Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  Oktober 2011

 Unge spørger

Hvem er jeg?

Hvem er jeg?

Michael ser Christoffer nærme sig, og han gruer for hvad der nu skal ske. „Hej, Michael, du skal prøve den her!“ siger Christoffer og lukker sin hånd op. Michael ser præcis det han havde forventet at se — en friskrullet joint. Han har ikke lyst til at tage imod den, men han vil heller ikke virke som en kylling. „Tja,“ siger Michael svagt, „måske en anden gang, okay?“

Nicoline ser Christoffer nærme sig, og hun er forberedt på hvad der nu skal ske. „Hej, Nicoline, du skal prøve den her!“ siger Christoffer og lukker sin hånd op. Nicoline ser præcis det hun havde forventet at se — en friskrullet joint. „Nej tak,“ siger Nicoline med fast stemme. „Jeg skal så meget i mit liv, så jeg vil gerne kunne trække vejret. Og helt ærligt Christoffer, . . . jeg troede at du var for klog til at ryge det der!“

HVAD er det der gør Nicoline bedre til at sige fra end Michael? Det er at hun har noget som Michael ikke har, nemlig en identitet. Det har ikke noget at gøre med et kort med navn og foto på. En identitet er en indre fornemmelse som fortæller dig hvem du er, og hvad du står for. Når du ved det, kan du bedre sige nej til alt det der kunne føre dig ud i problemer — du kan styre dit eget liv i stedet for at lade dig styre af andre. Hvordan kan du få en sådan selvtillid? En god start kunne være at besvare de følgende spørgsmål.

1 HVAD ER MINE STÆRKE SIDER?

Hvorfor du må overveje det: Når du ved hvad du er god til, og hvilke positive egenskaber du har, får du større selvtillid.

Tænk over dette: Alle har gode evner på et eller andet felt. Nogle har for eksempel kunstneriske eller musikalske evner, mens andre er dygtige til sport. Raquel er god til at reparere biler. * „Da jeg var omkring 15,“ siger hun, „fandt jeg ud af at jeg gerne ville være mekaniker.“

Bibelsk eksempel: Apostelen Paulus skrev: „Selv om jeg er ulærd i talekunst, er jeg det bestemt ikke i kundskab.“ (2 Korinther 11:6) Fordi Paulus havde en god forståelse af Guds ord, kunne han svare for sig når andre udfordrede ham. Han lod ikke deres negative indstilling ødelægge sin selvtillid. — 2 Korinther 10:10; 11:5.

Analysér dig selv. Anfør herunder et talent eller en færdighed som du har.

․․․․․

Anfør dernæst en af dine gode egenskaber.  (Er du for eksempel omsorgsfuld? gavmild? pålidelig? punktlig?)

․․․․․

„Jeg prøver at være noget for andre. Hvis nogen har brug for at snakke og jeg har travlt, holder jeg op med det jeg er i gang med, og lytter til dem.“ — Brianne.

Hvis du har svært ved at nævne en god egenskab, så prøv at komme i tanker om et område hvor du er blevet mere moden siden du var barn. Skriv det ned. — Se rammen  „Hvad andre unge siger“.

․․․․․

2 HVAD ER MINE SVAGE SIDER?

Hvorfor du må overveje det: Talemåden at ingen kæde er stærkere end det svageste led, gælder også når det drejer sig om identitet. Din identitet kan hurtigt ændre sig til det værre hvis du lader dine svage sider tage overhånd.

Tænk over dette: Ingen er fuldkommen. (Romerne 3:23) Alle har en svaghed som de kunne tænke sig at gøre noget ved. „Hvorfor lader jeg mig gå på af bagateller?“ spørger en pige ved navn Seija. „Jeg kan blive sur over den mindste ting, og pludselig mister jeg kontrollen over mine følelser!“

Bibelsk eksempel: Paulus var godt klar over at han havde nogle svagheder. Han skrev: „Jeg glæder mig jo over Guds lov, ifølge det menneske jeg er i det indre, men i mine lemmer ser jeg en anden lov, der fører krig imod mit sinds lov og tager mig til fange under syndens lov.“ — Romerne 7:22, 23.

Analysér dig selv. Hvilke af dine svagheder må du arbejde på?

․․․․․

„Jeg har lagt mærke til at jeg bliver lidt ked af det når jeg har set en romantisk film, og så får jeg lyst til at finde en kæreste. Nu ved jeg at jeg skal passe på med den slags underholdning.“ — Bridget.

3 HVILKE MÅL HAR JEG?

Hvorfor du må overveje det. Hvis du har nogle mål, vil dit liv få mening og indhold. Du vil også være mere tilbøjelig til at undgå mennesker og situationer der kunne hindre dig i at gøre det du har sat dig for.

Tænk over dette: Kunne du finde på at sætte dig ind i en taxa og sige til chaufføren at han skal blive ved med at køre rundt om boligblokken indtil bilen løber tør for benzin? Det ville da være dumt — og dyrt! At have nogle mål vil forhindre at dit liv kører i ring. Hvis du har nogle mål, så ved du hvad du vil med dit liv, og hvad du skal gøre for at nå det du har sat dig for.

Bibelsk eksempel: Paulus skrev: ’Jeg løber ikke som i det uvisse.’ (1 Korinther 9:26) Frem for bare at lade tilfældighederne råde i sit liv  satte Paulus sig nogle mål og gjorde hvad han kunne for at nå dem. — Filipperne 3:12-14.

Analysér dig selv. Anfør herunder tre mål som du kunne tænke dig at nå i løbet af et år.

  1. ․․․․․
  2. ․․․․․
  3. ․․․․․

Vælg det mål du synes er mest vigtigt, og skriv hvad du kan begynde at gøre allerede nu.

․․․․․

„Hvis jeg ikke sørger for at være travlt optaget, går mit liv lidt i tomgang. Det er bedre at have nogle mål og stile efter at nå dem.“ — José.

4 HAR JEG EN STÆRK OVERBEVISNING?

Hvorfor du må overveje det: Hvis ikke du har nogle klare holdninger, vil du være vattet, karakterløs. Ligesom en kamæleon skifter du måske farve for ikke at skille dig ud fra dine jævnaldrende — et sikkert tegn på at du ikke har din egen identitet.

Tænk over dette: Bibelen tilskynder kristne til at ’forvisse sig om hvad der er Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje’. (Romerne 12:2) Når du handler ud fra det du er overbevist om og går ind for, er du tro mod dig selv, uanset hvad andre gør.

Bibelsk eksempel: Da profeten Daniel var teenager, besluttede han i sit hjerte at han ville overholde Guds love, og det til trods for at han var adskilt fra sin familie og sine trosfæller. (Daniel 1:8) Ved at gøre det forblev han tro mod sig selv. Daniel levede i overensstemmelse med sin overbevisning.

Analysér dig selv. Hvilken overbevisning og hvilke holdninger har du? For eksempel:

  • Tror du på Gud? Hvis ja, hvorfor? Hvad overbeviser dig om at han eksisterer?
  • Mener du at Guds moralnormer er til gavn for dig? Hvis ja, hvorfor? Hvad overbeviser dig for eksempel om at du bliver lykkeligere ved at adlyde Guds love angående sex end ved at følge dine jævnaldrendes „frie“ livsstil?

Tag dig tid til at besvare disse spørgsmål og til at tænke over hvorfor du har de holdninger du har. Ved at gøre det vil du blive bedre til at stå op for det du tror på og mener er rigtigt. — Ordsprogene 14:15; 1 Peter 3:15.

I skolen vil børn ofte forsøge at få ram på en dér hvor man er svag og usikker, og jeg ville ikke være usikker i forbindelse med min tro. Så jeg arbejdede på at få en fast og velunderbygget tro. I stedet for at sige til folk: ’Det må jeg ikke fordi det er imod min religion’, ville jeg hellere sige: ’Jeg synes ikke at det er rigtigt at gøre det.’ Det var min personlige overbevisning jeg gav udtryk for.“ — Danielle.

Når alt kommer til alt, hvad vil du så helst være — som et nedfaldent blad der blæses omkring ved den mindste brise, eller som et træ der bliver stående selv under kraftige storme? Hvis du styrker din identitet, vil du blive som et sådant træ. Og det vil hjælpe dig til at svare på spørgsmålet: Hvem er jeg?

Hvis du har en stærk identitet, er du ligesom et dybt rodfæstet træ der bliver stående under kraftige storme

^ par. 8 Nogle af navnene i denne artikel er ændret.