Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  Oktober 2012

Skræmmende nyhedsindslag og dine børn

Skræmmende nyhedsindslag og dine børn

„Min datter på 11 år kan ikke lide at se nyhederne. Hun har ofte mareridt om noget hun har set. Engang så hun et indslag om en mand der havde halshugget en i sin familie. Om natten drømte hun at hun også blev halshugget.“ — Quinn.

„Min seksårige niece så nogle indslag om tornadoer fra andre steder i landet. I flere uger efter var hun skrækslagen. Hun kunne finde på at ringe til mig fordi hun var overbevist om at der var en tornado på vej mod hende, og at hun skulle dø.“ — Paige.

BLIVER dine børn også skræmt af det de ser i nyhederne? I en undersøgelse sagde næsten 40 procent af de adspurgte forældre at deres børn var blevet skræmt af noget de havde set i nyhederne, og at børnene efterfølgende havde været bange for at det skulle ramme dem selv eller nogle af deres nærmeste.

Hvorfor bliver børn bange? En forklaring er at de ofte fortolker det de får præsenteret i nyhederne, anderledes end voksne. For eksempel kan små børn få indtryk af at en tragedie der bliver vist i fjernsynet flere gange, virkelig finder sted igen og igen.

En anden forklaring er at de daglige indslag om foruroligende begivenheder kan forvrænge et barns opfattelse af verden. Det er sandt at vi lever i „kritiske tider som er vanskelige at klare“. (2 Timoteus 3:1) Men et barn der gang på gang ser foruroligende nyhedsindslag, kan udvikle en sygelig frygt. „Børn der ser mange nyhedsudsendelser i fjernsynet, er tilbøjelige til at overvurdere hvor udbredt kriminaliteten er, og kan få den opfattelse at  verden er farligere end den faktisk er,“ udtaler organisationen Kaiser Family Foundation.

Hvis dine børn er berørt af skræmmende nyhedsindslag, hvad kan du så gøre? Her er et par forslag:

Beskyt dem.

Overvej om du på grund af dine børns alder, modenhed og følelsesmæssige natur må sætte grænser for hvor mange nyheder de skal præsenteres for. I vores informationsalder er børn naturligvis ikke uvidende om hvad sker i verden. Selv små børn ser eller hører mere end du er klar over. Vær derfor på vagt over for ethvert tegn på frygt eller angst hos dine børn.

Undervis dem.

Efterhånden som dine børn bliver ældre, kan du overveje om du skal se nyhederne sammen med dem. Det vil give dig mulighed for at bruge nyhedsklip til at lære dine børn noget. Forsøg at fremhæve ethvert positivt aspekt af en nyhed — for eksempel at der bliver givet nødhjælp til ofrene for en katastrofe.

Dæmp deres angst.

Når der vises noget foruroligende i nyhederne, kan du spørge dine børn hvordan de opfatter det der er sket. „Min kone og jeg tog os tid til at tale med vores søn, Nathaniel, om det han havde set i nyhederne, og hvilke forholdsregler vi havde truffet for at undgå at den samme tragedie skulle ramme os,“ siger en far der hedder Michael. „Engang så Nathaniel et nyhedsklip hvor et hus brændte ned til grunden. Og han frygtede at det samme ville ske med vores hus. For at berolige ham viste vi ham alle de røgalarmer der er i huset. Nu ved han hvor de er, og hvorfor de er der. Det har gjort ham tryg.“

 Sæt tingene i perspektiv.

Forskere har opdaget at folk er tilbøjelige til at bedømme hvor stor sandsynligheden er for at en begivenhed indtræffer, ud fra hvor let den pågældende begivenhed dukker op i ens bevidsthed. Hvis man for nylig har hørt at et barn er blevet bortført, vil man givetvis drage den konklusion at ens barn er udsat for en større trussel end tilfældet er. Det er naturligvis godt at være opmærksom på potentielle farer. Ikke desto mindre siger eksperter at nyhedsindslag kan få os til at frygte begivenheder vi nok aldrig vil komme ud for. — Ordsprogene 22:3, 13.

Hvis forældre ikke har et ligevægtigt syn på nyheder, kan både de og deres børn blive ekstremt angste. I 2005 for en 11-årig dreng vild i et bjergområde i Utah, USA. Han var så bange for kidnappere at han skjulte sig i fire dage for dem der søgte at redde ham. Da redningsfolkene endelig fandt ham, var han svag og dehydreret. Selvom risikoen for at blive bortført af en fremmed var 1 til 350.000, var hans frygt skyld i at han hellere ville sulte end at give sig til kende.

„Børn i alderen 3 til 7 år bliver mere skræmte af nyheder om naturkatastrofer og ulykker end større børn i alderen 8 til 12 år, der i højere grad bliver skræmt af nyheder om kriminalitet og vold.“ — Kaiser Family Foundation

Hvad kan vi lære? Sørg for at du og dine børn har et ligevægtigt syn på nyhederne. Det er en kendsgerning at mange katastrofer har nyhedsværdi netop fordi de indtræffer forholdsvis sjældent — ikke fordi de er almindelige.

Kriminalitet, vold og naturkatastrofer er en tragisk kendsgerning i vor tid. Men som vi har set, kan du hjælpe dine børn til at fordøje foruroligende nyheder ved at beskytte dem, undervise dem, dæmpe deres angst og sætte tingene i det rette perspektiv.