Professor Stephen Taylor er underviser og forsker ved University of Technology i Sydney i Australien. Han analyserer finansielle markeder og forsker i hvordan de kan reguleres. Vågn op! har spurgt ham hvordan hans forskning har indvirket på hans tro.

Fortæl lidt om din baggrund.

Mine forældre var flittige kirkegængere og ærlige og hårdtarbejdende. De opfordrede mig til at få en god uddannelse, så jeg begyndte at studere økonomi ved University of New South Wales. Jeg fandt ud af at jeg kunne lide at forske, og valgte derfor en akademisk karriere.

Hvilket forskningsområde valgte du?

Jeg var særlig interesseret i at forstå de mekanismer der styrer aktiemarkedet. Aktiemarkedet giver folk mulighed for at købe og sælge aktier i virksomheder, der så bruger den rejste kapital til at drive deres forretning. Blandt andet undersøger jeg hvilke faktorer der har indflydelse på virksomheders aktiekurser.

Kan du give et eksempel?

Det forventes at virksomheder regelmæssigt offentliggør deres indtjening. Investorer tager sådanne rapporter i betragtning når de forsøger at afgøre hvor sund en virksomheds økonomi er. Men nogle af de metoder der anvendes til at angive et overskud, er ikke standardiserede. Nogle kritikere betragter dette som et smuthul i systemet der gør det muligt for virksomheder at skjule hvor meget de er værd, og hvor gode de er til at skabe overskud. Hvordan kan investorer få præcise og fuldstændige oplysninger? Hvilke fakta må regulatorer have adgang til for at sikre at finansmarkederne opererer på en fair  måde? Det er de spørgsmål mine kolleger og jeg søger at finde svar på.

Hvad er din religiøse baggrund?

Jeg kom jævnlig i den presbyterianske kirke sammen med mine forældre, men i teenageårene mistede jeg interessen for religion. Jeg troede på en Skaber og havde respekt for Bibelen, men jeg mente ikke at religion var til nogen hjælp når det drejede sig om livets problemer. I mine øjne var religiøse grupper mere som en slags klubber. I Europa besøgte jeg flere store kirker, og jeg undrede mig over hvorfor de indeholdt så mange rigdomme når nu der var så megen fattigdom i verden. Jeg havde svært ved at forlige mig med denne kontrast og blev derfor ret skeptisk over for religion.

Hvad fik dig til at ændre holdning?

Min hustru, Jennifer, begyndte at studere Bibelen med Jehovas Vidner og overvære deres møder, så jeg tænkte at jeg hellere måtte tage med hende for at se hvem de var. Jeg fandt hurtigt ud af at jeg næsten intet vidste om Bibelen. Det var noget af et chok! Derfor begyndte jeg også at studere Bibelen med Vidnerne.

Deres studiemetode gjorde dybt indtryk på mig. De stillede spørgsmål, indsamlede og analyserede vidnesbyrd og drog derefter logiske konklusioner — de samme metoder jeg brugte i min forskning! I 1999, nogle år efter at Jennifer var blevet døbt, blev jeg også døbt som et Jehovas Vidne.

Har din viden om økonomi styrket din tillid til Bibelen?

Helt sikkert. For eksempel indeholdt den lov Gud gav Israel, retningslinjer for løsning af problemer der stadig giver økonomer hovedbrud i dag. Loven krævede at israelitterne skulle sætte afgrøder til side til de fattige (en form for beskatning og forsikringsordning), yde nødlidende rentefrie lån (sikre muligheden for kredit) og hvert 50. år give jordlodder tilbage til dem der oprindelig havde arvet dem (beskytte ejendomsretten). (3 Mosebog 19:9, 10; 25:10, 35-37; 5 Mosebog 24:19-21) Disse og andre økonomiske tiltag hjalp folk på tre vigtige måder: De (1) støttede dem når de havde økonomiske problemer, (2) hjalp dem på fode efter lang tids fattigdom og (3) mindskede økonomisk ulighed — alt dette mere end 3.000 år før samfundsøkonomi blev en videnskab!

Bibelen lægger også vægt på en indstilling og adfærd der giver større økonomisk tryghed. For eksempel lærer den mennesker at være ærlige, pålidelige, medfølende og gavmilde. (5 Mosebog 15:7-11; 25:15; Salme 15) I kølvandet på den globale finanskrise har nogle handelshøjskoler og organisationer opfordret finans- og erhvervsfolk til at forpligte sig til at leve op til visse etiske normer. Efter min mening overgår Bibelens moralnormer langt sådanne virksomheders målsætninger.

Hvordan har din tro påvirket dig?

At studere Bibelen har været min bedste „investering“ nogen sinde

Jennifer siger at jeg er blevet mere rimelig. Før var jeg tilbøjelig til at være perfektionist og til at se alt med sort-hvide briller. Måske var det derfor jeg havde det så godt med principperne for regnskab! At leve efter Bibelens principper har helt sikkert hjulpet mig til at være mere ligevægtig. Jeg er meget gladere nu, og det er min familie også. Vi holder også af at fortælle andre om Bibelens praktiske og vise råd. At studere Bibelen har været min bedste „investering“ nogen sinde.