Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  September 2012

Dommedag — Måske noget andet end du tror

Dommedag — Måske noget andet end du tror

DE FOREGÅENDE dommedagsscenarier har ud over at være helt igennem dystre, tre andre ting tilfælles. For det første udspringer de af menneskers spekulationer, og mennesker har langtfra altid gættet rigtigt når det drejer sig om hvad der skal ske i fremtiden. Og hvis det overhovedet er muligt at overleve, er det for det andet helt vilkårligt hvem der overlever. For det tredje vil det blive meget vanskeligt for dem der overlever dommedag, at holde sig i live.

I modsætning hertil tegner Bibelen et bedre billede af fremtiden. Der skal ikke herske nogen tvivl om at der ifølge Bibelen er en stor forandring på vej. Men alle de der gør Guds vilje, kan være sikre på at overleve. Desuden forudsiger Bibelen ikke at kloden vil blive sprængt i stumper og stykker eller fryse til is som en isterning. Jorden vil blive omdannet til et verdensomspændende paradis.

Mange mennesker har imidlertid vanskeligt ved at tage Bibelens forudsigelser for gode varer. I skeptikernes øjne er det Bibelen lærer om en stor trængsel, Harmagedon, et tusindårsrige og Paradiset, ren fantasi. Det er emner teologer har drøftet, debatteret og fortolket i en uendelighed. Deres teorier stemmer desuden ikke overens. Forfatteren Bruce A. Robinson siger om endens tid: „Der er sandsynligvis skrevet flere uforståelige teologiske tekster om dette emne end om noget andet trosspørgsmål i kristenheden.“ Og det har ført til forvirring.

Det Bibelen lærer, er dog ikke svært at forstå. Den er Guds budskab til menneskene, og Gud ønsker ikke at vi skal være forvirrede med hensyn til hvad fremtiden vil bringe. Her kan du se nogle spørgsmål som ofte bliver stillet, efterfulgt af hvad Bibelen selv siger. Hvis du gerne vil vide mere, kan du modtage bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, som er udgivet af Jehovas Vidner.

 Vil Jorden og menneskeheden blive tilintetgjort?

„De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ — Salme 37:29.

Vil nogen mennesker miste livet?

„Det er de retskafne der skal bo på jorden, og de uangribelige der vil blive ladt tilbage på den. Men de ugudelige skal udryddes fra jorden, og forræderne skal rives bort fra den.“ — Ordsprogene 2:21, 22.

Har Gud tidligere grebet ind over for ugudelige mennesker?

’Gud skånede ikke en gammel verden, men bevarede Noa, en forkynder af retfærdighed, sammen med syv andre, da han bragte en vandflod over en verden af ugudelige, og han fordømte byerne Sodoma og Gomorra ved at lægge dem i aske og satte derved et eksempel for ugudelige med hensyn til kommende ting.’ — 2 Peter 2:5, 6.

Kender vi datoen for hvornår Gud fælder dom?

„Om den dag og time ved ingen noget, hverken himlenes engle eller Sønnen, kun Faderen alene. For ligesom Noas dage var, sådan vil Menneskesønnens nærværelse være. For som de var i de dage før vandfloden: de spiste og drak, mænd giftede sig og kvinder bortgiftedes, indtil den dag Noa gik ind i arken, og de gav ikke agt før vandfloden kom og rev dem alle bort, sådan vil Menneskesønnens nærværelse være.“ — Mattæus 24:36-39.

Er der noget som tyder på at enden snart kommer?

„I de sidste dage vil kritiske tider som er vanskelige at klare, være her. For menneskene vil være egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, gudsbespottere, ulydige mod forældre, utaknemmelige, illoyale, uden naturlig hengivenhed, uforsonlige, bagvaskere, uden selvbeherskelse, vilde, uden kærlighed til det gode, forrædere, egenrådige, opblæste, venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud, idet de har en ydre form for gudhengivenhed, men er en benægtelse af dens kraft.“ — 2 Timoteus 3:1-5.

Hvad kan mennesker på Jorden se frem til?

Gud „vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ — Åbenbaringen 21:4.

Gud „vil tørre hver tåre af deres øjne“

Selvom Bibelen kun giver os et glimt af det der skal ske i fremtiden, bliver vi forsikret om at menneskeheden ikke er fortabt. Vi kan slet ikke forestille os hvor fantastisk en fremtid vi har i vente. Du kan være helt sikker på at det Jehova Gud har lovet, er han også i stand til at gennemføre.