Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  Nr. 2 2016

 HOVEDEMNE

Er Bibelen bare en god bog?

Er Bibelen bare en god bog?

Bibelen blev fuldført for omkring to tusind år siden. Utallige andre bøger er blevet skrevet siden da. Mange af dem er blevet glemt igen, men det gælder ikke Bibelen. Tænk over det følgende.

  • Bibelen har overlevet mange ondsindede angreb fra indflydelsesrige mennesker. Op gennem middelalderen var det for eksempel sådan i visse “kristne” lande at “det at eje eller læse en bibel på sit modersmål i stigende grad blev forbundet med kætteri og frafald”, siger bogen An Introduction to the Medieval Bible. Lærde der oversatte Bibelen til deres modersmål eller var fortalere for at studere Bibelen, satte livet på spil. Nogle blev dræbt.

  • På trods af alle sine fjender blev Bibelen den mest udbredte bog i historien – og det er den stadig. Man anslår at hele Bibelen eller dele af den er blevet trykt i over fem milliarder eksemplarer på mere end 2.800 sprog. Dette står i skarp kontrast til bøger om filosofi, videnskab og lignende emner der måske har en begrænset udbredelse og hurtigt bliver forældede.

  • Bibelen har været med til at bevare og forme nogle af de sprog som den er blevet oversat til. Martin Luthers oversættelse har haft stor indflydelse på det tyske sprog. Den første udgave af King James-oversættelsen er blevet beskrevet som “nok den mest indflydelsesrige bog der nogen sinde er udgivet” på engelsk.

  • Bibelen har “påvirket den vestlige kultur stærkt, og det gælder ikke kun tro og religiøse handlinger, men også kunst, litteratur, love, politik og utallige andre områder”. – The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible.

Det er bare nogle få af de ting der gør Bibelen til noget særligt. Men hvorfor er mange så interesseret i den? Hvorfor har nogle sat livet på spil for den? Blandt mange grunde kan nævnes følgende: Bibelen indeholder gode råd om moralske og åndelige spørgsmål der afspejler en helt unik visdom. Den hjælper os til at forstå årsagen til menneskers lidelser og konflikter. Og den giver os endda løfte om at disse problemer vil forsvinde, og forklarer hvordan det vil ske.

 Bibelen giver moralsk og åndelig vejledning

En uddannelse er vigtig. Men “en uddannelse ... der føjer nogle initialer til dit navn ... er ingen garanti for en høj moral”, stod der i en leder i den canadiske avis Ottawa Citizen. Ja, mange højtuddannede mennesker, deriblandt ledere inden for forretningsverdenen og det offentlige, snyder, bedrager og stjæler, og det resulterer i “en alvorlig tillidskrise”, oplyses det i en global undersøgelse foretaget af pr-firmaet Edelman.

Bibelen fokuserer på moralsk og åndelig oplæring. Den giver os indsigt i “retfærdighed og ret og retskaffenhed, ethvert spor som er godt”. (Ordsprogene 2:9) Tag for eksempel en 23-årig mand vi vil kalde Stephen, der sad i fængsel i Polen. Mens han var dér, begyndte han at studere Bibelen og tage dens praktiske råd til sig. “Jeg forstår nu hvad det vil sige at ‘ære sin fader og moder’,” skriver han. “Jeg har også lært at kontrollere mine følelser, især voldsom vrede.” – Efeserne 4:31; 6:2.

Et af de principper som Stephen blev meget glad for, er det vi finder i Ordsprogene 19:11: “Et menneskes indsigt bremser hans vrede, og det er til hæder for ham at han bærer over med andres overtrædelse.” Når Stephen står i en svær situation, prøver han nu roligt at analysere den og anvende de relevante bibelske principper. “Det er gået op for mig at Bibelen giver den bedste vejledning,” siger han.

Maria, der er et af Jehovas Vidner, blev på gaden skældt ud af en kvinde der ikke kunne lide hendes religion. Det skabte en del uro, men i stedet for at give igen gik Maria roligt videre. Den anden kvinde fortrød derefter sin opførsel og begyndte at lede efter Jehovas Vidner. Da hun omkring en måned senere endelig traf Maria igen, gav hun hende et knus og en undskyldning.  Hun havde ganske rigtigt forstået at Marias mildhed og selvkontrol var en afspejling af hendes tro. Resultatet? Kvinden og fem fra hendes familie besluttede at de ville studere Bibelen med Jehovas Vidner.

Visdommen ses tydeligt af resultaterne, sagde Jesus. (Mattæus 11:19) De bibelske principper har altså stået deres prøve. De får det bedste frem i os. De “gør den uerfarne vís”, de “fryder hjertet”, og de “giver øjnene lys” ved at give os moralsk og åndelig oplysning. – Salme 19:7, 8.

Bibelen forklarer årsagen til menneskers svære forhold

Når man forsker i en sygdomsepidemi, prøver man at finde årsagen – hvad der var skyld i udbruddet. Det samme princip gør sig gældende når man prøver at forstå den “epidemi” af lidelser og stridigheder der plager menneskeheden. Igen er Bibelen en uvurderlig hjælp, for den beskriver vores tidligste historie, den tid da vores problemer begyndte.

Af Første Mosebog fremgår det at menneskehedens problemer begyndte da de første mennesker gjorde oprør mod Gud. De tiltog sig blandt andet retten til selv at opstille moralnormer – noget kun Skaberen har ret til. (1 Mosebog 3:1-7) Siden da har folk i almindelighed desværre tillagt sig den samme uafhængige tankegang. Hvad har det ført til? Menneskets historie er ikke en beretning om frihed og lykke, men om konflikter, undertrykkelse og stridigheder angående moral og tro. (Prædikeren 8:9) Bibelen siger meget rigtigt: “Det står ikke til en mand ... at styre sine skridt.” (Jeremias 10:23) Den gode nyhed er at menneskehedens katastrofale eksperimenteren med moralsk uafhængighed snart er forbi.

 Bibelen giver håb

Bibelen forsikrer os om at Gud, af kærlighed til dem der respekterer hans myndighed og normer, ikke for altid vil se gennem fingre med ondskaben og de lidelser den forårsager. De onde vil mærke konsekvenserne af deres handlemåde, de må “spise frugterne af deres færd”. (Ordsprogene 1:30, 31) “De sagtmodige,” derimod, “tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred.” – Salme 37:11.

“[Gud] vil at alle slags mennesker skal frelses og komme til nøjagtig kundskab om sandheden.” – 1 Timoteus 2:3, 4

Gud vil ved hjælp af “Guds rige” opfylde sin hensigt angående en fredfyldt jord. (Lukas 4:43) Dette rige er en verdensregering, og gennem det vil Gud udøve sit retmæssige herredømme over menneskeheden. Jesus knyttede Riget sammen med jorden, for han sagde i Fadervor: “Lad dit rige komme. Lad din vilje ske ... på jorden.” – Mattæus 6:10.

Ja, Guds riges undersåtter vil gøre Guds vilje, idet de anerkender Skaberen – ikke noget menneske – som den retmæssige Hersker. Korruption, grådighed, økonomisk ulighed, racefordomme og krige vil forsvinde. Der vil helt bogstaveligt være én verden, ét styre og ét sæt moralske og åndelige normer. – Åbenbaringen 11:15.

Det er nødvendigt med oplæring for at komme til at leve i den nye verden. “[Gud] vil at alle slags mennesker skal frelses og komme til nøjagtig kundskab om sandheden,”  står der i 1 Timoteus 2:3, 4. Den sandhed indbefatter Bibelens lære om det vi kan kalde Rigets grundlov – de love og principper som Rigets styre bygger på, og som man kan finde eksempler på i Jesu bjergprædiken. (Mattæus, kapitel 5-7) Når du læser de tre kapitler, så prøv at forestille dig hvordan livet vil være når alle anvender Jesu visdom.

Burde det overraske os at Bibelen er den mest udbredte bog i verden? Bestemt ikke! Dens lære bærer præg af at være inspireret af Gud. Og dens store udbredelse afspejler Guds ønske om at folk fra alle nationer lærer om ham og får gavn af de velsignelser hans rige vil bringe. – Apostelgerninger 10:34, 35.