Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HOVEDEMNE

Er der en Gud? Gør det nogen forskel?

Er der en Gud? Gør det nogen forskel?

Mange synes at spørgsmålet om Guds eksistens er umuligt at besvare eller fuldstændigt irrelevant. Hervé, der er vokset op i Frankrig, siger: “Jeg opfatter ikke mig selv som ateist eller agnostiker, men jeg er heller ikke religiøs. Efter min mening er det bedst bare at bruge sin sunde fornuft. Det kræver ikke at man tror på en højere magt.”

Andre har det måske som John, der bor i USA. Han fortæller: “Mine forældre troede ikke på Gud. Som ung havde jeg ikke nogen holdning til om Gud findes eller ej. Men jeg tænkte alligevel over det fra tid til anden.”

Har du nogen sinde spekuleret over om Gud er til, og hvis han er, om der er en dybere mening med livet? Måske er du stødt på nogle ting der er svære at forklare hvis der ikke findes en Skaber, som for eksempel det videnskaben siger om den fine balance i naturen der gør livet på vores planet muligt, eller det faktum at liv ikke kan opstå af livløst stof. – Se rammen “ Undersøg vidnesbyrdene”.

Overvej betydningen af ovennævnte fakta. De er som skilte der viser vej til en skat. Hvis du finder overbevisende vidnesbyrd om at Gud eksisterer, samt pålidelige oplysninger om ham, vil det kunne blive til stor gavn for dig. Lad os se på fire områder.

 1. MENINGEN MED LIVET

Hvis der er en højere mening med livet, vil vi gerne vide hvad den er, og forstå hvordan vi kommer ind i billedet. For hvis Gud eksisterer og vi ikke er klar over det, vil vi være uvidende om den mest grundlæggende sandhed i universet.

Bibelen siger at Gud er kilden til alt liv. (Åbenbaringen 4:11) Hvordan kan denne viden give vores liv mening? Læg mærke til hvad Bibelen siger.

Blandt alle skabninger på jorden er mennesket noget ganske særligt. Ifølge Bibelen skabte Gud os så vi kunne efterligne ham, altså genspejle hans personlighed. (1 Mosebog 1:27) Bibelen siger også at mennesker kan blive venner med Gud. (Jakob 2:23) Intet kan gøre vores liv mere meningsfyldt end at have et nært forhold til vores Skaber.

Hvordan kan det gavne os at være venner med Gud? Guds venner kan frit henvende sig til ham. Og han lover at han vil lytte til dem og hjælpe dem. (Salme 91:15) Som hans venner kan vi få kendskab til hvordan han ser på mange forskellige ting. Det kan give os pålidelige svar på livets store spørgsmål.

Hvis Gud eksisterer og vi ikke er klar over det, vil vi være uvidende om den mest grundlæggende sandhed i universet

2. FRED I SINDET

Nogle finder det svært at tro på Gud på grund af de forfærdelige forhold de ser i verden. De spørger: ‘Hvordan kan en almægtig Skaber tillade ondskab og lidelse?’

Bibelens trøstende svar er at det aldrig har været Guds mening at vi skulle lide. Da de to første mennesker blev skabt, var deres tilværelse fri for lidelser. Det var heller ikke Guds mening at mennesker skulle dø. (1 Mosebog 2:7-9, 15-17) Er det svært at tro på? Lyder det utopisk? Nej. Hvis der er en almægtig Skaber, og hvis kærlighed virkelig er hans mest fremtrædende egenskab, så var det netop et sådant liv vi ville forvente at han ønskede for menneskeheden.

Hvordan er menneskene da havnet i den nuværende situation? Bibelen forklarer at Gud skabte mennesker med en fri vilje. Vi er ikke robotter, vi er ikke tvunget til at adlyde ham. Det første menneskepar, som vi alle nedstammer fra, forkastede Guds ledelse. De valgte selvisk at gå deres egne veje. (1 Mosebog 3:1-6, 22-24) Det mærker vi konsekvenserne af i dag.

Bevidstheden om at det aldrig har været Guds mening at vi mennesker skulle lide, kan give os en indre fred. Men vi vil også gerne befries for sorg og lidelse. Vi har brug for et håb for fremtiden.

 3. HÅB

Straks efter at menneskene havde gjort oprør, lovede Gud at han på et tidspunkt ville gennemføre sin oprindelige hensigt med jorden. Da han er almægtig, kan intet forhindre ham i det. (Esajas 55:11) Snart vil Gud rette op på alt det oprøret imod ham har ført med sig, og hans hensigt med jorden og menneskene vil blive opfyldt.

Hvad kan det betyde for dig? Læg mærke til to af de mange løfter Gud giver igennem Bibelen.

  • GLOBAL FRED OG INGEN ONDSKAB. “Om kort tid, da er den ugudelige ikke mere; og du vil se dig om efter hans sted, og han er der ikke. Men de sagtmodige tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred.” – Salme 37:10, 11.

  • INGEN SYGDOM OG DØD. “Ingen indbygger siger: ‘Jeg er syg.’” (Esajas 33:24) “Han vil opsluge døden for bestandig, og den suveræne Herre, Jehova, vil tørre tårerne af alle ansigter.” – Esajas 25:8.

Hvorfor kan vi stole på Guds løfter i Bibelen? Fordi mange af dens profetier er gået i opfyldelse. Men håbet om bedre tider fjerner ikke vores problemer lige her og nu. Hvilken yderligere hjælp kan vi få fra Gud?

4. HJÆLP TIL AT TRÆFFE BESLUTNINGER

Gud giver os gode råd som kan hjælpe os til at håndtere problemer og træffe gode beslutninger. Mange af de afgørelser vi træffer, er små, mens andre har livsvarige konsekvenser. Ingen mennesker kan give os lige så vise og gode råd som vores Skaber. Han har et fuldstændigt overblik over hvad der er sket, og hvad der vil ske, og det er ham der har skabt os. Derfor ved han også hvad der er bedst for os.

Bibelen indeholder Jehova Guds tanker, som han inspirerede forskellige mænd til at nedskrive. I Bibelen finder vi denne udtalelse: “Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer dig hvad der gavner, den som fører dig ad den vej du skal gå.” – Esajas 48:17, 18.

Gud har ubegrænset kraft, og han er villig til at bruge den til gavn for os. Bibelen beskriver Gud som en kærlig far der gerne vil hjælpe os. Den siger: “Faderen i himmelen [vil] give hellig ånd til dem der beder ham!” (Lukas 11:13) Denne kraft fra Gud kan lede og styrke os.

Hvordan kan du få denne hjælp fra Gud? Bibelen svarer: “Den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham.” (Hebræerne 11:6) For at du kan blive overbevist om at Gud eksisterer, må du selv undersøge vidnesbyrdene.

 VIL DU UNDERSØGE DET NÆRMERE?

Det kræver tid at finde sandheden om Gud, men det vil helt klart være umagen værd. Det er Xiujin Xiao, der er født i Kina men nu bor i USA, et eksempel på. Han siger: “Jeg troede på evolutionsteorien, men jeg var alligevel nysgerrig efter at vide noget om Bibelen. Så jeg begyndte at studere Bibelen sammen med Jehovas Vidner. I mit sidste år på college fik jeg så travlt at jeg kun havde lidt tid til at beskæftige mig med Bibelen. Men jeg var ikke så glad. Da jeg igen begyndte at prioritere mit bibelstudium højt, følte jeg en indre glæde.”

Kunne du tænke dig at lære mere om vores Skaber, Jehova Gud? Hvorfor ikke tage dig tid til at undersøge det nærmere?