Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  Juli 2011

Et liv uden lidelser — Et løfte man kan stole på

Et liv uden lidelser — Et løfte man kan stole på

„[Gud] vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ — Åbenbaringen 21:4.

KAN man stole på dette trøstende løfte? Hvad kan man lære af en af de første advarsler Gud gav mennesket? Gud sagde til Adam at hvis han var ulydig, ville han „visselig dø“. (1 Mosebog 2:17) Og det gjorde han, nøjagtig som Gud havde sagt. At det skete, og at død og lidelser er gået i arv til alle mennesker, viser at Gud er til at stole på. Har vi så nogen som helst grund til at tvivle på Guds løfte om at han vil genskabe fuldkomne forhold på jorden?

Husk også på Guds egenskaber, som blev behandlet i den forrige artikel. Vores ønske om at fjerne lidelser er blot en afspejling af Guds medfølelse, kærlighed og retfærdighed. Desuden viser verdensbegivenhederne og den indstilling der præger samfundet, at tiden meget snart er inde til at Gud vil gribe ind. — Se  rammen „Hvornår vil disse ting ske?“

Hvorfor er Jehova den der bedst kan gøre ende på menneskers lidelser? Læg mærke til hvordan han — ved hjælp af sin søn Jesus — er i stand til og allerede har taget skridt til at fjerne de egentlige årsager til lidelser.

Personlige valg.

Vores forfader Adam traf et valg der fik alvorlige konsekvenser for alle hans efterkommere. Apostelen Paulus skrev: „Hele skabningen sukker sammen og er i veer sammen indtil nu.“ (Romerne 8:22) Guds løsning på problemet er helt igennem retfærdig, barmhjertig og enestående i al sin enkelhed. I Romerbrevet 6:23 forklares det: „Den løn synden betaler er døden, men den gave Gud giver er evigt liv ved Kristus Jesus, vor Herre.“

Det fuldkomne menneske Jesus levede et syndfrit liv. Hans død på marterpælen skabte grundlag for at mennesker der adlyder Gud, kan blive frigjort fra syndens og dødens forbandelse. Vi har mulighed for at leve evigt i en verden hvor vi ikke længere vil træffe ukloge valg på grund af syndige tilbøjeligheder. De der med vilje påfører andre lidelser, vil desuden være borte, for „de onde udryddes“. — Salme 37:9.

Tilfældigheder og ufuldkommenhed.

Guds udnævnte konge, Jesus Kristus, har magt over jordens naturkræfter. I det første århundrede befandt Jesus og hans apostle sig engang i en fiskerbåd da det pludselig blev „et voldsomt stormvejr, og bølgerne blev ved med at slå ind over båden, så båden var lige ved at blive fyldt“. Da apostlene bad Jesus om hjælp, „rejste han sig og talte strengt til vinden og sagde til søen: ’Ti! Vær stille!’ Og vinden lagde sig, og der blev helt stille.“ Hans apostle var ganske  forbløffede. „Endog vinden og søen adlyder ham,“ sagde de. — Markus 4:37-41.

Under Jesu styre vil mennesker der adlyder Gud, „bo trygt, ja, uforstyrret af ulykkens rædsel“. (Ordsprogene 1:33) Sådanne ulykker omfatter naturkatastrofer. Desuden vil mennesker til den tid ikke længere misrøgte jorden, bruge uforsvarlige byggemetoder og være uvidende om jordens naturkræfter. Ingen vil igen lide overlast fordi de befinder sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Da Jesus var på jorden, pegede han også på noget andet hans styre ville udvirke, og som ville råde bod på alle de lidelser der skyldes uforudsete hændelser. „Jeg er opstandelsen og livet,“ sagde han. (Johannes 11:25) Ja, Jesus både ønsker og har magten til at give millioner der er døde i naturkatastrofer, livet igen. Kan vi stole på dette løfte? Jesus styrkede vores tillid til ham ved at give døde livet igen mens han var her på jorden. Tre af disse opstandelser er omtalt i Bibelen. — Markus 5:38-43; Lukas 7:11-15; Johannes 11:38-44.

„Denne verdens hersker.“

Jesus Kristus er blevet udnævnt af Gud til at „gøre ham til intet som har magt til at forårsage død, det er Djævelen“. (Hebræerne 2:14) Jesus proklamerede: „Nu fældes der dom over denne verden; nu vil denne verdens hersker blive kastet ud.“ (Johannes 12:31) Han vil „nedbryde Djævelens gerninger“ ved at sørge for at Djævelen ikke længere kan øve indflydelse på verdensforholdene. (1 Johannes 3:8) Tænk hvor anderledes menneskesamfundet vil blive når den grådige, korrupte og selviske indstilling Djævelen fremmer, er fjernet!