UDFORDRINGEN

At give udtryk for værdsættelse er en forudsætning for at man får et godt ægteskab. Alligevel er der mange der ikke længere hæfter sig ved deres ægtefælles gode sider, og derfor giver de heller ikke udtryk for værdsættelse af dem. I bogen Emotional Infidelity (Følelsesmæssig utroskab) fortæller en ægteskabsrådgiver at mange af de par der konsulterer ham, “er meget mere optagede af hvad der ikke sker [i deres ægteskab] end af hvad der rent faktisk sker. De kommer ind på mit kontor for at fortælle mig hvad der skal laves om på, ikke hvad de er tilfredse med. Alle parrene begår samme fejl – de glemmer at give udtryk for deres kærlighed ved at vise værdsættelse.”

Hvordan kan du og din ægtefælle undgå den faldgrube?

HVAD DU MÅ VIDE

Udtryk for værdsættelse kan modvirke spændinger i ægteskabet. Når begge parter gør en indsats for at lægge mærke til og anerkende den andens gode egenskaber, bliver deres forhold som regel bedre. Selv alvorlige spændinger kan afhjælpes når ægtefæller føler sig værdsat af hinanden.

Til hustruer. “Mange kvinder har en tendens til at overse det pres der hviler på manden for at forsørge sin familie,” står der i den føromtalte bog, Emotional Infidelity. I nogle samfund gør det pres sig endda gældende på trods af at begge ægtefæller bidrager til familiens økonomi.

Til mænd. Mænd undervurderer ofte den indsats hustruen gør for at bidrage til familien, hvad enten hun gør det ved at arbejde, opdrage børn eller passe hjemmet. Fiona, * der har været gift i tre år, siger: “Vi begår alle sammen fejl, og når det sker for mig, får jeg det virkelig dårligt med mig selv. Men når min mand roser mig for noget jeg har gjort derhjemme, selvom det bare er dagligdags ting, ved jeg at han stadig elsker mig på trods af mine fejl. Jeg mærker også hans støtte og får det bedre med mig selv!”

Derimod kan det true sammenholdet i ægteskabet når en ægtefælle føler at han eller hun bliver taget for givet. Valerie, der er gift, siger: “Når du ikke føler at din ægtefælle værdsætter dig, er det let at blive tiltrukket af en der får dig til at føle dig værdsat.”

 HVAD DU KAN GØRE

Vær opmærksom. Prøv i den kommende uge at lægge mærke til hvilke gode egenskaber din ægtefælle har. Og læg mærke til de ting han eller hun gør for at få det hele til at fungere godt derhjemme – ting som du indtil nu måske har taget som en selvfølge. Sidst på ugen kan du lave en liste over (1) de egenskaber du værdsætter ved din ægtefælle, og (2) de ting som han eller hun har gjort for familiens skyld. – Princip fra Bibelen: Filipperne 4:8.

Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom? Erika siger: “Når man har været gift i bare nogle få år, kan man let begynde at tage sin ægtefælle for givet. Man holder op med at se de gode ting han gør, og fokuserer mere på det han ikke gør.”

Spørg dig selv: ‘Tager jeg min ægtefælles hårde arbejde for givet?’ Hvis din mand fikser nogle ting i huset, holder du dig så tilbage fra at takke ham for det han har gjort, fordi du mener at det er hans pligt at tage sig af den slags? Hvis du er mand, mener du så at der ikke er nogen grund til at rose din kones arbejde med at opdrage jeres børn fordi hun bare gør det der forventes af hende? Hav som mål at lægge mærke til og være taknemmelig for alle de ting – både store og små – som din ægtefælle gør for jeres familie. – Princip fra Bibelen: Romerne 12:10.

Ros ofte. Bibelen tilskynder os ikke alene til at være taknemmelige; den siger: “Vis jer taknemmelige.” (Kolossenserne 3:15) Så prøv at komme ind i den gode vane at sige tak til din ægtefælle. James fortæller: “Når min kone udtrykker værdsættelse af det jeg gør, giver det mig lyst til at arbejde endnu mere på at være en god mand og gøre mere for vores ægteskab.” – Princip fra Bibelen: Kolossenserne 4:6.

Ægtefæller der giver udtryk for værdsættelse af hinanden, styrker deres forhold. “Jeg tror at mange ægteskaber kunne reddes hvis ægtefællerne fokuserede på hinandens gode sider,” siger en mand der hedder Michael. “Når der kommer problemer, vil de ikke tænke på skilsmisse som den første løsning eftersom de hele tiden har mindet sig selv om alt det gode de har sammen.”

^ par. 9 Nogle af navnene er ændret.