Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  Juli 2013

 HVAD SIGER BIBELEN?

Guds rige

Guds rige

Er Guds rige en tilstand i hjertet?

„Du er ikke langt fra Guds rige.“ — Markus 12:34.

HVAD NOGLE SIGER

Mange tror at Guds rige er „Guds herredømme i den enkeltes hjerte og liv“, som en af kristenhedens store trosretninger udtrykker det.

HVAD BIBELEN SIGER

Riget er en virkelig regering, ikke blot en metafor for at en person i sit hjerte underlægger sig Gud. Guds rige vil herske over hele jorden. — Salme 72:8; Daniel 7:14.

Hvordan skal man så forstå Jesu udtalelse om at „Guds rige er inden i jer“? (Kursiveret af os; Lukas 17:21, da. aut. 1948) Jesus kan ikke have ment at Guds rige var inden i hans tilhøreres hjerte. Hvorfor ikke? Fordi hans tilhørere ved denne lejlighed var farisæere. Jesus sagde at de ville blive udelukkede fra Riget fordi deres tilbedelse var hyklerisk og derfor uacceptabel for Gud. (Mattæus 23:13) Jesus kunne dog med rette sige at „Guds rige er inden i jer“ — eller „i jeres midte“, som Ny Verden-Oversættelsen gengiver det; eller som den danske autoriserede oversættelse siger: „Midt iblandt jer.“ Hvorfor? Fordi han, som den fremtidige konge i Riget, stod lige foran dem. — Lukas 17:21.

 Hvad er Guds rige?

„Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ — Mattæus 6:10.

HVAD BIBELEN SIGER

Riget er en virkelig regering som Gud står bag. Jesus Kristus er regent i dette rige. (Mattæus 28:18; 1 Timoteus 6:14, 15) Riget vil sørge for at Guds vilje sker både i himlen og på jorden. (Mattæus 6:10) Ved hjælp af dette rige vil Gud løse menneskehedens problemer. Guds rige vil udrette det som menneskers regeringer aldrig har kunnet gennemføre.

Under Guds riges styre vil menneskeheden opleve fred, tryghed og velstand, og jorden vil blive et paradis. (Salme 46:9; Esajas 35:1; Mika 4:4) Ingen vil blive syge eller dø, ja, sygdomme vil helt forsvinde. (Esajas 33:24; Åbenbaringen 21:4) Selv aldringsprocessen vil blive vendt. I Bibelen forudsiges det: „Lad hans legeme blive friskere end det var i ungdommen; lad ham vende tilbage til ungdomskraftens dage.“ — Job 33:25.

HVAD DU KAN GØRE

Uanset hvilken race du tilhører, eller hvor du er født, kan du blive undersåt under Guds rige, men det indebærer at du må gøre det Gud forlanger af dig. Bibelen siger: ’Gud er ikke partisk, men i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham.’ — Apostelgerninger 10:34, 35.

Kan mennesker selv oprette Guds rige?

’Himmelens Gud vil oprette et rige som aldrig vil blive ødelagt.’ — Daniel 2:44.

HVAD NOGLE SIGER

Nogle mener at det er mennesker der skal oprette Guds rige her på jorden, enten ved at omvende andre til deres tro eller ved at arbejde for verdensfred og broderskab.

HVAD BIBELEN SIGER

Det er Gud — ikke mennesker — der opretter Riget. (Daniel 2:44) Ved Rigets oprettelse siger Gud: „Jeg er den som har indsat min konge.“ (Salme 2:6) Mennesker er ikke i stand til at indføre Guds rige, og de kan ikke gribe forstyrrende ind i Rigets anliggender, for det er fra himlen det vil herske over jorden. — Mattæus 4:17.

HVORFOR ANGÅR DET DIG?

Det er kun naturligt at ønske at menneskeheden en dag vil kunne opnå fred og enhed. Det kan endda være at du gør dit yderste for at det kan ske, men at du bliver fortvivlet når det du har sat dig for, mislykkes. At du ved at det er Guds magt der står bag Riget, kan måske hjælpe dig til at bruge dine kræfter mere effektivt ved at blive undersåt under dette rige.