenge?

Hvad med dem der har homoseksuelle følelser? Blev de født med de følelser? Hvis det er tilfældet, er det så ikke ondt at sige at de gør noget forkert hvis de følger deres impulser?

Der står ikke noget i Bibelen om hvorvidt der er et biologisk aspekt vedrørende homoseksualitet eller ej, men den vedkender at mennesker kan have nogle dybt indgroede træk. Ikke desto mindre siger Bibelen at der er bestemte handlinger – heriblandt homoseksuelle handlinger – der ikke er acceptable hvis man gerne vil glæde Gud. – 2 Korinther 10:4, 5.

Nogle siger at Bibelens normer er for strenge. De mener at man er nødt til at følge sine impulser, og at især seksuelle impulser ikke bør – ja, slet ikke kan – holdes under kontrol. Men Bibelen siger at mennesker, i modsætning til dyr, der er drevet af instinkter, kan styre deres lyster og vælge ikke at reagere på deres impulser. – Kolossenserne 3:5. [5]

Tænk over denne sammenligning: Flere eksperter siger at bestemte karaktertræk, som for eksempel en aggressiv adfærd, kan have en biologisk årsag. Det nævner Bibelen ikke specifikt noget om, men den  siger dog at nogle personer har tendens til vrede og “let bliver forbitret”. (Ordsprogene 22:24; 29:22) Men Bibelen siger også: “Giv slip på vrede og lad forbitrelse fare.” – Salme 37:8; Efeserne 4:31.

De fleste vil være enige i at det er et godt råd, og vil ikke sige at det var for meget at forlange af en med aggressive tendenser. Selv de eksperter der mener at der er en genetisk årsag til en persons vrede, gør meget for at hjælpe mennesker med at kontrollere sådanne tendenser.

Jehovas Vidner har det sådan med enhver handling der strider imod Bibelens moralnormer, herunder sex mellem en mand og en kvinde der ikke er gift med hinanden. I alle sådanne tilfælde gælder Bibelens vejledning om at man skal vide hvordan man får “herredømme over sit eget kar”, det vil sige kontrol over sin egen krop, “i hellighed og ære, ikke i begærlig seksuel lidenskab”. – 1 Thessaloniker 4:4, 5.

“Dog er det sådan nogle af jer har været”

De der ønskede at blive kristne i det første århundrede, havde vidt forskellig baggrund og livsstil, og nogle af dem gjorde store forandringer i deres liv. Bibelen siger for eksempel at nogle var afgudsdyrkere, ægteskabsbrydere, levede et seksuelt umoralsk liv eller havde en homoseksuel livsstil. Derefter tilføjer den: “Dog er det sådan nogle af jer har været.” – 1 Korinther 6:9-11.

Når Bibelen siger at det er “sådan nogle af jer har været”, betyder det så at de der ikke længere havde en homoseksuel livsstil, aldrig igen fik homoseksuelle følelser? Nej, for Bibelen indeholder også denne opfordring: “Bliv ved med at vandre ved ånd, så vil I ikke opfylde noget som helst kødeligt ønske.” – Galaterne 5:16.

Læg mærke til at Bibelen ikke siger at en kristen aldrig vil få et forkert ønske. Den siger derimod at han eller hun vil vælge ikke at handle ud fra det forkerte ønske. Kristne lærer hvordan de kan få kontrol over sådanne ønsker, og lader ikke tankerne kredse om dem i en sådan grad at det fører til en forkert handling. – Jakob 1:14, 15. [6]

Bibelen skelner altså mellem ønsker og handlinger. (Romerne 7:16-25) En person med homoseksuelle følelser kan styre sine tanker og følelser, ligesom man kan styre en trang til at give udtryk for sin vrede, modstå en fristelse til at begå ægteskabsbrud og bekæmpe en tendens til at være grådig. – 1 Korinther 9:27; 2 Peter 2:14, 15.

Jehovas Vidner holder fast ved Bibelens moralnormer, men de tvinger ikke andre til at have samme holdninger som dem. De prøver heller ikke at få ændret love der beskytter homoseksuelles eller andres menneskerettigheder. Bibelens budskab er positivt, og Jehovas Vidner forkynder det med glæde for enhver der vil lytte. – Apostelgerninger 20:20.

^ 1. Romerne 12:18: “Hold fred med alle mennesker.”

^ 2. Esajas 48:17: “Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer dig hvad der gavner.”

^ 3. 1 Korinther 6:18: “Flygt fra utugt.”

^ 4. 1 Peter 2:17: “Ær alle slags mennesker.”

^ 5. Kolossenserne 3:5: “I skal derfor gøre jeres lemmer som er på jorden, døde med hensyn til utugt, urenhed, seksuel lidenskab.”

^ 6. Jakob 1:14, 15: “Hver enkelt prøves ved at blive draget og lokket af sit eget begær. Når så begæret har undfanget, føder det synd.”