Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  April 2015

 HOVEDEMNE | HVOR ER DISCIPLINEN BLEVET AF?

Disciplin der virker

Disciplin der virker

DET skal indrømmes at det ikke er nemt at være forælder. Men hvis man undlader at opdrage på sit barn når det er påkrævet, kan det gøre opgaven endnu sværere. Hvorfor? Jo, for uden disciplin i opdragelsen vil børnene blive ved med at være uregerlige, hvilket dræner forældrene for energi, og forældrene vil være inkonsekvente, hvilket forvirrer børnene.

En kærlig, afbalanceret opdragelse kan derimod forme et barns måde at tænke på og dets moralske sans. Den hjælper også børn til at føle sig trygge på deres vej mod voksenlivet. Men hvor kan man finde pålidelige råd om hvordan man kan opdrage sine børn?

Værdien af de bibelske principper

Udgiverne af dette blad, Jehovas Vidner, tror på det Bibelen siger om sig selv, nemlig at den er “gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse”. (2 Timoteus 3:16) Bibelen er langt mere end en manual om børneopdragelse. Den indeholder principper som familier virkelig kan bruge til noget. Her er nogle eksempler.

BIBELEN SIGER: “Dårskab er knyttet til drengens hjerte.” – Ordsprogene 22:15.

Børn kan være utroligt betænksomme og søde, men de har også en tendens til at gøre noget dumt. Det er derfor børn har brug for disciplin. (Ordsprogene 22:6) Hvis man har det in mente, vil man bedre kunne leve op til sit ansvar som forælder.

BIBELEN SIGER: “Skån ikke drengen for tugt.” – Ordsprogene 23:13.

Du skal ikke være bange for at det at du irettesætter dine børn på en afbalanceret måde, vil være skadeligt for dem eller få dem til at hade dig senere hen. Disciplin der gives på en kærlig måde, vil hjælpe dine børn til at lære at tage ydmygt imod vejledning – noget de også vil få brug for som voksne. – Hebræerne 12:11.

 BIBELEN SIGER: “Hvad et menneske end sår, dette skal han også høste.” – Galaterne 6:7.

Forældre ønsker helt naturligt at beskytte deres børn, og det med rette. Men her er det igen på sin plads at have balance i tingene. Du gør ikke dit barn en tjeneste ved at “redde” det fra konsekvenserne af dets fejl eller ved at forsvare det når en lærer eller en anden voksen gør dig opmærksom på at barnet har opført sig dårligt. Betragt i stedet disse voksne som dine allierede. Det vil lære dit barn at have respekt for myndighed – også din. – Kolossenserne 3:20.

BIBELEN SIGER: “En dreng der er overladt til sig selv, gør sin moder skam.” – Ordsprogene 29:15.

Vær kærlig, konsekvent og rimelig

Man må selvfølgelig aldrig misbruge sin magt som forælder, men man må heller ikke falde i den anden grøft, nemlig at være for eftergivende. “Børn med eftergivende forældre fatter ikke helt at det er de voksne i hjemmet der bestemmer,” siges der i bogen The Price of Privilege. Hvis du ikke træder i karakter som forælder, vil dit barn måske tro at det er ham der står ved roret. Barnet vil uundgåeligt træffe nogle ukloge beslutninger som vil gøre både ham og dig kede af det. – Ordsprogene 17:25; 29:21.

BIBELEN SIGER: ‘En mand vil holde sig til sin hustru, og de to skal være ét kød.’ – Mattæus 19:5.

Ifølge Bibelen skal en mand og en kvinde være gift før de får børn, og de bør stadig være sammen efter at børnene er blevet voksne og er flyttet hjemmefra. (Mattæus 19:5, 6) Af den grund er du først og fremmest en ægtefælle – dernæst en forælder. Hvis du bytter om på det, kan dit barn let komme til at “tænke højere om sig selv end han bør tænke”. (Romerne 12:3) Hvis barnet altid er i centrum, kan det også svække ægtefællernes forhold til hinanden.

Hjælp til forældre

For at nå dine mål som forælder, vil det være godt at følge disse principper i din opdragelse.

Vær kærlig. “I må ikke opirre jeres børn, for at de ikke skal blive mismodige.” – Kolossenserne 3:21.

Vær konsekvent. “Lad blot jeres ja betyde ja, og jeres nej, nej.” – Mattæus 5:37.

Vær rimelig. “Jeg vil tugte dig i passende omfang.” – Jeremias 30:11. *

^ par. 21 Flere oplysninger findes på jw.org. Se under BIBELENS LÆRE > ÆGTEPAR & FORÆLDRE, hvor du kan finde artikler som “Børneopdragelse”, “Hvordan man tackler hysteriske anfald”, “Giv gode moralnormer videre til dine børn” og “Hvordan du kan retlede din teenager”.