Afrikanske lande syd for Sahara

„Kun 38 procent af børn under 5 år har en fødselsattest,“ oplyser en UNICEF-rapport om afrikanske lande syd for Sahara. I nogle områder i denne del af verden „er det bydende nødvendigt at børn er fødselsregistreret for at de kan få lægehjælp og skolegang, samt for at forældreløse kan arve efter deres forældre“, siger Elke Wisch, der er stedfortrædende regionaldirektør i UNICEF for det østlige og sydlige Afrika.

Italien

Ifølge en spørgeundersøgelse er den mest udbredte frygt blandt italienske unge at blive udsat for cybermobning. Det gælder for 72 procent af de adspurgte 12- til 17-årige. De udgør en højere procentdel end dem der er bange for stoffer (55 procent), for at en voksen forgriber sig på dem (44 procent) eller for seksuelt overførte sygdomme (24 procent).

Japan

Som det nævnes i avisen The Japan Times, afslår et stigende antal unge japanere at blive forfremmet på arbejdspladsen. Fyrre procent beklager sig over manglen på moral og den udbredte brug af uærlige metoder. Mange ansatte føler ikke at de kan tale frit med deres overordnede. Mens den ældre generation bliver hos deres arbejdsgivere, bliver 60 procent af de unge ansatte kun i deres job indtil et bedre dukker op.

Brasilien

Fra 1980 til 2010 blev næsten 800.000 mennesker i Brasilien skuddræbt. Over 450.000 af ofrene var mellem 15 og 29 år. En undersøgelse af den senere tids forbrydelser viser at drab ofte skyldes husspektakler, stridigheder med naboer, jalousi eller skænderier mellem bilister.