For at være motiveret må man kunne se hvad man får ud af det.

HVAD får du ud af at gå i skole? Du kan få kundskab og visdom, og Bibelen siger at „visdom er en beskyttelse“. (Prædikeren 7:12) Hvordan det? Lad os sige at du skal igennem et farligt kvarter. Hvad vil du helst — gå alene eller være sammen med en gruppe venner der kan beskytte dig hvis det bliver nødvendigt? Når du har fået en god skolegang, har du altid flere stærke „venner“ med dig. For eksempel:

  • Fornuft og omtanke. I skolen kan du blive bedre til at bruge det Bibelen kalder „fornuft og omtanke“. (Ordsprogene 3:21, da. aut.) Og ved at være fornuftig og tænke dig om kan du løse dine problemer uden at andre altid skal redde dig.

  • Sociale egenskaber. I Bibelen får kristne det råd at de skal arbejde på at være tålmodige og vise selvbeherskelse. (Galaterne 5:22, 23) I skolen, hvor du er sammen med mange forskellige, har du masser af muligheder for at vise de egenskaber, og desuden være tolerant, respektfuld og medfølende — noget du vil få gavn af som voksen.

  • Brugbar viden. I skolen kan du lære hvor stor betydning det har at have en god arbejdsmoral, og det kan hjælpe dig til at få et job og beholde det. Og jo mere du lærer om verden omkring dig, jo mere vil du lære om dig selv, og hvad der er vigtigst for dig her i livet. (Ordsprogene 14:15) Udrustet med en sådan viden vil du respektfuldt kunne stå op for det du mener er rigtigt. — 1 Peter 3:15.

Kort og godt: Du har brug for en skoleuddannelse, og derfor kan det ikke betale sig at spekulere over alt det du ikke kan fordrage ved skolen. Sørg for at være motiveret ved at tænke over de grunde der lige er nævnt. Du kan måske selv komme på flere!

Hvorfor ikke få begyndt? Hvilken stor fordel mener du det vil give dig hvis du klarer dig godt i skolen?