Engle er blevet skildret i utallige bøger, malerier og film. Men hvem er de, og hvad laver de?

Hvem er englene?

HVAD BIBELEN SIGER

 

Inden Gud skabte universet og de første mennesker, havde han allerede skabt intelligente åndeskabninger. De har langt større magt end mennesker, og de bor i åndeverdenen, ligesom Gud – et sted mennesker hverken kan se eller har adgang til. (Job 38:4, 7) Bibelen kalder dem for “ånder” og “engle”. – Salme 104:4. *

Hvor mange engle er der? Bibelen siger at de engle der står rundt om Guds trone, udgør “ti tusind gange ti tusind”. (Åbenbaringen 5:11) Hvis det skal tages bogstaveligt, må der altså være millioner af engle.

“Jeg så ... mange engle rundt om tronen ... og tallet på dem var ti tusind gange ti tusind og tusind gange tusind.” – Åbenbaringen 5:11.

Hvilke opgaver havde englene i fortiden?

HVAD BIBELEN SIGER

 

Engle fik ofte til opgave at tale på Guds vegne eller fungere som sendebud. * I Bibelen fremgår det at Gud også brugte dem når han udførte mirakler. Og Gud sendte en engel for at velsigne Abraham og forhindre ham i at ofre sin søn Isak. (1 Mosebog 22:11-18) En engel viste sig for Moses i en brændende busk og overbragte ham et vigtigt budskab. (2 Mosebog 3:1, 2) Og da profeten Daniel blev kastet ned til en flok løver, sendte Gud en engel og lukkede løvernes gab. – Daniel 6:22.

“Da viste Jehovas engel sig for [Moses] i en ildflamme midt i en tornebusk.” – 2 Mosebog 3:2.

 Hvilke opgaver har englene nu?

HVAD BIBELEN SIGER

 

Vi har selvfølgelig ikke kendskab til alt hvad englene foretager sig i dag. Men Bibelen viser at de er med til at hjælpe mennesker til at lære Gud at kende. – Apostelgerninger 8:26-35; 10:1-22; Åbenbaringen 14:6, 7.

Patriarken Jakob så i en drøm nogle engle der steg op og ned ad en “stige” mellem himlen og jorden. (1 Mosebog 28:10-12) Af drømmen kan vi udlede at Jehova Gud sender sine engle for at de kan støtte og hjælpe hans loyale tjenere på jorden. – 1 Mosebog 24:40; 2 Mosebog 14:19; Salme 34:7.

“En stige stod på jorden og dens top nåede til himmelen; og se, Guds engle steg op og ned ad den.” – 1 Mosebog 28:12.

^ par. 6 Ud fra Bibelen kan vi se at nogle ånder gjorde oprør mod Gud. De omtales som dæmoner. – Lukas 10:17-20.

^ par. 11 Både det hebraiske og det græske ord i Bibelen for “engel” betyder “sendebud”.