Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  Oktober 2012

 Står der en designer bag?

En pragtbilles sensorer

En pragtbilles sensorer

Skovbrande får de fleste dyr til at flygte, men ikke biller af arten Melanophila acuminata, der tilhører pragtbille-familien. De tiltrækkes af brande. Hvorfor? Fordi de afsvedne træer er et ideelt sted for disse insekter at lægge æg. Desuden driver ild deres fjender på flugt så billerne trygt kan æde, parre sig og lægge æg. Men hvordan finder denne særlige bille overhovedet frem til skovbrandene?

Receptorer der registrerer infrarød stråling

Tænk over dette: Ved billens mellemste ben har den sensorer. De består af receptorer anbragt i nogle fordybninger. Disse receptorer kan opfange infrarød stråling fra en skovbrand og kan registrere en temperaturforskel og lede billen i retning af flammerne.

Men billen har en anden sensor i sin ’værktøjskasse’ som den gør brug af for at opspore brande. Når billens yndlingstræer står i brand, frigiver ilden bittesmå bestanddele af visse kemiske stoffer som dens følehorn kan opfange. Med følehornene, der fungerer som „røgdetektorer“, kan billen ifølge nogle forskere finde et enkelt ulmende træ næsten en kilometer væk. Ved at kombinere disse sanseevner kan billen tilsyneladende registrere skovbrande på en afstand af over 45 kilometer og finde frem til dem!

Det er forskernes håb at de ved at undersøge billens sensorer og følehorn kan forbedre apparater der registrerer infrarød stråling og ild. Traditionelle sensorer der kan gengive infrarød stråling i høj opløsning, skal holdes kølige. Denne bille kan måske hjælpe forskere med at udvikle bedre sensorer der fungerer i stuetemperatur. Billens følehorn har givet ingeniører inspiration til at udvikle mere fintfølende systemer der kan registrere brande, og som kan skelne mellem biprodukter fra skovbrande og andre kemiske forbindelser.

Forskere er forundrede over billens særlige metode til at finde et sted at lægge sine æg. „Hvordan udviklede disse biller evnen til at lægge æg på denne måde?“ spørger E. Richard Hoebeke, en bille-ekspert ved Cornell-universitetet i USA. „Tænk på hvor lidt vi ved om insekter som gør brug af så utrolig følsomme og komplekse sansemekanismer.“

Hvad mener du? Er denne pragtbilles evne til at opspore skovbrande et resultat af en evolution, eller står der en designer bag?