Er Satan en virkelig person?

„Slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan, ... vildleder hele den beboede jord.“ — Åbenbaringen 12:9.

HVAD NOGLE SIGER

Nogle tror at Satan Djævelen ikke er en person, men derimod det onde som et abstrakt begreb i hver person.

HVAD BIBELEN SIGER

Satan er en virkelig person. Han er en oprørsk engel, en åndeskabning der modarbejder Gud. Bibelen omtaler Satan som „denne verdens hersker“. (Johannes 12:31) For at nå sine mål benytter han sig af „løgnagtige tegn“ og „bedrag“. — 2 Thessaloniker 2:9, 10.

Bibelen giver os indblik i en samtale i himlen mellem Satan og Gud. Hvis Satan blot var et symbol på det onde i hver enkelt person, ville det betyde at Gud talte til en ond del i sig selv. Hvordan skulle han kunne gøre det når han er fuldkommen og moralsk uplettet? (5 Mosebog 32:4; Job 2:1-6) Satan er altså en virkelig person og ikke blot en personificering af ondskaben.

HVORFOR ANGÅR DET DIG?

De grunde Satan har til at få dig til at tro at han ikke eksisterer, ligner til dels de grunde en kriminel har til at skjule hvem han er så han kan fortsætte med at bryde loven uden at blive opdaget. For at du kan beskytte dig mod ham, må du derfor først erkende at han eksisterer.

 Hvor findes Satan?

„Ve jorden ... for Djævelen er kommet ned til jer.“ — Åbenbaringen 12:12.

HVAD NOGLE SIGER

Mange tror at Satan er i et brændende helvede i jordens midte. Andre mener at han er det onde som abstrakt begreb i onde mennesker.

HVAD BIBELEN SIGER

Satan er en åndeskabning, så han befinder sig i en usynlig verden. I en periode fik han lov til at bevæge sig frit omkring der hvor Gud og de trofaste engle har bolig. (Job 1:6) Nu er han imidlertid blevet fjernet fra Guds nærhed, og sammen med andre onde engle har han fået sit virkeområde begrænset til jordens nærhed. — Åbenbaringen 12:12.

Betyder det at Satans virkefelt er begrænset til et bestemt sted på jorden? Måske har du læst at oldtidsbyen Pergamum blev omtalt som det sted „hvor Satan bor“. (Åbenbaringen 2:13) Udtrykket sigter til at satandyrkelsen var særlig koncentreret i det område. Satan betragter ikke noget fysisk sted på jorden som sit hjem. Bibelen siger i stedet at „alle rigerne på den beboede jord“ tilhører ham. — Lukas 4:5, 6.

Kan Satan skade eller kontrollere mennesker?

„Hele verden ligger i den ondes magt.“ — 1 Johannes 5:19.

HVAD BIBELEN SIGER

Størstedelen af menneskeheden har givet efter for Satans vildledende indflydelse og er derfor kommet under hans kontrol. (2 Korinther 11:14) Det er med til at forklare hvorfor mennesker ikke har kunnet forbedre forholdene i verden.

I Bibelen er der beretninger om mere ekstreme tilfælde hvor Satan eller andre oprørske engle har fået kontrol over mennesker og har skadet dem fysisk. — Mattæus 12:22; 17:15-18; Markus 5:2-5.

HVAD DU KAN GØRE

Du skal ikke frygte Satans magt. For at undgå at komme under hans indflydelse eller kontrol må du lære hvordan han manipulerer med folk. Så vil du ikke være uvidende om hans planer. (2 Korinther 2:11) I Bibelen vil du kunne finde vigtige oplysninger om Satans taktik og dermed undgå at blive et af hans ofre.

Skaf dig af med hvad som helst der har tilknytning til dæmonisme. (Apostelgerninger 19:19) Det indbefatter amuletter, bøger og blade, film, musik og computerprogrammer samt computerspil der fremmer okkultisme eller spådomskunst.

„Stå Djævelen imod, og han vil flygte fra jer,“ læser vi i Bibelen. (Jakob 4:7) Når du følger Bibelens kloge råd, kan du beskytte dig mod Satans onde og listige anslag. — Efeserne 6:11-18.