Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  August 2014

 HVAD SIGER BIBELEN?

Drømme fra Gud

Drømme fra Gud

Har Gud kommunikeret med mennesker gennem drømme?

’[Guds profet] Daniel havde en drøm mens han lå på sin seng. Derpå skrev han drømmen ned. Han gav en fuldstændig beretning om det alt sammen.’ — Daniel 7:1.

HVAD BIBELEN SIGER

Gud har overbragt mennesker vigtige budskaber på mange forskellige måder. På Bibelens tid brugte han somme tider drømme. Det var ikke vage, meningsløse drømme som dem mange af os almindeligvis har. De drømme der stammede fra Gud, var meningsfyldte og logisk sammenhængende, og de indeholdt et klart budskab. For eksempel så profeten Daniel i en drøm en række vilddyr der symboliserede politiske magter fra Babylons tid frem til i dag. (Daniel 7:1-3, 17) Det var også gennem en drøm Gud rådede Josef fra Nazaret, Jesu adoptivfar, til at flygte til Egypten sammen med sin kone og søn. Det gjorde at den onde kong Herodes ikke kunne slå Jesus ihjel. Da Herodes døde, fortalte Gud det til Josef i en drøm, og samtidig gav han ham besked på at vende tilbage til sit hjemland sammen med sin familie. — Mattæus 2:13-15, 19-23.

 Kommunikerer Gud med os gennem drømme i dag?

„Gå ikke ud over det der står skrevet.“ — 1 Korinther 4:6.

HVAD BIBELEN SIGER

De drømme der er beskrevet i Bibelen, er en del af Guds skrevne åbenbaring til menneskene. Om denne åbenbaring siges der i Andet Timoteusbrev 3:16, 17: „Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed, så Guds-mennesket kan være fuldt ud dygtigt, fuldt udrustet til enhver god gerning.“

Bibelen gør os ’fuldt udrustede’ i den forstand at den fortæller os alt hvad vi har brug for at vide om Gud, hans egenskaber, hans moralnormer og den rolle vi spiller i forbindelse med hans hensigt med jorden. Derfor bruger Gud ikke længere drømme for at formidle budskaber til mennesker. Hvis vi gerne vil vide noget om fremtiden og hvad Gud forventer af os, behøver vi ’ikke at gå ud over det der står skrevet’ — det vil sige det der står i Bibelen. Så godt som alle mennesker har adgang til denne bog og har mulighed for at undersøge dens mange åbenbaringer fra Gud, deriblandt drømmene.

Hvorfor kan man tro på de drømme og syner der er i Bibelen?

„Mennesker udtalte ord fra Gud idet de blev ført af hellig ånd.“ — 2 Peter 1:21.

HVAD BIBELEN SIGER

Mange af de drømme og syner der findes i Bibelen, var profetiske — det vil sige at de forudsagde fremtidige begivenheder. Ved at nedskrive disse profetier satte bibelskribenterne deres egen — og Bibelens — troværdighed på spil. Holdt profetierne stik? Lad os se på et eksempel, nemlig det syn der er omtalt i Daniels Bog, kapitel 8, vers 1-7, og som blev nedskrevet i slutningen af det babyloniske riges herredømme.

I symbolske vendinger fortæller profetien om en vædder og en gedebuk, og at gedebukken kastede vædderen til jorden og trampede på den. Daniel behøvede ikke at gætte sig til hvad synet betød. En engel sendt fra Gud forklarede: „Vædderen med de to horn ... er Mediens og Persiens konger, og den lodne buk er Grækenlands konge.“ (Daniel 8:20, 21) Historien bekræfter at det medo-persiske rige efterfulgte det babyloniske rige som en verdensmagt. Omkring to hundrede år senere blev det medo-persiske rige besejret af Alexander den Store, Grækenlands konge. En sådan forbløffende nøjagtighed kendetegner Bibelens profetier, deriblandt de profetiske drømme. Den kendsgerning alene adskiller Bibelen fra alle andre religiøse skrifter og gør at vi kan have tillid til den.