USA

En undersøgelse viste at knap en tredjedel af de fodgængere man iagttog, var uopmærksomme når de krydsede stærkt trafikerede gader, fordi de lyttede til musik, talte i telefon eller lignende. Den farligste form for distraktion var at skrive sms’er. De der sms’ede, brugte 18 procent mere tid på at gå over gaden end dem der var opmærksomme, og der var næsten 4 gange så stor sandsynlighed for at de gik over for rødt, krydsede gaden på et uhensigtsmæssigt sted eller uden at se sig for til begge sider.

Nigeria

Menneskehandlere sender kvinder fra Nigeria til Europa. Kvinderne tvinges til i helligdomme hvor der praktiseres ju-ju (sort magi), at aflægge rituelle løfter om ikke at afsløre deres bagmænd. For at få magt over dem og sikre sig at de underordner sig som sexslaver, udnytter bagmændene kvindernes dybt rodfæstede frygt for straf fra åndeverdenen.

Spanien

Mellem 5 og 10 procent af de langtidsledige undlader at omtale deres universitetsgrad og faglige arbejdserfaring i deres cv når de søger job, for ikke at virke overkvalificerede.

Verden

Røg fra åbne ildsteder menes at være en af de største dødsårsager i udviklingslandene, hvor fire millioner mennesker hvert år dør af røgrelaterede luftvejssygdomme. Forskere siger at de skadelige kemikalier der frigives fra åbne ildsteder ved afbrænding af træ eller kul, er lige så dødbringende som de giftstoffer der findes i cigaretrøg.