I denne serie på otte artikler vil „Vågn op!“ behandle en af de ting der kendetegner Bibelen — dens profetier, eller forudsigelser. Artiklerne vil give dig svar på følgende spørgsmål: Er Bibelens profetier blot udtænkt af kloge mennesker, eller bærer de præg af at være inspireret af Gud? Vi vil opfordre dig til at overveje følgende vidnesbyrd.

DET er en vanskelig tid vi lever i. Vi modtager en lind strøm af nyheder fra alle dele af jorden om naturkatastrofer og sociale uroligheder. Ligger der en særlig betydning bag disse begivenheder?

For omkring 2000 år siden forudsagde Bibelen at problemerne i verden ville nå et klimaks ved „afslutningen på tingenes ordning“. (Mattæus 24:3) Det er ikke ensbetydende med jordens undergang som nogle frygter. Bibelen beskriver i stedet et mønster af begivenheder og holdninger, eller et tegn, der ville kunne ses i en periode som kaldes „de sidste dage“. (2 Timoteus 3:1) Jesus sagde til sine disciple at når de ’så disse ting ske’, ville der snart komme bedre tider. (Lukas 21:31) Tænk over nogle af de profetier som viser at vi lever i en helt særlig tid.

Profeti nr. 1:

„Nation skal rejse sig mod nation.“ — Mattæus 24:7.

Opfyldelse: I de første år af det 20. århundrede regnede mange med at freden ville vare ved. At den første verdenskrig brød ud, chokerede verden og blev begyndelsen på en tidsalder med krige i et hidtil uset omfang. Som det var forudsagt i Åbenbaringsbogen i Bibelen, blev freden taget „bort fra jorden så [menneskene] ville slå hinanden ihjel“. — Åbenbaringen 6:4.

Hvad historien viser:

 • „Den første verdenskrigs udbrud i 1914 synes stadig at markere afslutningen på en epoke og begyndelsen på en ny.“ — The Origins of the First World War, udgivet i 1992.

 • Man kan ikke helt præcist fastslå hvor mange der omkom under Første Verdenskrig, men et opslagsværk anslår at antallet af dødsofre alene blandt soldater var på 8.500.000.

 • Mange flere døde i Anden Verdenskrig. Antallet af dræbte soldater og civile skønnes at være mellem 35 og 60 millioner.

 •   Efter Anden Verdenskrig og op til 2010 har der på verdensplan været 246 væbnede konflikter 151 steder.

Profeti nr. 2:

„Der skal være tilfælde af hungersnød.“ — Mattæus 24:7.

Opfyldelse: Hungersnød har kostet 70 millioner livet i det 20. århundrede og er stadig et globalt problem.

Hvad kendsgerningerne viser:

 • Ifølge FN er hungersnød den største helbredstrussel i verden, og hvert syvende menneske får ikke nok at spise.

 • „Vore dages fødevaremangel er ikke forårsaget af en enkelt fejlslagen høst på grund af usædvanligt vejr, men snarere af fire langsigtede alvorlige problemer: hurtig befolkningstilvækst, reduktion af muldlag, knaphed på vand stadig flere steder og stigende temperaturer.“ — Scientific American.

Profeti nr. 3:

„Der skal være store jordskælv.“ — Lukas 21:11.

Opfyldelse: Antallet af omkomne eller stærkt berørte som følge af jordskælv er steget kraftigt.

Hvad kendsgerningerne viser:

 • I World Disasters Report 2010 står der at læse: „Af alle de store katastrofer hvor der er gået menneskeliv tabt, har seismisk aktivitet i de senere år været skyld i det største antal omkomne.“

 • Hvert år blev der fra 1970 til 2001 i gennemsnit registreret 19 jordskælvskatastrofer, * som i gennemsnit kostede 19.547 livet. I de sidste ti år op til 2012 er gennemsnittet steget til 28 jordskælvskatastrofer om året, og det gennemsnitlige antal omkomne er 67.954.

Profeti nr. 4:

„Det ene sted efter det andet tilfælde af pest.“ — Lukas 21:11.

Opfyldelse: Trods lægevidenskabelige fremskridt dør millioner stadig hvert år som følge af infektionssygdomme. International rejseaktivitet og en voksende befolkning i verdens byer har øget risikoen for at sygdomsudbrud hurtigt spredes.

Hvad kendsgerningerne viser:

 • Kopper har dræbt, anslår man, 300 til 500 millioner mennesker i det tyvende århundrede.

 • I en rapport fra Worldwatch Institute hedder det at i løbet af de sidste tre årtier „er flere end 30 sygdomme som man først for nylig har fået kendskab til, dukket op som nye trusler. Det drejer sig for eksempel om ebola, hiv, hantavirus og SARS.“

 • Verdenssundhedsorganisationen har advaret om at der er en stigning i forekomsten af medicinresistente bakterier, og siger: „Verden nærmer sig en post-antibiotisk æra, hvor mange almindelige infektioner ikke længere kan behandles og igen vil dræbe uhindret.“

Profeti nr. 5:

Folk „vil forråde hinanden og hade hinanden. . . . Kærligheden [vil] blive kold hos de fleste.“ — Mattæus 24:10, 12.

Opfyldelse: Folkedrab motiveret af had har krævet millioner af liv. I adskillige lande har væbnede konflikter og kriminalitet i tilbagevendende perioder forårsaget stigende frygt og vold.

Hvad kendsgerningerne viser:

 • Nazistyret dræbte seks millioner jøder og millioner af andre. Om de almindelige borgeres reaktion skriver forfatteren Zygmunt Bauman: „Masseudryddelsen blev ikke ledsaget af højlydt protest, men af stiltiende ligegyldighed.“

 • Ifølge BBC News anslås det at der blev dræbt cirka 800.000 tutsier og moderate hutuer i løbet af blot få måneder. En forsker  anslår at omkring 200.000 tog del i massemordet.

 • Hvert år dør mere end 740.000 som følge af kriminelle handlinger eller væbnede konflikter.

Profeti nr. 6:

„Menneskene vil være egenkærlige, pengekære . . . uden naturlig hengivenhed.“ — 2 Timoteus 3:2, 3.

Opfyldelse: Vor tid er kendetegnet af at mange er grådige og har kastet de moralske hæmninger over bord. Det har skabt mange sociale problemer.

Hvad kendsgerningerne viser:

 • En rapport om børns velfærd udgivet af UNICEF i Storbritannien siger at forældre og børn „synes at være låst fast i en tvangsmæssig forbrugscyklus“. Familier køber produkter „for at prøve at kompensere for problemfyldte relationer og social usikkerhed“.

 • Det anslås at mere end 275 millioner børn verden over er udsat for vold i hjemmet.

 • „Man mener at alene i USA bliver over 500.000 ældre mishandlet eller forsømt hvert år.“ — USA’s center for sygdomskontrol og -forebyggelse.

Profeti nr. 7:

„Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord.“ — Mattæus 24:14.

Opfyldelse: Bibelen lærer at Guds rige er en virkelig regering, og at Jesus er konge i dette himmelske rige. Det „vil knuse og gøre ende på alle [menneskeskabte regeringer], men selv bestå evindelig“. — Daniel 2:44.

Jehovas Vidner underviser andre i hvad dette rige er, og hvad det vil gøre. Det er hovedbudskabet i deres forkyndelse jorden over.

Jehovas Vidner forkynder den gode nyhed om Guds rige som en opfyldelse af Mattæus 24:14

Hvad kendsgerningerne viser:

 • På verdensplan er der mere end syv millioner Jehovas Vidner i over 230 lande der lærer andre om Guds rige.

 • Jehovas Vidner har gjort det muligt at man på tryk og på internettet kan finde bibelbegrundede oplysninger på over 500 sprog.

Profetierne og din fremtid

Efter at have undersøgt kendsgerningerne har millioner draget den slutning at tegnet på de sidste dage som er beskrevet i Bibelen, nu får sin opfyldelse. De første seks artikler i denne serie har fremlagt vidnesbyrd om at historien viser at Bibelen virkelig er en bog med profetier som ikke har slået fejl.

Du kan også have tillid til Bibelens forudsigelser om fremtiden. Disse profetier vil berøre dig personligt, for Gud har lovet at han vil bringe disse traumatiske sidste dage til ophør. I de sidste to artikler i denne serie vil det blive forklaret hvordan „de sidste dage“ vil slutte, og hvilken skøn fremtid jorden og menneskene har i vente.

^ par. 22 Katastrofeforskningscentret CRED (The Centre for Research on the Epidemiology of Disasters) definerer en jordskælvskatastrofe som seismisk aktivitet der er skyld i mindst en af følgende hændelser: 10 eller flere omkomne, 100 eller flere berørte, der erklæres undtagelsestilstand eller det internationale samfund anmodes om hjælp.