Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HOVEDEMNE | ER BIBELEN FRA GUD?

Bibelen – er den virkelig “inspireret af Gud”?

Bibelen – er den virkelig “inspireret af Gud”?

MENER du at Bibelen er fra Gud, eller indeholder den udelukkende menneskers tanker?

Selv blandt de der bekender sig som kristne, er der uenighed om det. For eksempel viste en gallupundersøgelse i USA i 2014 at størstedelen af de kristne der deltog i undersøgelsen, mente at “Bibelen på en eller anden måde stammer fra Gud”. Men samtidig var der 1 ud af 5 af dem der anså Bibelen for bare at være en gammel bog fyldt med “myter, legender, historier og regler der er skrevet af mennesker”. Denne uoverensstemmelse viser hvor vigtigt det er at man finder ud af hvad det vil sige at Bibelen er “inspireret”. – 2 Timoteus 3:16.

“INSPIRERET” – HVAD BETYDER DET?

Bibelen består af 66 mindre bøger, som blev skrevet af cirka 40 skribenter over en periode på omkring 1.600 år. Men hvis Bibelen blev skrevet af mennesker, hvordan kan den så være “inspireret af Gud”? Det betyder at det er Gud der er kilden til oplysningerne. Bibelen beskriver det på denne måde: “Mennesker udtalte ord fra Gud idet de blev ført af hellig ånd.” (2 Peter 1:21) Med andre ord brugte Gud sin usynlige kraft, eller hellige ånd, til at overføre sit budskab til bibelskribenterne. Det kan sammenlignes med en direktør der får sin sekretær til at skrive et brev på hans vegne. Brevets forfatter er ikke den der skriver det, men den der dikterer hvad der skal stå i det.

Nogle bibelskribenter fik overbragt Guds budskab af en engel. Andre gange blev det formidlet gennem syner eller via drømme. Gud lod nogle gange skribenterne bruge deres egne ord, andre gange fortalte han dem ordret hvad de skulle skrive ned. Men under alle omstændigheder gengav de Guds tanker, ikke deres egne.

Hvordan kan vi vide at det var Gud der inspirerede bibelskribenterne? Lad os se på tre ting der viser at Bibelen er fra Gud.