Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  Maj 2013

 HVAD SIGER BIBELEN?

Guds natur

Guds natur

Hvilken slags legeme har Gud?

„Gud er en ånd.“ — Johannes 4:24.

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen beskriver Gud som en ånd. (2 Korinther 3:17) Som en ånd står han langt over os, og vi kan ikke med vores fysiske sanser fatte hvor stor han er. Han er „evighedens Konge, den uforgængelige“, læser vi i Første Timoteusbrev 1:17. I Bibelen står der også: „Ingen har nogen sinde set Gud.“ — 1 Johannes 4:12.

Vores Skaber står så langt over os at vi slet ikke kan gøre os noget begreb om hvordan han ser ud. „Med hvem kan I sammenligne Gud, og hvad kan I stille op som hans lige?“ siges der i Esajas 40:18. Selv det ærefrygtindgydende univers blegner i sammenligning med den Almægtige. — Esajas 40:22, 26.

Der findes dog intelligente skabninger som kan se Gud og endda tale med ham ansigt til ansigt. Det kan de fordi de er ånder og bor i den åndelige himmel. (1 Kongebog 22:21; Hebræerne 1:7) Om disse overmenneskelige skabninger, der også kaldes engle, sagde Jesus Kristus at ’de hele tiden ser min himmelske Faders ansigt’. — Mattæus 18:10.

 Er Gud alle steder?

„I skal derfor bede således: ’Vor Fader i himlene.’“ — Mattæus 6:9.

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen lærer ikke at Gud er allestedsnærværende, som en slags upersonlig kraft. Jesu ord, som vi kan læse i Mattæus 6:9 og 18:10, viser derimod at Gud er en person — en „Fader“ — og han befinder sig i himmelen, ’det sted hvor han bor’. — 1 Kongebog 8:43.

Ved slutningen af sit liv sagde Jesus: ’Jeg forlader verden og går til Faderen.’ (Johannes 16:28) Efter sin død og efter at han var blevet oprejst som en ånd, steg Kristus op „i selve himmelen for nu at møde frem for Guds person“. — Hebræerne 9:24.

Disse kendsgerninger om Gud har stor betydning. Hvorfor? For det første fordi vi kan lære noget om Gud og komme nær til ham da han er en person. (Jakob 4:8) For det andet fordi sandheden om Gud værner os mod falsk tilbedelse, som for eksempel tilbedelse af livløse billeder og genstande. „Børnlille, vogt jer for afguderne,“ siger Første Johannesbrev 5:21.

I hvilken forstand blev mennesket skabt i Guds billede?

„Gud gik i gang med at skabe mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det; som mand og kvinde skabte han dem.“ — 1 Mosebog 1:27.

HVAD BIBELEN SIGER

Som mennesker kan vi genspejle Guds egenskaber, blandt andet hans kærlighed, retfærdighed og visdom. Bibelen siger: ’Bliv Guds efterlignere, som elskede børn, og fortsæt med at vandre i kærlighed.’ — Efeserne 5:1, 2.

Gud skabte os med en fri vilje, som sætter os i stand til at vælge det rette frem for det urette og at give udtryk for kærlighed til andre på mange forskellige måder. (1 Korinther 13:4-7) Vi kan også være kreative, nyde skønhed og fyldes med ærefrygt over den forunderlige verden der omgiver os. Frem for alt har vi en evne til at forstå åndelige begreber, et naturligt ønske om at lære vores Skaber og hans vilje med os at kende. — Mattæus 5:3.

Hvordan Bibelens ord kan hjælpe os. Jo mere vi lærer om Gud og efterligner ham, jo mere lever vi på den måde han oprindelig havde tiltænkt det. Derved opnår vi større livsglæde sammen med ægte tilfredshed og indre fred. (Esajas 48:17, 18) Ja, Gud ved at hans vindende egenskaber rører menneskers hjerte, drager de oprigtige til ham og leder dem på vejen til evigt liv. — Johannes 6:44; 17:3.