Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 INTERVIEW | ELDAR NEBOLSIN

En klassisk pianist fortæller hvorfor han tror på Gud

En klassisk pianist fortæller hvorfor han tror på Gud

Eldar Nebolsin fra Usbekistan er en internationalt anerkendt pianist. Han har spillet som solist sammen med orkestre i London, Moskva, Sankt Petersborg, New York, Paris, Rom, Sydney, Tokyo og Wien. Eldar voksede op i Sovjetunionen som ateist, men senere kom han til den konklusion at mennesker er frembragt af en kærlig Skaber. Vågn op! har stillet ham nogle spørgsmål angående hans musik og tro på Gud.

Hvordan blev du musiker?

Mine forældre er begge pianister. De begyndte at undervise mig da jeg var fem år. Senere kom jeg på en videregående musikskole i Tasjkent.

Fortæl lidt om udfordringerne ved at spille sammen med et orkester.

Ikke to orkestre er ens. Et orkester er som et enormt musikinstrument dirigenten „spiller på“. Solistens største udfordring er nok at han skal kommunikere med dirigenten. Det kan sammenlignes med en samtale mellem to venner. I stedet for at den ene hele tiden tager styringen, bør begge lytte og give plads for hinanden. Ofte bliver der kun afsat en eller to prøver til at man kan opnå dette samspil mellem dirigent og solist.

Hvor lang tid bruger du på at øve dig?

Mindst tre timer om dagen — og jeg bruger ikke bare tiden til at øve vanskelige passager. Jeg undersøger også nøje hvordan det pågældende musikstykke er opbygget — uden egentlig at spille det. Desuden lytter jeg til andre af komponistens værker. Det giver mig en dybere forståelse af det musikstykke jeg øver mig på.

Hvad mener du kendetegner en dygtig pianist?

En dygtig pianist kan få et klaver til at „synge“. Lad mig forklare. Klaveret er en slags slaginstrument. Efter at en tone er anslået, kan lyden kun aftage. Derimod kan et blæseinstrument eller menneskets stemme holde en tone eller øge lydens styrke.  Udfordringen for pianister er at de skal søge at overvinde tonens tendens til at dø hen. Det gør de ved hjælp af små, næsten umærkelige bevægelser med fingre og håndled, samtidig med at de indimellem benytter den højre pedal, som forlænger tonens varighed og ændrer dens klangfarve. Når pianister mestrer disse vanskelige og komplekse teknikker, kan de få klaveret til at lyde som en fløjte, et horn eller et helt orkester. De kan også få lyden fra klaveret til at ligne det mest fremragende af alle musikinstrumenter — den menneskelige stemme.

Det er tydeligt at du holder utrolig meget af musik.

For mig er musik det sprog som mest direkte udtrykker og formidler følelser som er vanskelige, hvis ikke umulige, at beskrive med ord.

Hvad vakte din interesse for åndelige spørgsmål?

Vores hus var altid fyldt med bøger, som min far havde bragt med sig fra Moskva. Der var især én bog som fangede min interesse. Den indeholdt historier fra Bibelen om menneskets tidligste historie og beretninger om hvad israelitterne oplevede. Jeg fandt også bogen Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden, udgivet af Jehovas Vidner. * Bogens klare fremstilling af Bibelens lære fascinerede mig. Da jeg flyttede til Spanien i 1991 for at studere musik, tog jeg den med og læste den flere gange. Jeg fandt en tro der ikke kun var baseret på følelser, men også på sund fornuft og overbevisende vidnesbyrd.

Noget der optog mig meget, var Bibelens løfte om at mennesker kan leve evigt på jorden. Det gav virkelig mening. Jeg skal måske tilføje at jeg endnu ikke havde mødt Jehovas Vidner. Men jeg besluttede at når jeg mødte dem, ville jeg bede om at få et bibelkursus.

Hvordan kom du i kontakt med Jehovas Vidner?

Nogle dage efter at jeg havde taget denne beslutning, så jeg to kvinder, og de havde begge en bibel i hånden. ’De ligner dem jeg har læst om i min bog,’ tænkte jeg. ’De forkynder ligesom kristne gjorde på Bibelens tid.’ Kort efter studerede jeg Bibelen med et af Jehovas Vidner. Nu giver det mig stor glæde at hjælpe andre med at lære Skaberen at kende.

Hvad fik dig, der er tidligere ateist, til at tro på en Skaber?

Det gjorde musikken. Næsten alle værdsætter musik, og det på en måde som ingen dyr kan. Musik kan udtrykke glæde, tillid, ømhed og næsten en hvilken som helst anden følelse. Vi bevæger os helt naturligt efter musikkens rytmer. Men er musik nødvendig for vores overlevelse? Medvirker musik til at ’den bedst egnede overlever’, et udtryk man ofte hører evolutionister bruge? Det tror jeg ikke. Jeg synes det strider imod sund fornuft at konkludere at menneskehjernen, med dens evne til at skabe og værdsætte musik som den Mozart og Beethoven komponerede, er et resultat af en evolution. Det giver langt mere mening at vores hjerne er designet af en vis og kærlig Skaber.

Bibelen er som en symfoni med en elegant opbygning, et mesterligt arrangement og et bevægende budskab til menneskeheden

Hvad overbeviste dig om at Bibelen er fra Gud?

Bibelen er en samling af 66 små bøger som er blevet skrevet over en periode på 1.600 år af cirka 40 mænd. Jeg spurgte mig selv: ’Hvem kunne have arrangeret nedskrivningen af dette harmoniske mesterværk?’ Det eneste fornuftige svar er Gud. For mig er Bibelen som en symfoni med en elegant opbygning, et mesterligt arrangement og et bevægende budskab til menneskeheden.

^ par. 15 Jehovas Vidner bruger nu bibelstudiebogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Du kan finde den på www.jw.org.