Hvad er Paradiset?

HVAD NOGLE SIGER

Nogle mener at Paradiset ikke er andet end en myte. Andre tror at det er en parklignende have hvor gode mennesker lever evigt i et idealsamfund og glæder sig over et produktivt og meningsfyldt arbejde.

HVAD BIBELEN SIGER

Ordet „paradis“ er blevet brugt om menneskenes første hjem, Edens Have. (1 Mosebog 2:7-15) Bibelen omtaler haven som et virkeligt sted hvor det første menneskepar levede og var fri for sygdom og død. (1 Mosebog 1:27, 28) Men de to første mennesker mistede deres paradisiske hjem fordi de var ulydige mod Gud. Imidlertid beskriver mange af Bibelens profetier en tid hvor mennesker vil kunne glæde sig over at leve i et genoprettet paradis.

HVORFOR ANGÅR DET DIG?

Hvis Gud er kærlig, giver det mening at han vil belønne dem der trofast tjener ham, med et godt liv i et paradis. Det giver også mening at Gud vil oplyse mennesker om hvad de skal gøre for at opnå hans godkendelse. I Bibelen står der at du kan opnå Guds godkendelse ved at lære noget om ham og adlyde hans bud. — Johannes 17:3; 1 Johannes 5:3.

’Jehova Gud plantede en have i Eden, og dér satte han mennesket som han havde dannet.’ — 1 Mosebog 2:8.

 Hvor er Paradiset?

HVAD NOGLE SIGER

Nogle tror at Paradiset er i himmelen, mens andre hævder at det engang i fremtiden vil blive oprettet her på jorden.

HVAD BIBELEN SIGER

Det oprindelige paradis til menneskeheden var på jorden. Gud har tydeligt udpeget jorden til at være menneskers varige hjem. Bibelen siger at Gud skabte vores planet til at bestå for evigt. (Salme 104:5) Den nævner også: „Himmelen tilhører Jehova, men jorden har han givet til menneskesønnerne.“ — Salme 115:16.

Det er derfor ikke overraskende at Bibelen indeholder et løfte om et paradis på jorden hvor Gud vil velsigne menneskene med evigt liv. Der vil råde harmoni og fred. Til den tid vil der ikke være smerte og lidelser. Og alle vil fuldt ud kunne nyde naturens underværker. — Esajas 65:21-23.

„Guds telt er hos menneskene, . . . og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere.“ — Åbenbaringen 21:3, 4.

Hvem vil komme til at leve i Paradiset?

HVAD NOGLE SIGER

Mange trosretninger lærer at det kun er de gode der vil leve i Paradiset. Men der er en del forvirring om hvad det vil sige at være ’god’. Nogle mener det er nok blot at deltage i religiøse ceremonier og rituelle bønner.

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen lærer at det er „de retfærdige“ der skal leve i Paradiset. Men hvem er retfærdig i Guds øjne? Ikke den der deltager i religiøse ritualer samtidig med at vedkommende ignorerer Guds vilje. Bibelen siger: „Mon Jehova har lige så meget behag i brændofre og slagtofre som i at man adlyder Jehovas røst? Se, at adlyde er bedre end slagtoffer.“ (1 Samuel 15:22) Enkelt sagt, „de retfærdige“ som vil få evigt liv i Paradiset, er dem der adlyder Guds bud som er beskrevet i Bibelen.

HVAD DU KAN GØRE

At være lydig mod Guds bud indbefatter mere end at deltage i religiøse ceremonier. I din hverdag kan du ved din adfærd enten glæde eller mishage Gud. Du kan lære at glæde Gud ved omhyggeligt at undersøge Bibelen. Og han er ikke vanskelig at behage. Bibelen fortæller at ’hans bud ikke er byrdefulde’. (1 Johannes 5:3) Gud længes efter at belønne din lydighed ved at give dig adgang til Paradiset.

„De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ — Salme 37:29.