Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HVAD SIGER BIBELEN?

Hasardspil

Hasardspil

Nogle betragter hasardspil som et uskyldigt tidsfordriv, mens andre betragter det som en farlig last.

Er der noget forkert ved at spille hasard?

HVAD NOGLE SIGER

Mange anser hasardspil som harmløs underholdning, så længe det foregår inden for lovens rammer. Nogle former for legaliseret gambling, som for eksempel statslotteri, er en indtægtskilde til samfundsgavnlige formål.

HVAD BIBELEN SIGER

Hasardspil nævnes ikke specifikt i Bibelen. Den indeholder dog adskillige principper der viser hvad Gud mener om hasardspil.

Det helt grundlæggende ved hasard – at man vinder penge på andres bekostning – strider mod Bibelens advarsel om at ‘vogte sig for enhver form for havesyge’. (Lukas 12:15) Hasardspil drives af havesyge, eller grådighed. Spillevirksomheder reklamerer med store jackpots og nedtoner de dårlige odds der er for at vinde, for de ved at folks drømme om rigdom får dem til at satse store summer i spil, for eksempel på kasinoer. Frem for at hjælpe folk til at ‘vogte sig for’ grådighed fremmer hasardspil deres ønske om hurtige penge.

Gambling er i bund og grund forbundet med et selvisk mål: at vinde penge som andre spillere har tabt. Men Bibelen giver denne tilskyndelse: “Lad ingen søge sit eget, men medmenneskets bedste.” (1 Korinther 10:24) Og et af De Ti Bud lyder: “Du må ikke begære ... noget som helst der tilhører din næste.” (2 Mosebog 20:17) Når en spiller håber at han vinder, håber han i realiteten også at andre vil miste deres penge.

Bibelen advarer også mod at betragte heldet som en mystisk kraft der kan hjælpe os. I det gamle Israel begyndte nogle der ikke stolede på Gud, at ‘dække bord for lykkeguden’. Var en sådan tilbedelse af “lykkeguden” acceptabel i Guds øjne? Nej, Gud sagde til dem: “I blev ved med at gøre hvad der var ondt i mine øjne, og det som jeg ikke fandt behag i, det valgte I.” – Esajas 65:11, 12.

Det er sandt at man i nogle dele af verden bruger indtægter fra legaliseret gambling til uddannelse, økonomisk udvikling og andre statsstøttede projekter. Men det ændrer ikke noget ved den måde pengene bliver skaffet på – gennem aktiviteter der åbenlyst taler til folks grådighed og selviskhed og fremmer tanken om at få noget uden at yde en indsats.

“Du må ikke begære ... noget som helst der tilhører din næste.” – 2 Mosebog 20:17.

 Hvilke negative følger kan hasardspil få for spilleren?

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen siger advarende at “de der gerne vil være rige, falder i fristelse og en snare og mange uforstandige og skadelige ønsker, som styrter mennesker i undergang og ødelæggelse”. (1 Timoteus 6:9) Hasardspil er uløseligt forbundet med havesyge, eller griskhed, og denne egenskab er så nedbrydende at den i Bibelen nævnes sammen med forskellige andre former for adfærd man i høj grad bør undgå. – Efeserne 5:3.

Gambling handler om at blive rig i en fart og fremmer derfor kærlighed til penge – noget Bibelen siger er “en rod til alt muligt skadeligt”. Jagten efter penge kan let komme til at dominere ens liv i så høj grad at man bliver meget bekymret og stresset og ikke længere stoler på Gud. Bibelen beskriver dem der er bukket under for kærlighed til penge, som nogle der i overført betydning “har stukket sig selv overalt med mange smerter”. – 1 Timoteus 6:10.

Grådighed gør folk ulykkelige og utilfredse med deres økonomiske situation. “Den der elsker sølv, bliver ikke mæt af sølv, og den der elsker overflod, bliver det heller ikke af indtægt.” – Prædikeren 5:10.

Millioner af dem der har ladet sig lokke til at spille hasard, har udviklet en stærk spilleafhængighed. Det er et udbredt problem. For eksempel viser undersøgelser at der alene i USA er millioner af ludomaner. Ifølge et analyseinstitut i Danmark har hver 13. dansker i dag problemer med pengespil.

Et ordsprog lyder: “Først får man en arv ved begærlighed, men den velsignes ikke til sidst.” (Ordsprogene 20:21) For mange ludomaner har deres afhængighed ført til gæld og endda konkurs og kostet dem deres job, ægteskab og venner. Bibelens principper kan hjælpe os til at undgå de negative konsekvenser som hasardspil kan få for vores liv og lykke.

“De der gerne vil være rige, falder i fristelse og en snare og mange uforstandige og skadelige ønsker, som styrter mennesker i undergang og ødelæggelse.” – 1 Timoteus 6:9.