Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hvordan du kan klare opgaven som forælder

Hvordan du kan klare opgaven som forælder

Kan du huske første gang du holdt din nyfødte søn eller datter i dine arme?

Ret hurtigt blev du nok overvældet ved tanken om at dit barn ville få behov for råd og vejledning i mange år fremover. Pludselig gik det op for dig hvor stort et ansvar du havde fået.

DET har altid været en udfordring at klare opgaven som forælder, men det er særlig vanskeligt i dag. Hvorfor? Verden er mere kompliceret end da du var barn. Nogle af de moralske udfordringer som børn står over for i dag — for eksempel når de bruger internettet — fandtes ikke for få årtier siden.

Hvordan kan du hjælpe dit barn til at undgå de moralske farer der findes i verden i vor tid? Her følger tre forslag.

1 Giv klart udtryk for dine moralske holdninger.

Efterhånden som børnene vokser op, vælter en strøm af vildledende opfattelser om moral ind over dem — nogle kommer fra jævnaldrende, og mange af dem kommer fra medierne. En sådan negativ indflydelse bliver især tydelig når børnene bliver teenagere. Flere undersøgelser viser imidlertid at mange teenagere vægter deres forældres synspunkter højere end deres jævnaldrendes meninger når de skal træffe store beslutninger i livet.

Hvad du kan gøre. Forældre i det gamle Israel blev tilskyndet til ofte at tale med deres børn for at kunne indgive dem høje moralnormer. (5 Mosebog 6:6, 7) Du kan gøre det samme med dine børn. Hvis du for eksempel lever efter Bibelens moralnormer, kan du fortælle dem hvorfor du mener at de absolut vil få det bedste liv ved at følge disse normer.

 2 Tilskynd dit barn til at tænke på konsekvenserne.

Bibelen siger: „Hvad et menneske end sår, dette skal han også høste.“ (Galaterne 6:7) Princippet om årsag og virkning kommer til udtryk på næsten alle områder af livet. Tænk engang tilbage på din barndom. Uden tvivl er det du har lært mest af, og som du aldrig glemmer, de gange du har måttet føle konsekvenserne af dine handlinger.

Hvad du kan gøre. Brug eksempler fra det virkelige liv til at forklare dit barn hvor store problemer det har medført for dem der er slået ind på en forkert kurs, eller hvordan nogle har haft gavn af at gøre det rigtige. (Lukas 17:31, 32; Hebræerne 13:7) Og skån ikke dit barn for at mærke konsekvenserne af hans eller hendes egne fejl. Lad os for eksempel sige at din søn ødelægger et stykke legetøj som tilhører en anden dreng. Så kunne du kræve at din søn skal give et af sine egne stykker legetøj til ham. Dit barn vil sent glemme hvad han har lært om at vise respekt for andres ting.

3 Hjælp dit barn til at få en god personlighed.

Et ordsprog i Bibelen lyder: „Selv en dreng kendes på sine handlinger, om det han gør er rent og retskaffent.“ (Ordsprogene 20:11) Under opvæksten tillægger børnene sig et adfærdsmønster som viser hvilken person han eller hun er. Desværre bliver nogle kendt for deres negative karaktertræk. (Salme 58:3) Andre derimod opbygger et godt omdømme. Apostelen Paulus skrev for eksempel til en menighed angående den unge mand Timoteus: ’Jeg har ingen med en indstilling som hans, ingen der så oprigtigt vil bekymre sig for jeres situation.’ — Filipperne 2:20.

Hvad du kan gøre. Ud over at pege på konsekvenserne, som nævnt tidligere, må du hjælpe dit barn til at tænke på hvilken slags person han eller hun gerne vil være kendt som. Når unge står i en vanskelig situation, kan de lære at træffe gode afgørelser ved at stille sig selv følgende spørgsmål:

I Bibelen er der mange eksempler på mænd og kvinder fra det virkelige liv der ud fra deres handlinger kunne karakteriseres som enten gode eller onde. (1 Korinther 10:11; Jakob 5:10, 11) Brug disse eksempler til at hjælpe din søn eller datter til at tillægge sig nogle positive egenskaber.

Jehovas Vidners publikationer kan hjælpe dig til at se hvordan du kan anvende Bibelens principper i din familie og hjælpe dine børn til at gøre det samme.