Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HVAD SIGER BIBELEN?

Tolerance

Tolerance

Accept, tilgivelse og tolerance fremmer freden mellem mennesker. Men bør der være grænser for tolerancen?

Hvad er grundlaget for at vise større tolerance?

HVORDAN DET ER I DAG

Intolerancens voldsomme vinde fejer hen over hele jorden og forværres af racemæssige og etniske fordomme, nationalisme, stammestolthed og religiøs ekstremisme.

HVAD BIBELEN SIGER

Under sin tjeneste på jorden var Jesus Kristus omgivet af intolerance. Især jøderne og samaritanerne hadede hinanden. (Johannes 4:9) Kvinder blev regnet som mindre værd end mænd. Og de jødiske religiøse ledere foragtede det jævne folk. (Johannes 7:49) Jesus var helt anderledes. “Denne mand tager venligt imod syndere og spiser sammen med dem,” sagde hans modstandere. (Lukas 15:2) Jesus var venlig, tålmodig og tolerant, for han kom ikke for at dømme folk, men for at helbrede dem åndeligt. Det var kærlighed der først og fremmest motiverede ham. – Johannes 3:17; 13:34.

Jesus var et eksempel i at vise tolerance. Han kom ikke for at dømme folk, men for at helbrede dem åndeligt

Kærlighed, grundlaget for at kunne vise større tolerance, får os til at være åbne over for andre til trods for deres ufuldkommenheder og særpræg. I Kolossenserne 3:13 står der: “Bliv ved med at affinde jer med hinanden og frit at tilgive hinanden hvis nogen har en grund til klage imod en anden.”

“Frem for alt, hav inderlig kærlighed til hinanden, for kærlighed dækker over en mængde synder.” 1 Peter 4:8.

 Hvorfor skal der være grænser for tolerancen?

HVORDAN DET ER

De fleste samfund forsøger at opretholde lov og orden. Derfor opstiller de almindeligvis rimelige begrænsninger for vores adfærd.

HVAD BIBELEN SIGER

“[Kærligheden] opfører sig ikke uanstændigt.” (1 Korinther 13:5) Jesus var et eksempel i at vise tolerance, men han så ikke gennem fingre med uanstændighed, hykleri og andre former for ondskab. I stedet fordømte han modigt sådanne ting. (Mattæus 23:13) “Den som øver det der er slet, hader lyset.” – Johannes 3:20.

Apostlen Paulus skrev: “Afsky det onde, hold jer til det gode.” (Romerne 12:9) Han levede efter disse ord. Da nogle jødekristne ikke ville være sammen med troende ikkejøder, talte Paulus – der selv var jøde – bestemt men venligt imod det. (Galaterne 2:11-14) Han vidste at Gud, der “ikke er partisk”, ikke ville tolerere racefordomme blandt sit folk. – Apostelgerninger 10:34.

Som kristne søger Jehovas Vidner moralsk vejledning i Bibelen. (Esajas 33:22) De tolererer ikke ondskab i deres menighed. Den rene kristne menighed må ikke blive fordærvet af nogle der tilsidesætter Guds normer. Det er grunden til at Jehovas Vidner følger den klare bibelske vejledning: “Fjern det onde menneske fra jer selv.” – 1 Korinther 5:11-13.

“I som elsker Jehova, had det onde.” Salme 97:10.

Vil Gud tolerere ondskab for altid?

HVAD MANGE MENER

På grund af menneskets natur vil der altid være ondskab på jorden.

HVAD BIBELEN SIGER

Profeten Habakkuk bad til Jehova Gud: “Hvorfor er du kun tilskuer til elendighed? Og hvorfor er der hærgen og vold foran mig, og hvorfor bliver der strid, og hvorfor opstår der kiv?” (Habakkuk 1:3) Gud forsikrede sin profet om at han ikke ville tolerere ondskab for altid, men at han ville kræve de onde til regnskab. Angående den forsikring sagde Gud: “Det skal nok komme. Det vil ikke være forsinket.” – Habakkuk 2:3.

Men før det sker, har de onde mulighed for at ændre deres adfærd. “‘Skulle jeg på nogen måde finde behag i den ugudeliges død?’ lyder udsagnet fra den suveræne Herre Jehova; ‘mon ikke i at han vender om fra sine veje, så han må leve?’” (Ezekiel 18:23) De der søger Jehova ved at ændre deres dårlige adfærd, kan se fremtiden i møde med tillid. “Den som hører på mig vil bo trygt, ja, uforstyrret af ulykkens rædsel,” står der i Ordsprogene 1:33.

“Om kort tid, da er den ugudelige ikke mere ... De sagtmodige tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred.” Salme 37:10, 11.