Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  December 2015

 HVAD SIGER BIBELEN?

Sjælen

Sjælen

Blandt religionerne er der mange forskellige og modstridende meninger om hvad sjælen er, og hvad der sker med den når vi dør. Men den forklaring Bibelen giver, er enkel.

Er sjælen udødelig?

HVAD NOGLE SIGER

Mange mener at sjælen er udødelig. Nogle tror at sjælen bliver genfødt igen og igen og viser sig i en ny fysisk krop efter at den tidligere krop er død. Andre er overbevist om at sjælen bevæger sig videre til et andet sted, for eksempel himlen eller helvede.

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen tillægger ikke sjælen udødelighed. Faktisk taler den ofte om at sjælen dør. Profeten Ezekiel, som Gud brugte til at nedskrive en del af Bibelen, nævnte at sjælen kan straffes med døden. Et andet sted i Bibelen bruges udtrykket “død sjæl” om et lig. (3 Mosebog 21:11) Bibelen lærer tydeligvis ikke at sjælen er udødelig.

“Den sjæl der synder, den skal dø.” Ezekiel 18:20.

Er sjælen adskilt fra kroppen?

HVAD NOGLE SIGER

Sjælen bor i kroppen mens man er i live, men forlader kroppen når man dør.

HVAD BIBELEN SIGER

I Bibelen omtales en kvinde der føder “sjæle” – det vil sige levende personer der trækker vejret. (1 Mosebog 46:18) Faktisk kan det hebraiske ord der i Bibelen bruges for “sjæl”, oversættes med “en der ånder”. Nogle gange bruges ordet endda om dyr. Bibelen taler desuden om at sjælen har brug for mad. (5 Mosebog 12:20) Hvis sjælen var noget der var adskilt fra kroppen, ville den så have brug for at trække vejret og spise? I Bibelen hentyder ordet “sjæl” i de fleste tilfælde til et helt, levende menneske, inklusive dets krop, følelser og personlighed.

“Med tiden fødte hun ... seksten sjæle.” 1 Mosebog 46:18.

 Hvad sker der med sjælen når man dør?

HVAD BIBELEN SIGER

Ved døden går kroppen til grunde, og der er ikke “virksomhed eller planlægning eller kundskab eller visdom” i graven. (Prædikeren 9:10) Bibelen understreger at når en person dør, “vender [han] tilbage til den jord han er kommet fra; samme dag går hans tanker til grunde”. (Salme 146:4) En død sjæl befinder sig i en tilstand af uvirksomhed, og derfor taler Bibelen ofte metaforisk om at de døde “sover”. – Mattæus 9:24.

HVORFOR HAR DET BETYDNING?

Når nogle man elsker, dør, vil man gerne have svar på spørgsmål som: Hvor er de? Hvilken tilstand befinder de sig i? Lider de? Da Bibelen forsikrer os om at de døde ikke er ved bevidsthed, véd vi at vores kære ikke lider længere, og det kan være en stor trøst for os. Det kan også trøste os at vide at Jehova lover at give de døde sjæle livet igen på et tidspunkt i fremtiden. – Esajas 26:19.

“De døde ved slet ingenting.” Prædikeren 9:5.