Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HOVEDARTIKEL

Moralske værdier der giver et rigere liv

Moralske værdier der giver et rigere liv

Christina kunne ikke tro sine egne øjne! Hun havde lige fundet en sort plasticpose der indeholdt en meget stor sum penge — det der svarede til hvad hun kunne tjene på cirka tyve år. Og hun vidste godt hvem posen tilhørte. Hvad skulle hun gøre? Hvad ville du have gjort? Dit svar viser hvad du mener om ærlighed, og hvor stor betydning du tillægger denne værdinorm.

HVAD menes der med værdier? Det er moralske principper eller etiske idealer som vi mener er gode og vigtige for os. Det kan være tilgivelse, ærlighed, kærlighed, respekt for livet og selvbeherskelse. Vores moralværdier har derfor indflydelse på vores adfærd, prioriteter, forholdet til andre samt den moralske vejledning vi giver vores børn. Til trods for at moralske værdier har så stor betydning, er de på tilbagetog.

ET SKRED I VÆRDINORMERNE

I 2008 interviewede forskere i USA hundredvis af unge voksne om deres syn på moralske værdier. „Det er nedslående hvor lidt de gør sig tanker om og taler om moralske spørgsmål,“ siger klummeskribenten David Brooks i The New York Times. De fleste mente at voldtægt og mord var forkert, men „ud over sådanne ekstreme tilfælde faldt det dem slet ikke ind at tænke på det moralske aspekt, selv ikke da de overvejede hvordan de stillede sig til spirituskørsel, snyderi i skolen eller det at være sin partner utro.“ Som en af de unge udtrykte det: „Jeg tænker egentlig ikke ret meget over om noget er rigtigt eller  forkert.“ Mange havde denne holdning: ’Hvis det føles rigtigt, så gør det. Følg dit hjerte.’ Er det en klog holdning?

Menneskets hjerte er i stand til at rumme dyb kærlighed og medfølelse, men det kan også være ’forræderisk og desperat’. (Jeremias 17:9) Denne sørgelige kendsgerning afspejles i at verdens moralske landskab hele tiden ændrer sig — en tendens som er forudsagt i Bibelen. For længe siden blev det skrevet at ’i den sidste tid vil folk blive egoistiske, pengeglade, pralende, arrogante, ukærlige, rå og hade det der er godt. De foretrækker fornøjelser frem for Gud.’ — 2 Timoteus 3:1-5, Den Nye Aftale.

At det forholder sig sådan, bør ikke få os til blindt at stole på vores hjerte. Ja, Bibelen siger ligeud: „Den der stoler på sit eget hjerte er en tåbe.“ (Ordsprogene 28:26) Hvis vores hjerte skal lede os i den rigtige retning, har det ligesom et kompas brug for at blive kalibreret, eller justeret, og det hjælper sunde værdier os med. Hvor kan vi finde sådanne livsværdier? Mange har søgt efter dem i Bibelen fordi de sætter pris på dens vise råd og ærlighed.

VÆRDINORMER VI KAN STOLE PÅ

Det fremgår tydeligt af Bibelens værdinormer at de er skræddersyet til os mennesker. Lad os se på nogle få eksempler som kærlighed, venlighed, gavmildhed og ærlighed.

Kærlighed til andre.

„Hvis du har lært at elske andre, vil lykken helt bestemt banke på din dør,“ siges der i bogen Engineering Happiness — A New Approach for Building a Joyful Life. Vi mennesker har brug for kærlighed. Uden kærlighed kan vi ikke blive rigtig lykkelige.

Bibelen siger: ’I skal iføre jer kærligheden, for den er enhedens fuldkomne bånd.’ (Kolossenserne 3:14) Den der har skrevet ovenstående, har også udtalt: ’Hvis jeg ikke har kærlighed, er jeg intet.’ — 1 Korinther 13:2.

Denne kærlighed er hverken seksuelt eller blot følelsesmæssigt betonet; den er ledet af principper. Det er den form for kærlighed der får os til at hjælpe en fremmed som er i vanskeligheder, uden tanke for en eventuel belønning. I Første Korintherbrev 13:4-7 læser vi: „Kærligheden er langmodig og venlig. [Den] er ikke skinsyg, er ikke brovtende, bliver ikke opblæst, opfører sig ikke uanstændigt, søger ikke sine egne interesser, lader sig ikke provokere. Den holder ikke regnskab med hver en forurettelse. Den fryder sig ikke over uretfærdigheden, men fryder sig med sandheden. Den tåler alt ... udholder alt.“

Hvis en sådan kærlighed mangler i en familie, lider alle under det, især børnene. En kvinde der hedder Monica, har skrevet at hun som barn blev udsat for fysisk og følelsesmæssig mishandling og seksuelle overgreb. „Der var ingen der elskede mig, og alt virkede håbløst,“ siger hun. Som 15-årig flyttede hun ind hos sine bedsteforældre som er Jehovas Vidner.

 „I de to år jeg boede hos dem,“ fortæller Monica, „lærte de mig på trods af min generthed at være udadvendt, omsorgsfuld og interessere mig for andre. De hjalp mig til at blive en respektabel ung kvinde.“ I dag er Monica lykkeligt gift, og sammen med sin mand og sine tre børn viser hun andre kærlighed ved at tale med dem om Bibelens budskab.

Noget der især kan kvæle kærligheden, er materialisme — det synspunkt at materiel velfærd og fornøjelser har størst værdi. Men undersøgelser har gentagne gange vist at grænsen for hvor lidt man kan klare sig for, er forbavsende lav. Mere velstand gør ikke en mere lykkelig. De der tillægger sig materialistiske værdinormer, investerer rent faktisk i et ulykkeligt liv. Det er en tanke der finder støtte i Bibelen. I Prædikeren 5:10 står der: „Den der elsker sølv, bliver ikke mæt af sølv, og den der elsker overflod, bliver det heller ikke af indtægt. Også det er tomhed.“ I Bibelen læser vi også: „Lad jeres levevis være fri for kærlighed til penge.“ — Hebræerne 13:5.

Venlighed og gavmildhed.

„Ville det ikke være skønt hvis man kunne gå ind i en butik og købe lykke der varer hele livet?“ spørges der i en artikel udarbejdet af The Greater Good Science Center ved University of California i Berkeley. „Tanken er slet ikke så fjern fra virkeligheden som den lyder — så længe det man køber, er tiltænkt andre.“ Pointen? Vi bliver lykkeligere af at give end af at modtage.

Bibelen siger: „Der er mere lykke ved at give end ved at modtage.“ — Apostelgerninger 20:35.

At bruge sin tid og energi på andre er ofte den bedste og mest tilfredsstillende måde at give på. For eksempel så Karen tre kvinder, en mor og hendes to døtre, sidde i en bil med åben motorhjelm. Moderen og den ene af pigerne skulle nå et fly, men deres bil ville ikke starte, og taxaen var forsinket. Karen tilbød at køre dem til lufthavnen til trods for at den lå 45 minutters kørsel derfra. De tog imod tilbuddet. På tilbagevejen så Karen at den anden datter stadig sad og ventede i sin bil på parkeringspladsen.

„Min mand er på vej,“ sagde kvinden.

„Jeg er glad for at se at du er okay. Jeg er på vej hen til rigssalen, altså min kirke, hvor jeg skal lave noget havearbejde.“

„Er du et af Jehovas Vidner?“ spurgte kvinden.

„Ja,“ sagde Karen, og de fik en lille snak.

Nogle uger senere modtog Karen et brev med posten. I brevet stod der blandt andet: „Min mor og jeg har ikke glemt din smukke gestus. Takket være dig nåede vi vores fly. Min søster fortalte at du er et af Jehovas Vidner, og det forklarer jo alt. Min mor er også et af Jehovas Vidner. Jeg er ikke selv et aktivt vidne, men det vil jeg snart få gjort noget ved!“ Karen var meget glad for at hun havde kunnet hjælpe to af sine trosfæller. „Jeg græd,“ sagde hun.

 Forfatteren Charles D. Warner skrev: „En af de gode og smukke sider ved ... livet er at når man oprigtigt forsøger at hjælpe andre, hjælper man også sig selv.“ Gud skabte nemlig ikke menneskene til at være selviske, men til at genspejle hans smukke egenskaber. — 1 Mosebog 1:27.

Ærlighed.

Denne etiske norm er grundlæggende for ethvert civiliseret samfund. Uærlighed er grobund for frygt, mistro og socialt forfald.

Bibelen siger: „Hvem kan gæste [Guds] telt?“ Hvad er svaret på det spørgsmål? „Den som vandrer uangribeligt og ... taler sandhed i sit hjerte.“ (Salme 15:1, 2) Ja, ærlighed er, som de andre kvaliteter vi har set på, et karaktertræk. Ærlighed er ikke styret af omstændigheder eller af hvad der er belejligt.

Tænk på Christina der fandt en pose med penge. Hun havde et dybtfølt ønske om at glæde Gud og ikke om at blive rig. Så da den bekymrede ejermand vendte tilbage, fortalte hun ham at hans penge var blevet fundet. Han var forbløffet over at hun var så ærlig, og det samme var hendes arbejdsgiver, for Christina blev senere forfremmet til en meget betroet stilling som butiksbestyrer. Ordene i Første Petersbrev 3:10 er virkelig sande: „Lad den der vil elske livet og se gode dage, holde ... sine læber fra at tale svig.“

’LAD OS VANDRE AD DE GODES VEJ’

Bibelens moralnormer viser os at Skaberen har dyb kærlighed til os, for disse normer gør det muligt for os at „vandre ad de godes vej“. (Ordsprogene 2:20; Esajas 48:17, 18) Når vi følger den vej, viser vi at vi elsker Gud, og det bliver vi rigt belønnet for. I Bibelen finder vi dette løfte: „Hold dig til [Guds] vej, så ophøjer han dig til at tage jorden i besiddelse. Når de ugudelige udryddes, ser du det.“ — Salme 37:34.

De der følger Bibelens normer, kan se frem til noget fantastisk — de kan få lov til at leve på en fredfyldt jord uden ondskab. Ja, det er virkelig værd at se nærmere på de moralske værdier der findes i Bibelen.