Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  April 2014

 HVAD SIGER BIBELEN?

Racisme

Racisme

Hvor stammer de forskellige racer fra?

’Adam gav sin hustru navnet Eva, for hun skulle blive moder til alle levende.’ — 1 Mosebog 3:20.

HVAD NOGLE EKSPERTER SIGER

FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur (UNESCO) påpeger at „alle mennesker tilhører en enkelt art og har en fælles oprindelse“. — Erklæringen om race og racefordomme, 1978.

HVAD BIBELEN SIGER

Gud skabte to mennesker, Adam og Eva, og sagde til dem: „Bliv frugtbare og talrige og fyld jorden og underlæg jer den.“ (1 Mosebog 1:28) Adam og Eva blev derfor stamforældre til alle mennesker. Da en vandflod på et tidspunkt udslettede størstedelen af jordens befolkning, overlevede fire par — Noa og hans kone sammen med deres tre sønner og deres koner. Bibelen lærer at vi alle nedstammer fra Noas sønner. — 1 Mosebog 9:18, 19.

 Står nogle racer over andre?

„[Gud] har ud af ét menneske dannet hver nation af mennesker til at bo på hele jordens flade.“ — Apostelgerninger 17:26.

HVAD NOGLE HAR SAGT

I løbet af det 20. århundrede antog adskillige grupper racistiske ideologier. Nazisterne, for eksempel, hævdede at der var biologisk grundlag for teorien om raceoverlegenhed. I modsætning hertil blev der i førnævnte erklæring fra UNESCO peget på „at menneskeslægten har et fælles udspring, og at alle mennesker og folkeslag derfor er fundamentalt ligestillede“.

HVAD BIBELEN SIGER

I Apostelgerninger 10:34, 35 siges der: „Gud [er ikke] partisk, men i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham.“ Deraf følger at ingen med rette kan hævde at én race står over en anden.

Jesus gjorde det klart hvilken norm kristne skulle følge, da han sagde til sine disciple: „I er alle brødre.“ (Mattæus 23:8) Han bad til Gud om at hans disciple måtte blive forenede og „fuldkommengjort til ét“, det vil sige ikke være splittede eller raceadskilte. — Johannes 17:20-23; 1 Korinther 1:10.

Vil racisme nogen sinde blive fjernet?

„I de sidste dage vil bjerget med Jehovas hus blive grundfæstet ...; og alle nationerne skal strømme til det.“ — Esajas 2:2.

HVAD NOGLE MENER

De fortsatte racemæssige spændinger har fået folk i mange lande til at sætte spørgsmålstegn ved om der egentlig er sket nævneværdige fremskridt med hensyn til at bekæmpe racisme. Nogle tror aldrig at der vil komme racemæssig ligestilling.

HVAD BIBELEN SIGER

Gud vil ikke tolerere racehad i al evighed. Under hans riges styre vil mænd og kvinder „af alle nationer og stammer og folk og tungemål“ tjene ham i enhed og vise at de elsker deres næste. (Åbenbaringen 7:9) Guds rige er ikke en eller anden abstrakt tilstand i hjertet. Det er et styre som vil udrette store ting på jorden — det sted hvor det var Guds mening at mennesker skulle bo uden raceskel. *

^ par. 15 Flere oplysninger findes i kapitel 3 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.