Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  September 2015

 HVAD SIGER BIBELEN?

Fattigdom

Fattigdom

På trods af den store indsats der er blevet gjort for at løse problemet, lever millioner af mennesker over hele verden i fattigdom.

Hvordan kan man være lykkelig hvis man er fattig?

HVAD NOGLE SIGER

Mange mener at man kun kan opnå lykke og tilfredshed gennem velstand, og at ægte succes i høj grad afhænger af hvor mange penge man har. De der er fanget i fattigdom og dermed har begrænset eller slet ingen adgang til ordentlig lægebehandling, grundlæggende uddannelse og andre ydelser, har i manges øjne ikke mulighed for at få et tilfredsstillende og lykkeligt liv.

HVAD BIBELEN SIGER

Ifølge Bibelen afhænger sand lykke ikke af ens økonomiske forhold, men af at man har et godt forhold til Gud. Bibelen siger: “Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov.” (Mattæus 5:3) De der er opmærksomme på deres åndelige behov, ønsker uanset hvilke økonomiske omstændigheder de har, at undersøge Guds budskab til mennesker. Derved lærer de nogle bibelske sandheder at kende som kan trøste og give fred i sindet, og det fører til sand lykke.

De der forstår og lever efter de råd der findes i Bibelen, er bedre rustet til at tackle fattigdom. For eksempel hjælper Bibelens råd dem til at undgå skadelige vaner som rygning og alkoholmisbrug – noget der koster mange penge, og som kan føre til store udgifter i forbindelse med lægebehandling og medicin. – Ordsprogene 20:1; 2 Korinther 7:1.

Bibelen fortæller også om de negative konsekvenser af at være grådig og materialistisk. (Markus 4:19; Efeserne 5:3) Dens vejledning kan hjælpe en til at undgå at bruge penge på gambling eller at udvikle ‘kærlighed til penge’, der i Bibelen beskrives som “en rod til alt muligt skadeligt”. (1 Timoteus 6:10) Guds ord advarer: “Selv om et menneske har overflod, hidrører hans liv ikke fra det han ejer.” (Lukas 12:15) Enkelt sagt kan man ikke købe sig til liv uanset hvor rig man er. Hvis man følger Bibelens råd, får man derimod et liv der er både meningsfyldt og lykkeligt.

Selvom de der lever i fattigdom, ofte må kæmpe hårdt for at få mad, tøj og husly, kan de alligevel opnå en vis lykke ved at lære at være tilfredse, fokusere på at glæde Gud og leve deres liv på en måde han synes om. De der gør det, kan nikke genkendende til Bibelens ord: “Jehovas velsignelse – den gør rig, og han føjer ingen smerte til den.” – Ordsprogene 10:22.

VIGTIGT BIBELVERS: “Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov.” Mattæus 5:3.

 Vil fattigdom nogen sinde forsvinde?

HVAD BIBELEN SIGER

Trods de mange bestræbelser mennesker har gjort sig, er fattigdommen i verden stadig ikke kommet under kontrol. Men snart vil Gud gøre noget ved det der er det grundlæggende problem – at egoistiske mennesker og regeringer som regel kun handler i deres egen interesse. (Prædikeren 8:9) Vores Skaber vil erstatte alle menneskeskabte regeringer med et nyt rige, en himmelsk regering der vil sørge godt for alle på Jorden, uden forskelsbehandling. Bibelen lover udtrykkeligt at kongen i Guds rige vil have medfølelse med de fattige og dække alle deres behov. “Han vil udfri den fattige som råber om hjælp ... Han vil ynkes over den ringe og den fattige, og de fattiges sjæle vil han frelse.” – Salme 72:12-14.

Jorden vil blive til et paradis hvor der vil være boliger og mad nok til alle, og fattigdom vil være fuldstændig forsvundet. I Esajas bog i Bibelen fortæller Gud hvilken fremtid der venter dem der tjener ham: “De skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt ... og mine udvalgte vil bruge deres hænders værk fuldt ud.” (Esajas 65:21, 22) Som en stor kontrast til de mange der i dag må kæmpe bare for at få brød på bordet, vil alle til den tid kunne få del i et rigt “festmåltid” og de andre gode ting Jehova vil give mennesker. – Esajas 25:6.

HVORFOR HAR DET BETYDNING?

At reflektere over Guds løfte om en verden uden fattigdom vil hjælpe dem der lever under svære forhold, til at huske at Gud er interesseret i hvordan de har det, og at deres problemer snart vil blive løst. Man kan få styrke til at udholde svære omstændigheder nu ved at fokusere på dette fantastiske håb.

VIGTIGT BIBELVERS: “Han vil udfri den fattige som råber om hjælp ... Han vil ynkes over den ringe og den fattige, og de fattiges sjæle vil han frelse.” Salme 72:12, 13.