Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HVAD SIGER BIBELEN?

Jesus

Jesus

Er Jesus Gud?

„Ingen har nogen sinde set Gud.“ — Johannes 1:18.

HVAD NOGLE SIGER

Mange tror ikke at Jesus er Gud. Andre mener at der er vers i Bibelen der peger på at Jesus er den samme som Gud.

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen skildrer ikke Jesus som den almægtige Gud eller siger at han er lig Gud. Tværtimod lærer den klart at Jesus er underordnet Gud. For eksempel finder vi i Bibelen Jesu egne ord: „Faderen er større end jeg.“ (Johannes 14:28) Bibelen siger også: „Ingen har nogen sinde set Gud.“ (Johannes 1:18) Jesus kan derfor ikke være Gud, for mange mennesker virkelig Jesus.

Jesu første disciple hævdede ikke at Jesus var Gud. For eksempel sagde evangelieskribenten Johannes angående det han skrev: „Dette er blevet skrevet for at I kan tro at Jesus er Messias, Guds søn.“ — Johannes 20:31. *

 Hvornår blev Jesus født?

’Der var hyrder som levede udendørs og holdt vagt over deres hjord om natten.’ — Lukas 2:8.

HVAD NOGLE SIGER

Nogle fejrer jul den 24. (eller 25.) december fordi de mener det er datoen for Jesu fødsel. Andre fejrer Jesu fødselsdag i begyndelsen af januar måned.

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen siger ikke noget om på hvilken dato Jesus blev født. Men den oplyser at på den tid Jesus blev født, „var der ... hyrder som levede udendørs og holdt vagt over deres hjord om natten“. (Lukas 2:8) Det er højst usandsynligt at disse hyrder ville have ladet deres hjorde være ude om natten i december og januar måned. Hvorfor?

I det område hvor Jesus blev født, er december og januar nogle af de koldeste måneder. På den tid af året ’skælvede folket på grund af regnskyllene’, oplyser Bibelen. (Ezra 10:9, 13; Jeremias 36:22) Det var slet ikke et egnet tidspunkt af året for fårehyrder at ’leve udendørs’ med deres hjorde.

Fik Jesus virkelig livet igen efter sin død?

„Gud oprejste ham [Jesus] fra de døde.“ — Apostelgerninger 3:15.

HVAD NOGLE SIGER

Der er nogle der mener at det ville være umuligt for et menneske, også for Jesus, at få livet igen efter at vedkommende er død.

HVAD BIBELEN SIGER

Jesus lærte sine disciple at han skulle „gennemgå mange lidelser ... og dræbes, og oprejses på den tredje dag“. (Mattæus 16:21) Bibelen fortæller at efter Jesus var blevet dræbt og oprejst, viste han sig for mere end 500 mennesker. (1 Korinther 15:6) Disse øjenvidner var helt overbeviste om at han var blevet oprejst fra døden. De var endog villige til at dø for deres tro. — Apostelgerninger 7:51-60; 12:1, 2.

HVORFOR DET HAR BETYDNING

Bibelen lærer at Jesu død og opstandelse åbnede vejen for at alle mennesker kan få gavn af dens løfter om et paradis på jorden. (Salme 37:11, 29; Åbenbaringen 21:3, 4) Vi har mulighed for at leve lykkeligt til evig tid i det jordiske paradis takket være den kærlighed Jesus og hans Far, den almægtige Gud, Jehova, har vist os. — Johannes 3:16; Romerne 6:23.

^ par. 7 Bibelen lærer ikke at Gud har en bogstavelig hustru som han fik børn med. Den kalder derimod Jesus for „Guds søn“ fordi han blev skabt direkte af Gud med egenskaber der ligner dem hans Far har.