Ser du hen til Gud efter hjælp i opdragelsen af dine børn?

„Da min mand forlod mig og børnene, bønfaldt jeg Gud om hjælp og støtte. Han besvarede min bøn. Vi har aldrig manglet noget væsentligt. Han har både hjulpet og ledet os.“ — MAKI, JAPAN.

I VORE DAGES verden, der bliver mere og mere sekulær, skænker folk i almindelighed ikke Gud nogen tanke. Alligevel er vores Skaber interesseret i os, og han ønsker at det skal gå os godt. Hans følelser kommer meget klart til udtryk i Esajas 41:10: „Vær ikke bange, for jeg er med dig. . . . Ja, jeg vil hjælpe dig.“

I den forrige artikel så vi på hvordan Gud støtter os ved hjælp af de sunde leveregler og værdinormer der findes i Bibelen. (2 Timoteus 3:16) Bibelen er dog mere end en bog med vejledning. Den åbenbarer Guds vidunderlige personlighed og den kærlighed han har til os. Mange kristne forældre — enlige som gifte — har da også erfaret at når man følger Bibelens lære, oplever man i realiteten Guds godhed.

Robert, Østrig: „Jehova Gud er en bedre far eller mor end nogen af os. Han ved hvad vores børn har brug for, han ved hvordan han skal beskytte dem. Derfor beder jeg ofte til ham sammen med min datter.“

Ayusa, Japan: „Det gør mig glad at se min søn vise tillid til at Jehova støtter os, når han siger: ’Jehova er med os, så det skal nok gå alt sammen.’“

Cristina, Italien: „Når jeg synes at et problem er umuligt at løse, beder jeg til Jehova og lægger det i hans hænder. Så føler jeg med det samme en indre fred, og jeg ved at problemet vil blive løst på den bedste måde.“

Laurentine, Frankrig: „Jeg har selv erfaret at Jehova har velsignet mig som enlig forælder. Ja, han kommer virkelig de nødstedte og de faderløse og moderløse til undsætning.“

Keiko, Japan: „Gud er upartisk. Han ønsker at vise alle familier kærlig omsorg, uanset om der er én forælder eller to forældre.“ — Apostelgerninger 10:34.

Jesus Kristus gav udtryk for den medfølelse Gud har med os, og den omsorg han har for os, da han sagde: „Kom til mig, alle I som slider og slæber og er tyngede af byrder, og jeg vil give jer ny styrke . . . for jeg har et mildt sind og er ydmyg af hjertet, og I vil finde ny styrke for jeres sjæle.“ (Mattæus 11:28-30) Vi kan være sikre på at Jesus og hans himmelske Far, Jehova Gud, ønsker at vi skal føle os trygge i deres kærlige omsorg. I Salme 34:8 læser vi: „Smag og se at Jehova er god.“ Ja, Gud ønsker at du skal erfare at hans vejledning er virkningsfuld, og at han virkelig vil dig det bedste. Tager du imod hans faderlige indbydelse?