På den ene eller den anden måde har dyr indvirkning på næsten alle menneskers liv. Betyder det noget hvordan vi behandler dem?

Hvordan bør mennesker behandle dyr?

HVAD NOGLE SIGER

Nogle mener at mennesker har lov til at udnytte dyr lige som de har lyst til. Andre synes at dyr skal behandles på stort set samme måde som mennesker skal behandles på.

  • En fremtrædende dyreværnsaktivist mener at dyr bør have “ret til ikke at blive behandlet blot som en ressource eller en handelsvare”. Han tilføjer: “Vi skal holde op med at behandle dyr som vores ejendom.”

  • I hvad mange betragter som et ekstremt tilfælde, testamenterede milliardær Leona Helmsley 12 millioner dollars til sin hund og bestemte at dens jordiske rester skulle ligge ved siden af hendes efter dens død.

Hvordan synes du man skal behandle dyr?

HVAD BIBELEN SIGER

Livets Skaber, Jehova Gud, sagde til menneskene at de skulle ‘råde over havets fisk og himmelens flyvende skabninger og hver levende skabning af dem der myldrer omkring på jorden’. (1 Mosebog 1:28) Det er derfor rimeligt at slutte at Gud betragter mennesker som nogle der står over dyrene.

Denne konklusion understøttes af en interessant oplysning i bibelverset lige inden. Bibelen siger at “Gud gik i gang med at skabe mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det; som mand og kvinde skabte han dem”. – 1 Mosebog 1:27.

Eftersom vi mennesker blev skabt “i Guds billede”, er vi i stand til at efterligne hans egenskaber, som for eksempel visdom, retfærdighed og kærlighed. Vi har også en medfødt evne til at forstå moralske og åndelige begreber. Dyr har ikke sådanne evner fordi de ikke er blevet skabt “i Guds billede”. De står under mennesker og skal ikke behandles på samme måde som os.

Vil det sige at mennesker har ret til at behandle dyr dårligt? Nej.

  • Guds lov til israelitterne indeholdt bestemmelser som skulle sikre at dyr fik hvile, føde, hjælp når de var i nød, og at de blev beskyttet mod at lide overlast. – 2 Mosebog 23:4, 5; 5 Mosebog 22:10; 25:4.

“I seks dage skal du gøre dit arbejde, men på den syvende dag skal du holde fri, for at din okse og dit æsel kan hvile.” – 2 Mosebog 23:12.

 Er det forkert at slå dyr ihjel?

HVAD NOGLE SIGER

Nogle jægere og fiskere dræber dyr for sportens skyld; for dem handler det mest om spændingen ved selve jagten og fangsten. Andre er enige med den russiske romanforfatter Lev Tolstoj, der skrev at det at dræbe og spise dyr “ligefrem er umoralsk”.

HVAD BIBELEN SIGER

Gud har givet mennesker lov til at dræbe dyr hvis de udgør en trussel, eller for at skaffe sig tøj. (2 Mosebog 21:28; Markus 1:6) Bibelen siger også at mennesker må dræbe dyr for at få føde. “Alt hvad der bevæger sig og lever må tjene jer til føde,” står der i Første Mosebog 9:3. Selv Jesus hjalp sine disciple til at fange fisk, som de så spiste. – Johannes 21:4-13.

Bibelen siger dog at Gud ‘hader den der elsker vold’. (Salme 11:5) Så det siger sig selv at Gud ikke vil have at vi skader eller dræber dyr blot for fornøjelsens eller sportens skyld.

Det fremgår af Bibelen at dyr har stor værdi i Guds øjne.

  • Bibelen siger at Gud ved skabelsen “gik i gang med at frembringe jordens vilde dyr efter deres arter og husdyrene efter deres arter og alle jordens myldrende smådyr efter deres arter. Og Gud så at det var godt.” – 1 Mosebog 1:25.

  • Bibelen siger om Jehova: “Han giver dyrene deres føde.” (Salme 147:9) Gud skabte et økosystem som tilvejebringer rigeligt med mad og husly til dyrene.

  • Kong David af Israel sagde i en bøn: “Mennesker og dyr frelser du, Jehova.” (Salme 36:6) For eksempel bevarede Jehova otte mennesker og alle dyrearter da han tilintetgjorde de onde i en global vandflod. – 1 Mosebog 6:19.

Det er tydeligt at Jehova har omsorg for dyrene, som han har skabt, og han forventer at vi mennesker behandler dem hensynsfuldt.

“Den retfærdige sørger for sine husdyrs sjæl.” – Ordsprogene 12:10.