Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Sæt klare grænser

Sæt klare grænser

Vis fasthed, stå ved dit ord

„Det er ikke let at opdrage børn — især ikke når de bliver teenagere og føler et pres fra verden omkring sig til at gøre oprør mod deres forældre.“ — DULCE, SYDAFRIKA.

Udfordringen.

Bibelen har forudsagt at i „de sidste dage“ ville børn generelt være „ulydige mod forældre“. — 2 Timoteus 3:1, 2.

Forslag.

Anerkend at „børn har brug for struktur og planlægning for at kunne trives“. (The Single Parent Ressource, af Brook Noel) Børne- og familiepsykolog Barry G. Ginsberg siger: „Når der er klare grænser, fungerer forældre-barn-relationerne bedre, og der er mindre stress i familien.“ Han tilføjer: „Jo mere klart afstukne vores grænser er, og jo tydeligere de er formuleret, jo mere gnidningsfrit fungerer relationerne.“ Hvordan kan du sætte klare grænser?

Vis fasthed, stå ved dit ord. (Mattæus 5:37) En australsk undersøgelse har vist at børn ofte opfører sig dårligt når forældrene ikke kan sige nej, eller når de hele tiden lader børnene få deres vilje. Det er som Bibelen siger: „En dreng [eller pige] der er overladt til sig selv, gør sin moder skam.“ — Ordsprogene 29:15.

Hvis du har skyldfølelse over at du er enlig forælder, må det ikke få dig til at blive eftergivende. „Nogle gange er min første reaktion at få ondt af mine to sønner fordi de vokser op i et hjem uden begge forældre,“ siger Yasmin, der er citeret tidligere. Men som vi vil få at se, lod hun ikke sine følelser, som jo var helt forståelige, overskygge sin gode dømmekraft.

Vær konsekvent. „At et barn lærer gennem erfaring at nogle former for opførsel ikke kan accepteres og vil få konsekvenser, kan være afgørende for at forebygge at barnet får adfærds- og følelsesmæssige problemer,“ oplyser American Journal of Orthopsychiatry. Yasmin siger: „Jeg satte mig ned sammen med mine drenge og talte med dem om følgerne af deres handlinger. Når de gør noget forkert, forsøger jeg at være konsekvent. Når det så er sagt, har jeg lært først at lytte og så roligt forklare hvordan deres handlinger har påvirket familien. Først da lader jeg barnet mærke den konsekvens, som tidligere er blevet bestemt.“

Vær rimelig; irettesæt ikke når du er vred. Sandt nok må du stå op for det der er rigtigt, men du må også være fleksibel når situationen kræver det. „Visdommen ovenfra“ — det vil sige fra Gud — er „rimelig“, står der i Jakob 3:17. De der er rimelige, reagerer ikke overilet eller i vrede. De går ikke altid strengt frem efter reglerne når de retleder. I stedet tænker de sig først om, måske beder de en bøn til Gud, og så kan de gribe situationen mere roligt og passende an.

Ved at vise fasthed, være konsekvent og rimelig — og ved selv at være et godt eksempel — kan du sætte grænser der vil gøre dit hjem til en tryg oase for dine børn.