Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  Maj 2013

Vi betragter verden

Vi betragter verden

USA

Ifølge en rapport fra USA’s ministerium for national sikkerhed har sikkerhedsfolk i lufthavne i løbet af de sidste ti år konfiskeret omkring 50 millioner ulovlige genstande. Alene i 2011 hindrede sikkerhedsfolk at mere end 1200 skydevåben blev taget med om bord. De fleste ejermænd sagde at de simpelt hen havde glemt at de bar våben.

Brasilien

Undervisningsmyndighederne er begyndt at indsætte elektroniske chips i skoleuniformer i et forsøg på at bekæmpe pjækkeri. En forælder modtager en sms når sensorer registrerer at barnet ankommer til skolen, og en anden sms hvis barnet er mere end 20 minutter forsinket.

Norge

Den lutherske kirke er ikke længere Norges officielle statskirke. For første gang nogen sinde har det norske storting vedtaget en ændring af grundloven for at løsne båndene mellem kirke og stat.

Tjekkiet

I en undersøgelse gav to tredjedele af de ansatte i Tjekkiet udtryk for at de føler sig forpligtede til at besvare arbejdsrelaterede opkald, e-mails eller sms’er i fritiden. Mere end en tredjedel synes at det er uhøfligt ikke at svare tilbage med det samme.

Indien

Til trods for at der i de sidste 20 år er sket en 50 procents stigning i fødevareproduktionen, og at der er oplagret 71 millioner tons ris og hvede, kæmper Indien stadig med at brødføde befolkningen. Kun cirka 40 procent af det oplagrede korn når ud til de indiske hjem. Problemet skyldes til dels korruption og spild.