Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  November 2015

 HVAD SIGER BIBELEN?

Verdens undergang

Verdens undergang

“Verden forsvinder, og det gør dens begær også,” står der i Første Johannesbrev 2:17. Hvad er det for en “verden”? Hvordan og hvornår vil den forsvinde?

Hvad er det for en “verden” der er tale om?

HVAD BIBELEN SIGER

Den verden der er omtalt, har et “begær” som fører til Guds fordømmelse – derfor er det tydeligvis ikke den bogstavelige jord. Det er derimod den verden af mennesker der ignorerer Gud og på den måde gør sig selv til fjende af ham. (Jakob 4:4) De mennesker der udgør den verden, vil få en “retslig straf i form af evig undergang”. (2 Thessaloniker 1:7-9) Men de der adlyder Jesu bud om ‘ikke at være en del af verden’, kan se frem til at leve evigt. – Johannes 15:19.

Første Johannesbrev 2:17 slutter med ordene: “Den der gør Guds vilje forbliver for evigt.” Ja, de der gør Guds vilje, kan se frem til at leve evigt lige her på jorden. Det fremgår af Salme 37:29, hvor der står: “De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.”

“Elsk ikke verden eller det der er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham.” 1 Johannes 2:15.

Hvordan vil det ske?

HVAD BIBELEN SIGER

Undergangen vil ske i to faser. Først vil Gud fjerne alle organiserede religioner der ikke forkynder sandheden. De bliver skildret som en prostitueret ved navn “Babylon den Store”. (Åbenbaringen 17:1-5; 18:8) Selvom hun hævder at være loyal mod Gud, indgår hun alligevel samarbejde med verdens politiske ledere. Men de selv samme ledere vil vende sig imod hende. De “vil hade skøgen og gøre hende øde og nøgen, og de vil æde hendes kød [eller rigdomme] og opbrænde hende med ild”. – Åbenbaringen 17:16.

Derefter vil de politiske ledere – “kongerne på hele den beboede jord” – selv blive genstand for Guds opmærksomhed. De vil blive tilintetgjort sammen med alle andre onde mennesker i “krigen på Guds, den Almægtiges, store dag”, også kaldet “Har-Magedon”. – Åbenbaringen 16:14, 16.

“Søg Jehova, alle I sagtmodige på jorden ... Søg retfærdighed, søg sagtmodighed. Måske kan I blive skjult på Jehovas vredes dag.” Zefanias 2:3.

 Hvornår vil det ske?

HVAD BIBELEN SIGER

Enden vil komme når mennesker er blevet tilstrækkeligt advaret. Det bliver de gennem en global forkyndelse af Guds rige – en verdensregering der vil erstatte alle menneskeskabte regeringer. (Daniel 7:13, 14) Jesus Kristus sagde: “Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.” (Mattæus 24:14) Den forkyndelse, som er et udtryk for Guds retfærdighed og barmhjertighed, er en del af et sammensat ‘tegn’ der markerer at vi lever på endens tid. Tegnet indbefatter også krige, jordskælv, hungersnød og sygdomme. – Mattæus 24:3; Lukas 21:10, 11.

Ud over at forudsige verdensbegivenheder giver Bibelen os også en samfundsbeskrivelse af “de sidste dage”. Den siger: “Kritiske tider som er vanskelige at klare, [vil] være her. For menneskene vil være egenkærlige, pengekære, ... ulydige mod forældre, ... uden selvbeherskelse, vilde, uden kærlighed til det gode, ... venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud.” *2 Timoteus 3:1-5.

Den onde verden der er nu, vil snart forsvinde. – 1 Johannes 2:17

Alle de forhold der er beskrevet, markerer den tid der begyndte omkring Første Verdenskrig i 1914. Siden det år er der blevet forkyndt om Guds rige i hver en afkrog af jorden, og Jehovas Vidner ser det som en stor ære at man forbinder dem med dette arbejde. Deres vigtigste blad har endda titlen Vagttårnet forkynder af Jehovas rige.

“Hold jer derfor vågne, for I kender hverken dagen eller timen.” Mattæus 25:13.

^ par. 14 Flere oplysninger findes i kapitel 9 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner og tilgængelig online på www.jw.org.

Lær mere

VAGTTÅRNET

Verdens ende — frygt, fascination og frustration

Måske vil du blive overrasket over at lære hvad Bibelen siger om verdens ende.

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Hvad er Harmagedonkrigen?

Ordet Harmagedon forekommer kun én gang i Bibelen, i formen “Har-Magedon”, men den krig som den henviser til, omtales i hele Bibelen.

VAGTTÅRNET

Mange vil overleve verdens ende – Det kan du også

Men hvordan kan man overleve enden? Ved at opbygge et lager af forsyninger eller træffe andre lignende forberedelser?