„Hvordan ved du om din fortolkning af Bibelen er rigtig? Den kan fortolkes på mange forskellige måder!“

Har du hørt nogen sige sådan? Er du klar over at det er muligt at undersøge Bibelen på en måde så den faktisk fortolker sig selv? Metoden er som følger: Hvis de omgivende vers ikke kaster lys over forståelsen af en bestemt udtalelse, kan man sammenligne udtalelsen med andre bibelvers som handler om samme emne. På den måde lader man Bibelen og ikke sin personlige mening forme sin tankegang.

Overvej for eksempel hvad Bibelen lærer om de dødes tilstand. Herunder er der citeret seks passager fra forskellige steder i Bibelen. Bemærk hvordan de danner et harmonisk og forståeligt billede.

  • „De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden.“ — Salme 115:17. *

  • „Stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden, og den dag er deres planer blevet til intet.“ — Salme 146:3, 4.

  • „De levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting!“ — Prædikeren 9:5.

  • „Dødsriget takker dig ikke, døden lovpriser dig ikke . . . Kun den levende takker dig, som jeg gør det i dag.“ — Esajas 38:18, 19.

  • „Den sjæl der synder skal dø!“ — Ezekiel 18:4.

  • Om sin ven Lazarus der lige var død, sagde Jesus Kristus: „’Vor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham.’ Disciplene sagde til ham: ’Herre, hvis han sover, kommer han sig.’ . . . Da sagde Jesus ligeud til dem: ’Lazarus er død.’“ — Johannes 11:11-14.

Kan du få øje på hvordan disse vers harmonerer med hinanden? I modsætning til den almindelige opfattelse lærer Bibelen os at de døde virkelig er døde. De lever ikke i himmelen eller et andet sted, men er som i en dyb søvn uden at være bevidst om noget. Og de kan ikke lovprise Gud eller tænke. *

Det vigtigste er: Når vi undersøger Bibelen emnevis, bliver dens grundlærdomme klare. Naturligvis vil det at følge en sådan fremgangsmåde, som Jehovas Vidner benytter, kræve en indsats. (Ordsprogene 2:1-5) Men gælder det ikke for alt der virkelig har værdi?

^ par. 5 Versene er gengivet efter den danske autoriserede oversættelse af 1992 eller 1931.

^ par. 11 Ifølge Bibelen vil de døde der er i Guds erindring, blive ’vækket’, eller oprejst, til Guds fastsatte tid. — Se Job 14:14, 15; Johannes 5:28, 29; Apostelgerninger 24:15.