Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HOVEDEMNE

Tre spørgsmål mange gerne ville stille Gud

Tre spørgsmål mange gerne ville stille Gud

SUSAN begyndte at stille spørgsmål om Gud i en alder af syv, da hendes niårige ven Al blev indlagt med polio og anbragt i en jernlunge. Hun skrev om sin oplevelse i en artikel den 6. januar 2013 i The New York Times.

Efter at have besøgt Al på hospitalet spurgte Susan sin mor: “Hvorfor gør Gud sådan noget mod en lille dreng?”

“Præsten vil nok sige at Gud må have sine grunde,” svarede hendes mor. “Men jeg ved ikke hvad det kunne være for nogle.”

To år senere, i 1954, blev Jonas Salks poliovaccine tilgængelig, og Susans mor gav udtryk for at det måske var Gud der havde hjulpet ham i hans forskning.

“Så burde Gud have hjulpet lægerne for lang tid siden så Al ikke behøvede at være i en jernlunge,” svarede Susan.

Susan sammenfattede sit barndomsminde med ordene: “[Al] døde blot otte år senere, og på det tidspunkt var jeg allerede inkarneret ateist.”

Mange der har været ude for en tragedie eller har set andre gennemgå frygtelige ting, er ligesom Susan ikke i stand til at finde tilfredsstillende svar på deres spørgsmål om Gud. Nogle bliver ateister. Andre benægter måske ikke fuldstændigt Guds eksistens, men begynder alligevel at tvivle.

Det er ikke fordi ateister og skeptikere er helt ubekendte med religion. Tværtimod er det ofte de oplevelser de har haft med religion, der får dem til at miste troen. De synes måske ikke at de forskellige religioner har været i stand til at give svar på de svære spørgsmål i livet. Hvad er det for nogle spørgsmål? Faktisk er det ofte de samme som troende mennesker stiller. Læs her om tre spørgsmål som mange gerne ville stille Gud hvis de fik chancen, og tænk over de svar Bibelen giver.

 1. “HVORFOR TILLADER DU ONDSKAB OG LIDELSE?”

Hvorfor er det et relevant spørgsmål?

‘En kærlig Gud ville sætte en stopper for sorg og lidelse,’ konkluderer mange.

NOGET AT TÆNKE OVER: Folk fra en anden kultur kan have nogle vaner og skikke som vi synes er mærkelige. Vi kan derfor let komme til at fejlfortolke noget de gør, og måske endda blive forarget over det. For eksempel bliver øjenkontakt i nogle kulturer betragtet som et tegn på ærlighed, mens det i andre kulturer bliver set som et tegn på manglende respekt. I sådanne tilfælde kan man ikke sige at de der tænker anderledes end os, tager fejl. Det handler i stedet om at lære at forstå dem.

Kunne noget lignende gælde når det handler om at forstå Gud? Mange mener at de forfærdelige ting der sker, er et bevis på at Gud ikke eksisterer. Men andre, som har fundet ud af hvorfor Gud tillader ondskab og lidelse, er overbevist om at han findes.

HVAD BIBELEN SIGER: Guds måde at tænke og handle på er anderledes end vores. (Esajas 55:8, 9) Derfor kan de ting han gør, og de grunde han har til at vente med at gøre noget, umiddelbart virke mærkelige set fra vores synsvinkel.

Men Bibelen beder os ikke om at affinde os med klichéer som “Herrens veje er uransagelige”. Den tilskynder os derimod til at lære mere om Gud så vi kan forstå hvorfor og hvornår han handler som han gør. * Vi kan endda få et nært forhold til ham. – Jakob 4:8.

 2. “HVORFOR ER DER SÅ MEGET RELIGIØST HYKLERI?”

Hvorfor er det et relevant spørgsmål?

‘Hvis Gud gik op i ærlighed, ville der ikke være så meget dobbeltmoral blandt dem der siger at de tror på ham,’ tænker nogle måske.

NOGET AT TÆNKE OVER: Forestil dig en ung mand der vender ryggen til sin fars gode opdragelse og rejser hjemmefra for at leve på en måde der går imod al sund fornuft. Faren synes ikke om sønnens livsstil men lader ham alligevel træffe sine egne beslutninger. Vil det være rigtigt af dem der senere møder sønnen, at konkludere at han må have haft en dårlig far eller slet ikke nogen far? Selvfølgelig ikke! Sådan forholder det sig også med hykleriet inden for religion. Det beviser blot at Gud har tilladt mennesker selv at vælge hvordan de vil leve.

HVAD BIBELEN SIGER: Gud hader religiøst hykleri. (Jeremias 7:29-31; 32:35) Men samtidig lader han mennesker bruge deres frie vilje. Mange der siger at de tror på Gud, vælger at leve efter religiøse læresætninger som mennesker har fundet på, og at opstille deres egne normer for moral. – Mattæus 15:7-9.

Derimod er religion som Gud godkender, ikke hyklerisk. * Jesus sagde: “På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.” (Johannes 13:35) Denne kærlighed skal være “uden hykleri”. (Romerne 12:9) Det har de fleste religioner ikke kunnet leve op til. For eksempel var der titusinder af religiøse mennesker der under folkemordet i Rwanda i 1994 nedslagtede medlemmer af deres egen tro blot fordi de var fra en anden stamme. I modsætning hertil deltog Jehovas Vidner ikke i denne massakre, og mange af dem beskyttede deres trosfæller og andre – og satte endda livet på spil for at redde dem. Uselviske handlinger som disse viser at religion godt kan være fri for hykleri.

 3. “HVORFOR ER VI TIL?”

Hvorfor er det et relevant spørgsmål?

Nogle tænker måske: ‘Hvorfor lever mennesker blot i 80 eller 90 år for så at dø? Hvad er meningen med at eksistere så kort tid?’

NOGET AT TÆNKE OVER: Mange som ikke tror på Gud, mener alligevel at der må være en årsag til den orden og kompleksitet der er i naturen. De er klar over at jorden, andre planeter og månen er arrangeret på præcis den rigtige måde for at livet kan opretholdes. Og de betegner naturlovene der styrer universet, som så fint afstemte at selv den mindste afvigelse ville gøre liv på jorden umuligt.

HVAD BIBELEN SIGER: Mange ser vores relativt korte levetid som et bevis på at der ikke er nogen Gud, men naturen er fyldt med tegn på at der findes en Skaber. (Romerne 1:20) Gud havde en hensigt med at skabe alting, og meningen med vores liv er tæt forbundet med den hensigt. Han skabte mennesker for at de skulle leve evigt på jorden, og han har ikke opgivet sin hensigt. – Salme 37:11, 29; Esajas 55:11.

Gennem naturen kan vi se at Gud eksisterer, og endda få øje på nogle af hans egenskaber. Men Gud forventer ikke at vi skal kunne lære om hans hensigt på den måde. Hvis vi skal forstå hvad Guds hensigt er, og dermed hvad meningen er med vores liv, kræver det at Gud kommunikerer med os. Og i Bibelen henvender han sig til os i enkle og klare vendinger. * Jehovas Vidner vil gerne tilskynde dig til med åbent sind at undersøge de svar der findes der.

^ par. 17 Årsagen til at Gud tillader ondskab og lidelse, forklares i kapitel 11 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner. Findes også på www.jw.org.

^ par. 23 Flere oplysninger findes i kapitel 15 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner. Findes også på www.jw.org.

^ par. 29 Flere oplysninger findes i kapitel 3 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner. Findes også på www.jw.org.