Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HJÆLP TIL FAMILIEN | FORÆLDREROLLEN

Hvorfor er det vigtigt med pligter?

Hvorfor er det vigtigt med pligter?

UDFORDRINGEN

I nogle familier får børnene huslige pligter af deres forældre, og de udfører dem uden at brokke sig. I andre familier stiller forældrene ikke så høje krav, og børnene er kun glade for at skulle lave så lidt som muligt.

Undersøgelser har vist at der er en tendens til at børn, især i vestlige lande, har det med at nyde frem for at yde. “I dag får mange børn lov til bare at sidde og spille computer, surfe rundt på nettet eller se fjernsyn,” fortæller en far der hedder Steven. “Der bliver ikke forventet ret meget af dem.”

Hvad mener du? Er det vigtigt at børn har pligter – ikke bare for at hjemmet skal være rent og pænt, men også for deres egen skyld?

HVAD DU MÅ VIDE

Nogle forældre er tilbageholdende med at give deres børn pligter, især hvis de i forvejen har mange lektier og fritidsaktiviteter. Men hvilke fordele er der ved at give sine børn pligter?

Pligter hjælper børn til at blive mere modne. Der er større sandsynlighed for at børn der hjælper til derhjemme, klarer sig godt i skolen. Det er kun naturligt, for pligter er med til at give dem mere selvtillid, selvdisciplin og viljestyrke – alt sammen noget der forbedrer indlæringsevnen.

Pligter lærer børn at gøre noget for andre. Undersøgelser peger på at børn der har pligter derhjemme, er mere tilbøjelige til at bidrage til samfundet som voksne. Det skyldes at pligter lærer dem at tænke mere på andre end på sig selv. Steven, der blev citeret tidligere, fortæller hvad der ellers kunne ske: “Hvis der ikke bliver stillet nogen krav til børnene, får de den opfattelse at de kun er her for at blive vartet op, og det giver dem et forvrænget billede af det ansvar og hårde arbejde der vil blive krævet af dem som voksne.”

Pligter styrker familiebåndet. Ved at udføre huslige opgaver lærer børn ikke bare at de er en vigtig del af familien, men også at de har et ansvar over for den. Det vil børnene dog ikke komme til at opleve hvis forældrene lægger større vægt på fritidsaktiviteter end på pligter.  Man kunne spørge sig selv: ‘Hvad nytter det at mine børn har et godt sammenhold i fodboldklubben men ikke derhjemme?’

HVAD DU KAN GØRE

Begynd tidligt. Nogle mener at man skal begynde at give sine børn pligter når de er tre år. Andre anbefaler at man begynder i toårsalderen eller endda tidligere. Pointen er at små børn elsker at lave noget sammen med deres forældre og efterligne dem. – Princip fra Bibelen: Ordsprogene 22:6.

Giv opgaver der passer til alderen. En treårig kan for eksempel hjælpe til med vasketøjet, at rydde legetøj op eller at tørre noget op der er blevet spildt. Børn der er lidt ældre, kan støvsuge, vaske bilen eller måske lave aftensmad. Det er vigtigt at de får opgaver de kan klare. Du vil måske blive overrasket over hvor glade de bliver for at hjælpe til.

Prioritér pligter højt. Det kan måske være svært hvis dit barn har en bunke lektier for hver dag. Men at undlade at give sine børn pligter så de kan få gode karakterer, “er et tegn på fejlprioritering”, siger bogen The Price of Privilege. Som tidligere nævnt klarer børn sig generelt bedre i skolen hvis de får pligter. Desuden er det med til at forberede dem til den dag hvor de får deres egen familie. – Princip fra Bibelen: Filipperne 1:10.

Tænk på formålet. Det kan godt være at dit barn er lidt lang tid om at udføre en opgave, og at kvaliteten kunne have været bedre, men det er vigtigt at du modstår fristelsen til at tage over. Formålet med opgaven er ikke at den skal udføres til perfektion, men at lære dit barn at tage ansvar og blive glad for at udføre et stykke arbejde. – Princip fra Bibelen: Prædikeren 3:22.

Lær dem at hjælpe til med det rigtige motiv. Nogle mener at man ved at give sine børn lommepenge for at udføre pligter lærer dem at tage ansvar. Andre mener at det får børnene til at fokusere på hvad de kan få ud af at hjælpe til i familien, frem for hvad de kan bidrage med. De tilføjer at børnene måske nægter at udføre deres pligter hvis de har penge nok – et tydeligt tegn på at formålet med pligterne er gået tabt. Derfor vil det nok være bedre at holde pligter og lommepenge adskilt.