Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  Juni 2014

 HVAD SIGER BIBELEN?

Døden

Døden

Hvor er de døde?

„Støv er du, og til støv vil du vende tilbage.“ — 1 Mosebog 3:19.

HVAD NOGLE SIGER

Nogle forestiller sig at man efter døden kommer i himlen, helvede eller skærsilden. Andre tror at man bliver genfødt som et andet levende væsen. Andre igen afviser sådanne religiøse forestillinger og mener at døden ganske enkelt er livets definitive afslutning.

HVAD BIBELEN SIGER

I Prædikeren 9:10 læser vi: „Der er hverken virksomhed eller planlægning eller kundskab eller visdom i Sheol [graven] hvor du går hen.“ Bibelen forklarer også hvad der sker med både mennesker og dyr når de dør. Den siger: „Alle går samme sted hen. Alle er af støv, og alle vender tilbage til støvet.“ — Prædikeren 3:20.

 Hvilken tilstand befinder de døde sig i?

„Hans ånd går bort; han vender tilbage til den jord han er kommet fra; samme dag går hans tanker til grunde.“ — Salme 146:4.

HVAD NOGLE SIGER

Mange har fået at vide at deres gerninger her på jorden er bestemmende for hvordan deres liv vil blive i det hinsides. Hvis de har gjort gode gerninger, belønnes de med evig lyksalighed; hvis de har handlet ondt, straffes de med evig pine. Nogle hævder at mennesker må renses for synd i skærsilden inden de kan få foretræde for Gud efter døden. De der ikke bliver renset, vil for evigt være berøvet den glæde.

HVAD BIBELEN SIGER

De døde føler hverken glæde eller pine. De har ingen bevidsthed og kan derfor slet ikke føle eller tænke, og de kan heller ikke hjælpe eller skade de levende. Der står i Prædikeren 9:5, 6: „De levende ved nemlig at de skal dø, men de døde ved slet ingenting, ... Også deres kærlighed og deres had og deres skinsyge er allerede gået til grunde, og de har til fjerne tider ingen yderligere del i alt det der gøres under solen.“

Er der håb for de døde?

„Hvis en våbenfør mand dør, kan han så leve igen? Jeg vil vente alle de dage min tvungne tjeneste varer, indtil min afløsning kommer.“ — Job 14:14.

HVAD NOGLE SIGER

Mange har den opfattelse at når en person overgives til helvede, er alt håb ude for vedkommende. Helvedes pinsler menes at være evige. De der befinder sig i skærsilden, siges derimod at opnå himmelsk lyksalighed, men først efter at de er blevet lutret for synd ved en rensende ild.

HVAD BIBELEN SIGER

Efter at de døde har hvilet i graven, vil Guds søn oprejse dem til liv på jorden. I Bibelen står der: „I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer i hvilken alle de der er i mindegravene skal høre hans røst og komme ud.“ (Johannes 5:26, 28, 29) Det er de gerninger de gør efter deres opstandelse, der er bestemmende for om de får evigt liv. *

^ par. 14 Flere oplysninger om opstandelsen findes i kapitel 7 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.