Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  August 2013

 INTERVIEW | IRÈNE HOF LAURENCEAU

En ortopædkirurg fortæller hvorfor hun tror på Gud

En ortopædkirurg fortæller hvorfor hun tror på Gud

Irène Hof Laurenceau udfører ortopædkirurgi i Schweiz. Engang tvivlede hun på Guds eksistens. Men nogle år senere kom hun frem til at Gud findes, og at han er livets Skaber. Vågn op! har stillet hende nogle spørgsmål angående hendes arbejde og tro.

Hvad vakte din interesse for videnskab?

Som barn var jeg fascineret af naturen. Jeg er vokset op i Richterswil, en smuk schweizisk landsby ved Zürichsøen. Mine forældre og ældre søskende tog mig med på vandreture og fortalte mig om de dyr og planter vi så på vores vej.

Hvorfor uddannede du dig til ortopædkirurg?

I en kort periode arbejdede min far på en operationsstue på et lokalt hospital hvor han gik sygeplejerskerne til hånde. Det han så, fik ham til at tale begejstret om kirurgi. Hans begejstring var så smittende at jeg senere valgte at blive kirurg. Jeg specialiserede mig i ortopædisk kirurgi fordi jeg var tiltalt af de mekaniske aspekter i faget. En ortopædkirurg er nødt til at tænke som en ingeniør for at kunne reparere de knogler, muskler og sener der gør det muligt for os at bevæge os.

Frem for alt er jeg glad for at se mine patienter få det bedre. Og jeg kan utrolig godt lide at have med mennesker at gøre.

Hvorfor tvivlede du på Guds eksistens?

Jeg begyndte at tvivle da jeg var ung, og det var især to ting der påvirkede mig. For det første opdagede jeg at nogle præster i kirken levede umoralsk, og det bekymrede mig meget. Og for det andet troede nogle af mine biologilærere i skolen på evolutionslæren, som jeg efterhånden accepterede, især da jeg begyndte at studere på universitetet.

Hvorfor accepterede du evolutionslæren?

Jeg havde tillid til mine universitetslærere. Derudover mente jeg at anatomiske ligheder mellem  visse dyr pegede på at de havde en fælles stamform, og det støttede forestillingen om at genmutationer fører til nye arter.

Hvorfor ændrede du så mening på et tidspunkt?

En ven inviterede mig med til et af Jehovas Vidners møder. Den venlighed jeg mødte i menigheden, og de oplysende foredrag gjorde indtryk på mig. Senere fik jeg besøg af en sød dame fra menigheden, og jeg spurgte hende: „Hvordan kan jeg være sikker på at det der står i Bibelen, er rigtigt?“

Hun viste mig nogle profetier i Bibelen der skildrede mange af de begivenheder der kendetegner vor tid. Et eksempel er Jesu profeti om de sidste dage for denne verden, en periode der ville være kendetegnet af internationale krige, „store jordskælv“ og udbredt „pest og hungersnød“. * Hun pegede også på de profetier der taler om det sociale sammenbrud, den tiltagende grådighed og andre negative ting vi er vidne til i dag. * Kort efter tog jeg for alvor fat på at studere Bibelen, og det gik snart op for mig at dens forudsigelser altid går i opfyldelse. Jeg begyndte også at tage mit syn på livets oprindelse op til fornyet overvejelse.

Hjalp din forskning dig til at nå til en konklusion angående livets oprindelse?

Ja, da jeg tog fat på at studere Bibelen, var jeg i gang med at forske i knækirurgi. Hen imod slutningen af 1960’erne fik forskere en klarere forståelse af hvordan knæets sindrige mekanismer fungerer. De fandt ud af at knæet ikke blot bevæges ligesom et hængsel. Det både roterer og glider — en genial kombination der gør knæet mere smidigt, så vi kan gå, danse, skøjte og en masse andre ting.

Forskere har i omkring 40 år forsøgt at designe et kunstigt knæ. Men knæets komplicerede opbygning er svær at efterligne. I sammenligning med vores knæ holder kunstige produkter forholdsvis kort tid. Disse forskere har i dag bedre materialer til deres rådighed, men er tilfredse hvis deres produkter holder i 20 år. Vores knæ består som bekendt af levende celler der konstant bliver fornyet. I mine øjne er knæet et vidnesbyrd om Guds visdom og ikke evolutionens blinde processer.

Hvad med mutationer og anatomiske ligheder mellem bestemte arter?

Lighederne tyder på at det er den samme designer der står bag. Hvad angår mutationer forbedrer de ikke levende organismers design; de får altså ikke organismerne til at udvikle sig til en højere livsform. I stedet har mutationer tendens til at gøre skade på generne. En ulykke kan selvfølgelig tjene et gavnligt formål — lad os sige at et tog kører over en bro og broen kollapser, hvorved en by bliver beskyttet mod en invaderende hær. Men ulykken medvirker ikke til at det bliver en bedre by. Svarende hertil medvirker mutationer ikke til at organismer bliver forbedret. Og de vil aldrig kunne frembringe noget så genialt som et menneskes knæ — for ikke at nævne andre dele af menneskelegemet.

Mutationer vil aldrig kunne frembringe noget så genialt som et menneskes knæ

Hvorfor blev du et af Jehovas Vidner?

Da jeg begyndte at leve efter Bibelens principper, blev min livskvalitet markant forbedret. I 2003 overværede jeg desuden et internationalt stævne som Jehovas Vidner holdt, og der så jeg noget helt specielt. Deltagerne var som en stor familie. Der var en usædvanlig enhed, selv blandt nogle der aldrig havde mødt hinanden før. De viste virkelig hinanden ægte kærlighed, og alt det ønskede jeg at være en del af.