Selvom Bibelen er en gammel bog, er dens vejledning tidløs. Det den har at sige om arbejde, er lige så relevant i dag som det var da den blev skrevet.

Hvad er det rigtige syn på arbejde?

HVAD NOGLE SIGER

For at klare sig på et konkurrencepræget arbejdsmarked må man sætte sit arbejde over alt andet. Denne indstilling har fået nogle til at blive så opslugt af deres job at de har forsømt deres familie og deres helbred.

HVAD BIBELEN SIGER

I Bibelen opfordres vi til at have et afbalanceret syn på arbejde. Den taler positivt om flid og arbejdsomhed og fordømmer dovenskab. (Ordsprogene 6:6-11; 13:4) Men Bibelen tilskynder dog ikke til at man skal være arbejdsnarkoman. I stedet opmuntrer den os til at sætte tid af til afslapning. I Prædikeren 4:6 står der: “Én hånd fuld af hvile er bedre end begge hænder fulde af møje og jag efter vind.” Vi skal altså ikke blive så involveret i vores arbejde at vi forsømmer vores familie og vores helbred. Man opnår ikke noget ved at arbejde sig selv ihjel!

“Der er intet bedre for et menneske end at spise og drikke og lade sin sjæl nyde godt af sin møje.” Prædikeren 2:24.

 Betyder det noget hvilken slags arbejde man udfører?

HVAD NOGLE SIGER

Hvis lønnen er god, så er arbejdet godt. Denne tankegang og ønsket om lettjente penge har fået nogle til at benytte sig af uærlige forretningsmetoder og endda til at udføre ulovligt arbejde.

Andre der er påvirket af filosofierne ‘følg dine drømme’, og ‘gør hvad du har lyst til’, vil kun arbejde med noget de synes er interessant hele tiden. Hvis deres job ikke er deres livs “kald”, eller hvis det ikke ligefrem giver dem et adrenalinkick, synes de at det er kedeligt. Derfor har de et negativt syn på deres arbejde og laver kun lige det allermest nødvendige. De siger måske endda nej til gode jobmuligheder fordi de mener at det arbejde der skal udføres, er under deres værdighed.

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen godkender ikke arbejde der er uærligt, eller som kan medvirke til at skade andre. (3 Mosebog 19:11, 13; Romerne 13:10) Godt arbejde er til gavn for andre og hjælper den der udfører det, til at ‘bevare en god samvittighed’. – 1 Peter 3:16.

Bibelen lærer også at arbejde tjener et ophøjet formål. Formålet er ikke primært at man føler at arbejdet giver én selv noget, men at man tjener til dagen og vejen og kan forsørge sin familie. Det er selvfølgelig ikke forkert at være glad for sit arbejde, men det bør være et middel til at nå sit mål, ikke et mål i sig selv.

“Min far har meget travlt. Ud over sit arbejde har han opgaver i den menighed vi kommer i som Jehovas Vidner. Men min far har en god arbejdsmoral. Han får gjort det han skal, og har stadig tid til mig, min søster og min mor. Han har altid noget han skal, men han sørger for at bevare ligevægten.” – Alannah.

Det er sandt at inflation og stigende priser kan få os til at bekymre os om hvordan vi skal få vores økonomi til at hænge sammen, men Bibelen lægger vægt på mådehold. Den siger: “Når vi har føde og klæder skal vi være tilfredse med det.” (1 Timoteus 6:8) Disse ord kræver ikke at vi bliver asketiske. Men vi skal være realistiske med hensyn til hvad vi har råd til, og fornuftige med hensyn til hvor mange ting vi køber. – Lukas 12:15.

HVAD DU KAN LÆRE

Vær flittig når du er på arbejde. Vær meget interesseret i det. Selvom det du laver, virker simpelt eller ikke er den type arbejde du føler du er skabt til, så gør en indsats for at blive god til det. En flittig arbejdsindsats får dig til at føle at du udretter noget, og det at blive dygtig til noget kan øge din glæde ved jobbet.

Vær samtidig afbalanceret. Sørg for at hvile og slappe af en gang imellem. Disse tidspunkter nyder man endnu mere når man har arbejdet flittigt. Ved at tjene til det vi har brug for, får vi en følelse af selvværd og vinder andres respekt – også vores families. – 2 Thessaloniker 3:12.

“Vær derfor aldrig bekymrede og sig: ‘Hvad skal vi spise?’ eller: ‘Hvad skal vi drikke?’ eller: ‘Hvad skal vi tage på?’ ... Jeres himmelske Fader ved nemlig at I behøver alt dette.” Mattæus 6:31, 32.